Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/06/2022,

Thông báo

KẾ HOẠCH số 104/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện vv Triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 1254/UBND-KT&HT ngày 21/6/2022 của UBND huyệnV/v triển khai Kế hoạch xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 Thông báo số 90/TB-HĐKTSH ngày 16/6/2022 của Hội đồng kiểm tra sát hạch vv tổ chức kiểm tra, sát hạch cán bộ xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển- Trần Văn Khởi QUYẾT ĐỊNH số 3237/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xã Yên Từ giai đoạn từ năm 2017-2025, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch số 20/KH=HKH ngày 18/5/2022 của Hội Khuyến học huyện về thực hiện chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, , đơn vị giai đoạn 2021-2030" THÔNG BÁO số 702/TB-UBND ngày 10/6/2022 Về việc gia hạn nộp các công trình/giải pháp xét tặng Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023) KẾ HOẠCH số 81/KH-BCĐ ngày 08/6/2022 vv hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2022 QUYẾT ĐỊNH số 3110/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Vũ Văn Sáu, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Công văn số 1031/UBND-KT&HT ngày 25/5/2022 của UBND huyện V/v triển khai tham gia cuộc thi Bàn tay vàng đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 2978/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện vv Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Bôn số L883725, cấp ngày 20/6/1998, tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 2509/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chùa Liên Trì số D 0946175 cấp ngày 20/02/1998, tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 2498/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Bá Nguyên, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô Công văn số 702/UBND-YT ngày 22/4/2022 của UBND huyện V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới KẾ HOẠCH số 65/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn 687/UBND- KT&HT ngày 20/4/2022 V/v đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn và trong mùa mưa bão KẾ HOẠCH số 46/KH-ĐKT Kiểm tra công vụ theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện QUYẾT ĐỊNH số 2155/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 V/v giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Đông Đoài mở rộng khuôn viên Miếu Thượng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH sô 59/KH-UBND ngày 12/4/2022 vv Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn đến năm 2023 KẾ HOẠCH số 56/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022 Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện vv Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô còn hiệu lực, hết hiệu lực một phần, văn bản cần bổ sung, bãi bỏ năm 2021 QUYẾT ĐỊNH số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ huyện Yên Mô năm 2022 Công văn số 615/UBND-TTr ngày 08/4/2022 Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân- Lã Thị Liên, địa chỉ Tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH số 11/QĐ-VP ngày 04/4/2022 Về việc ban hành Nội quy thực hiện văn hóa công sở, trang phục, tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận một cửa huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 30/TB-HĐND ngày 04/4/2022 của HĐND huyện về Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XIV KẾ HOẠCH số 42/KH-BCĐ ngày 01/4/2022 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2022 KẾ HOẠCH số 51/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Về việc đẩy mạnh phát triển Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 QUYẾT ĐỊNH số 1926/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 1762/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND huyện Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất ở tại khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 1761/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 38 lô đất ở khu dân cư Đỗi Tư, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 1610/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 36/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyệnTổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 422/UBND-VHTT V/v phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân. KẾ HOẠCH số 29/KH- HĐPH ngày 01/3/2022 vv Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường KẾ HOẠCH số 32/KH-UBND ngày 03/3/2022 Phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Yên Mô năm 2022 QUYẾT ĐỊNH số 1373/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Thị Hợi) Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện vv phát động phong trào thi đua năm 2022 BÁO CÁO số 102/BC-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện về Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 KẾ HOẠCH số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 61/UBND-YT ngày 13/01/2022 V/v thông báo về điều chỉnh thủ tục nhập cảnh trở về Trung Quốc Công văn số 46/UBND ngày 12/01/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (Nguyễn Ngọc Đông) lô N02-7, Đồng Nuốn, xã Yên Từ Quyết định về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (Nguyễn Ngọc Đông) lô N03-7, Đồng Nuốn, xã Yên Từ Quyết định về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (Bùi Văn Hiển) lô N03-37, Đồng Nuốn, xã Yên Từ Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi khó khăn mới chia tách của huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Các quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 422/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện vv Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi khó khăn mới chia tách của huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 255/KH-KHCN ngày 28/12/2021 của Hội đồng KH&CN Triển khai, thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Huyện Yên Mô lần thứ XI (2022 - 2023) THÔNG BÁO số 420/TB-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Về việc công bố công khai kết quả thu nộp Quỹ phòng, chống thiên thai năm 2020 đến thời điểm 30/11/2021 trên địa bàn huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 6513/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Công văn số 2775/UBND-YT ngày 26/12/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 5787/QĐ-BYT Hướng dẫn khử khuẩn khu vực cảng và tàu thuyền trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Đông Lân, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 6392/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 48 lô đất ở tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại khu Đồng Rắn, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại khu thùng đấu- Thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị QSD đất tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/12/201 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã qua xóm Ngoài ra xóm Mới đê sông Yêm, xã Yên Nhân Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện, hạng mục: sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng khách Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc các Hội, Đội và các Tổ chức chính trị- xã hội huyện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Yên Thịnh cũ thành khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Quy hoạch chung đô thị Yên Thịnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 vv giải quyết phát sinh từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 vv thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo ở một số trường học trên địa bàn Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 kết quả giám sát vv triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 vv thông qua Đề án 06/ĐA-UBND ngày 28/11/2013 của UBND huyện về chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện Yên Mô Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 vv Quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Yên Mô năm 2022 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 Công văn số 2737/UBND-KT&HT ngày 22/12/2021 V/v khẩn trương triển khai lắp đặt Camera theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP THÔNG BÁO số 197/TB-TTHĐ ngày 20/12/2021 Kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá XIV QUYẾT ĐỊNH số 6375/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 6276/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Đức, tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng bể bơi và các hạng mục phụ trợ Nhà thiếu nhi huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 158/KH-UBND ngày 08/12/2021 Về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 20/8/2021 vv thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021 QUYẾT ĐỊNH 6211/QĐ-UBND ngày 07/11/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 38 lô đất ở tại khu dân cư Đỗi Tư, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 6172/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 170 lô đất tại khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6168/QĐ-UBND ngày 02122021 vv lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là QSD 71 lô đất ở tại khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 406/TB-UBND ngày 01/12/2021 LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyết định số 6153/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND vv ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè, rãnh thoát nước khu vực trung tâm thị trấn Yên Thịnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp kênh cống Zem, xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xã Khánh Dương Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cây hàng hóa xã Yên Phong, huyện Yên Mô Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án cải tạo trụ sở Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện thành khu làm việc Bộ phận một cửa huyện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế xã Yên Phong, hạng mục: xây dựng nhà khám và điều trị 02 tầng và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị QSD đất khu Trung Yên thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc (nhà 02 tầng) Huyện ủy Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Mô Công văn 2493/UBND&KT&HT V/v Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới THÔNG BÁO số 404/TB-UBND LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (71 lô Đồng Nuốn, Yên Từ) QUYẾT ĐỊNH số 6106/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 48 lô đất ở tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 vv phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 vv phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 vv thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình THÔNG BÁO số 175/TB-TTHĐ ngày 24/11/2021 về Kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XIV CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường từ QL 21B đến nhà thờ đồng chí Tạ Uyên, tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi khó khăn mới chia tách của huyện Yên Mô tại xã Khánh Thượng Thông báo số 403/TB-UBND ngày 21/11/2021 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- đấu giá QSD 28 lô đất tại xã Yên Thành KẾ HOẠCH số 209/BCĐ ngày 16/11/2021 Triển khai, thực hiện Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng huyện Yên Mô lần thứ XIII (2021 - 2022) BÁO CÁO số 844/BC-UBND tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 416/QĐ - TTg của Thủ tướng chính phủ Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi khó khăn mới chia tách của huyện Yên Mô tại xã Mai Sơn Báo cáo số 717a/BC-UBND tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5776/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 143 lô đất tại khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô Số ký hiệu: 5776/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 5775/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 170 lô đất tại khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 5774/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 223 lô đất khu dân cư Đỗi Tư, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 5773/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất ở tại xã Yên Thắng và 10 lô đất ở xã Yên Từ, huyện Yên Mô Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 19/10/2021 vv tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 18/10/2021 của BCHĐB Huyện về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đến năm 2025 THÔNG BÁO số 389/TB-UBND ngày 27/10/2021 vv LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (170 lô khu Trung Yên, TT Yên Thịnh) THÔNG BÁO số 388/TB-UBND ngày 25/10/2021 LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- đấu giá QSD đất 143 lô tại xã Yên Từ Công văn số 2222/UBND-YT V/v rà soát các trường hợp tiếp xúc với ca F0 Lại Thị Thao là lao động tại Công ty TNHH Đèn Led Trang trí Đông Phương Công văn số 2216/UBND-YT ngày 23/10/2021 V/v rà soát, quản lý, xét nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 cho nhóm đối tượng nguy cơ tại Công ty ADORA Công văn 2169/UBND-YT ngày 19/10/2021 V/v tăng cường rà soát, quản lý người về từ huyện Ý Yên tỉnh Nam Định ĐÍNH CHÍNH số 2098/UBND-TNMT ngày 11/10/2021 Quyết định thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của gia đình ông Vũ Đức Quảng tại Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 138/KH-UBND ngày 06/10/2021 Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” KẾ HOẠCH số 137/KH-UBND ngày 06/10/2121 Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5283/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 223 lô đất tại khu dân cư Đỗi Tư, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5282/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 35 lô đất ở tại xã Yên Thắng và 11 lô đất ở tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5280/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 V/v thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (Năm) tại Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5279/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 V/v thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của gia đình ông Vũ Đức Quảng tại Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 302/TB-UBND ngày 30/9/2021 LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (đấu giá QSD đất xã Yên Từ, Yên Thắng) vv đính chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thông báo số 301/TB-UBND ngày 29/9/2021) Thông báo số 301/TB-UBND ngày 29/9/2021 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- QSD đất tại khu dân cư Đỗi Tư, Yên Lâm KẾ HOẠCH số 133/KH-UBND ngày 20/9/2021 về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cây xanh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Công văn số 1949/UBND-YT V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Công văn số 77/TTr V/v triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” Công văn số 1909/UBND-GD&ĐT ngày 15/9/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 Công văn số 1783/UBND-YT vv thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Quyết định số 4728/QĐ- UBND ngày 02/9/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 4705/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xử lý cấp bách đê hữu Trinh Nữ đoạn từ cầu Lộc đến cầu Ghềnh, tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô (Phạm Thị Bút) QUYẾT ĐỊNH số 4704/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xử lý cấp bách đê hữu Trinh Nữ đoạn từ cầu Lộc đến cầu Ghềnh, tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô (Nguyễn Long Vân) QUYẾT ĐỊNH số 4702/QĐ-UBND ngày 01/9/2021/ V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xử lý cấp bách đê hữu Trinh Nữ đoạn từ cầu Lộc đến cầu Ghềnh, tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô (Lương Thị Hà)_ Công văn số 1753/UBND-YT ngày 30/8/2021 V/v triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 1746/UBND-YT ngày 28/8/2021 về việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Ninh Bình Công văn số 1733/UBND-NV ngày 27/8/2021 V/v triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa công sở Công văn số 1724/UBND-NV ngày 26/8/2021 V/v khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Mô năm 2021 Công văn số 1715/UBND-YT ngày 25/8/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 THÔNG BÁO số 278/TB-UBND ngày 20/8/2021 V/v lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vềquy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Mô Công văn số 1678/UBND-VHTT ngày 20/8/2021 V/v triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid-19 Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 vv thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu dân cư Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 274/TB-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Về việc phân công tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân ngày 19 tháng 8 năm 2021 PHƯƠNG ÁN số 11/PA-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện vv Xây dựng chợ tạm và tổ chức phiên chợ lưu động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Công văn số 135/BCĐ ngày 16/8/2021 V/v chủ động chuẩn bị tiếp nhận, phân loại, xét nghiệm, cách ly người về địa phương từ vùng dịch Công văn số 1621/UBND-YT ngày 14/8/2021 V/v triển khai thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg; văn bản số 1070/TTgKGVX, văn bản số 5553/VPCP-KGVX về phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo số 128/TB-BCĐ ngày 11/8/2021 vv lập chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Quốc lộ QL.12B tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Thông báo số 128/TB-BCĐ ngày 11/8/2021 vv lập chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Quốc lộ QL.12B tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Công văn số 124/BCĐ ngày 02/8/2021 v/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc tang trên địa bàn huyện QUYẾT ĐỊNH số 4271/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về việc bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND và Nghị quyết về việc thông qua Đề án 06/ĐA-UBND ngày 28/11/2003 của UBND huyện về chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2022 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Văn bản số 116/TB-TTHĐ ngày 28/7/2021 vv Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIV Công văn số 1478/UBND-YT ngày 29/7/2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 KẾ HOẠCH số 99/KH-UBND ngày 28/7/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Công văn số 1449/UBND-YT ngày 28/7/2021 V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt III Công văn số 1442/UBND-YT ngày 27/7/2021 vv triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 Công văn số 1398/UBND-YT ngày 22/7/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 21/7/2021 Công văn số 1420/UBND-YT ngày 25/7/2021 vv triển khai thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới V/v tổ chức cách ly y tế và xét nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Công văn số 1357/UBND-VP ngày 16/7/2021 vv triển khai thực hiện Văn bản số 405/UBND-VP6 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 THÔNG BÁO số 269/TB-UBND ngày 14/7/2021 Về việc phân công tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân ngày 15/7/2021 KẾ HOẠCH số 93/KH-UBND ngày 13/7/2021 vv Thực hiện Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện THÔNG BÁO số 102/TB-TTHĐ về Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở tiếp công dân của huyện năm 2021 KẾ HOẠCH số 92/KH-UBND ngày 09/7/2021 về Công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Yên Mô Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 89/KH-UBND ngày 03/7/2021 vv PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO HUYỆN YÊN MÔ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thông báo số 63/TB-TTHĐ ngày 02/7/2021 về kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 1227a/UBND-YT ngày 02/7/2021 vv cho phép hoạt động trở lại một số hoạt dộng, dịch vụ trên địa bàn huyện Công văn 1182/UBND-YT ngày 28/6/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo 167/TB-VPC; Văn bản số 4162/VPCP-TKBT của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo số 246/TB-UBND ngày 26/6/2021 vv hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa Các quyết định Về việc giao đất tái định cư cho gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn QUYẾT ĐỊNH số 3646/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 65 lô đất ở khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 22/KH-UBND ngày 22/6/2021 vv Tổ chức Giải Bóng đá Nhi đồng huyện Yên Mô năm 2021 KẾ HOẠCH số 81/KH-UBND ngày 21/6/2021 vv Triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 Trên địa bàn huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 220/TB-UBND ngày 13/6/2021 vv LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- 65 lô đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Công văn số 1054/UBND-YT ngày 11/6/2021 V/v cho phép hoạt động trở lại sân Golf Công văn số 1048/ UBND- YT V/v triển khai thực hiện nội dung Công điện số 789/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” Thông báo 03-TB/VPHU vv phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 10 tháng 6 năm 2021 Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 01/6/2021 về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 83/BCĐ ngày 29/5/2021 V/v quản lý người trở về Yên Mô từ các Bệnh viện tuyến Trung ương QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Công văn 79/BCĐ ngày 27/5/2021 V/v quản lý người về từ các khu, cụm công nghiệp đang có dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang Công văn số 934/UBND-YT ngày 27/5/2021 V/v mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 933/UBND-YT ngày 27/5/2021 V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 120,121/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 QUYẾT ĐỊNH ngày 22/5/2021 của UBND huyện Về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ (các Quyết định từ 2847 đến 2857) Công văn số 892/UBND-YT ngày 22/5/2021 V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 116, 110, 102, 101/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 874/UBND-YT ngày 20/5/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 19/5/2021 Thông báo số 213/TB-UBND ngày 19/5/2021 Vv phân công tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân buổi sáng ngày 20/5/2021 Công văn số 871/UBND-KT&HT ngày 19/5/2021 V/v tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 tại các cụm công nghiệp, Công ty, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh Công văn 851/UBND-YT ngày 17/5/2021 V/v tăng cường rà soát, quản lý người về từ các tỉnh, thành phố có dịch Công văn số 840/UBND-YT ngày 15/5/2021 vv Tạm dừng hoạt động sân golf Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 vv kiện toàn thành viên Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 5 Công văn số 813/UBND-YT v/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng mã QR Công văn số 791/UBND-YT ngày 10/5/2021 v/v tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch COVID- 19 Công văn hỏa tốc số 783/UBND-VHTT ngày 08/5/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn khẩn số 781/UBND-YT ngày 08/5/2021 v/v khẩn trương truy vết, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Công văn số 70/BCĐ ngày 08/5/2021 v/v thông báo quản lý, cách ly người trở về từ Bệnh viện K cơ sở 3 Công văn số 770/UBND-YT ngày 07/5/2V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 750/UBND-YT ngày 05/5/2021 V/v triển khai thực hiện theo Công điện số 570/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 741/UBND-YT ngày 02/5/2021 V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 740/UBND-YT ngày 02/5/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 30/4/2021 QUYẾT ĐỊNH 2693/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Công văn 732/UBND-TTr ngày 30/4/2021 Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng KẾ HOẠCH số 66/KH-BCĐ ngày 29/4/2021vv Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 721/UBND-YT ngày 28/4/2021 V/v triển khai thực hiện theo Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 725/UBND-KT&HT ngày 28/4/2021 V/v hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021 trên mạng xã hội VCNet THÔNG BÁO số 207/TB-UBND ngày 23/4/2021 vv Tình hình bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại lứa 2 hại lúa vụ Đông xuân năm 2021 KẾ HOẠCH số 58/KH-UBND ngày 22/4/2021 về Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2021-2025 QUYẾT ĐỊNH số 2480/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thái huyện Yên Mô Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ huyện Yên Mô V/v công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 QUYẾT ĐỊNH số 2340/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hưng huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 49/KH-UBND ngày 06/4/2021 vv Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 536/UBND-YT ngày 02/4/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Hướng dẫn số 518/HD-UBND ngày 31/3/2021 vv lập, niêm yết danh sách và viết thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 KẾ HOẠCH số 50/KH-HĐPH ngày 17/3/2021 vv Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động KẾ HOẠCH số 40/KH-UBND ngày 15/3/2021 vv Triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 39/KH-UBND ngày 15/3/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại huyện Yên Mô đến năm 2030 Công văn số 400/UBND-YT ngày 14/3/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Quyết định số 2036/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 7 Quyết định số 2035/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 6 Quyết định số 2034/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 5 Quyết định số 2033/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 4 Quyết định số 2032 vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 3 Quyết định số 2031/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2 Quyết định số 2030/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 1 QUYẾT ĐỊNH số 1885/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô (Đinh Thị Duyên) QUYẾT ĐỊNH số 1884/QĐ/UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Công văn số 320/UBND-YT V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 Kế hoạch số 41/KH-BCĐ vv phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Yên Mô năm 2021 KẾ HOẠCH số 29/KH-UBND vv Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 279/UBND-YT ngày 24/02/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 250/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 248/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v tổ chức cách ly, xét nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 247/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v thực hiện Quyết định 1053 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2021 vv triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 KẾ HOẠCH số 20/KH-UBND ngày 05/02/2021 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn 222/UBND-YT ngày 04/02/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 QUYẾT ĐỊNH số 635/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 36 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 634/QĐ-UBND v/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 26 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Thái, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 633/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 50 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Công văn 207/UBND-YT ngày 03/02/2021 v/v thực hiện báo cáo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 201/UBND-KT&HT ngày 03/02/2021 v/v triển khai Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 CHỈ THỊ Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn 165/UBND-YT ngày 29/01/2021 v/v khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn 156/UBND-VP ngày 27/01/2021 V/v triển khai thực hiện Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số Quyết định 327/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Đàm Thị Ngác (Niên) Quyết định 326/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Nguyễn Đình Phùng Quyết định 325/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Thị Mão (Mã Văn Lợi) Quyết định 324/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Mã Thị Gái (Mã Văn Lợi) Quyết định 323/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Đàm Văn Vinh Quyết định 322/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Trần Thị Tương (Phạm Thị Sậu) Quyết định 321/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Hoàng Ngọc Oánh Quyết định 320/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Văn Ngưỡng Quyết định 319/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Phạm Văn Sinh Quyết định 318/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Hoàng Văn Thiễu (Hoàng Thị Phùng) Quyết định 317/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Văn Minh Quyết định 316/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Phạm Văn Nguyên Quyết định 315/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Thị Tuất (Đàm Văn Kinh) Quyết định 314/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Vũ Thị Ngọc (Hai) Quyết định 313/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Đàm Văn Kỷ Quyết định 312/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Hoàng Văn Lặng (Hoàng Văn Cảnh) Quyết định 311/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Mã Văn Ngũ Quyết định 310/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Mã Văn Tứ Quyết định 309/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Lê Thị Thảo (Khóa) Quyết định 308/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Văn Tiêu Quyết định 307/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tạ Văn Bé (Tạ Văn Bồng) Thông báo số 07/TB-UBND vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 50 lô đất tại xã Yên Từ Thông báo số 06/TB-UBND vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 36 lô đất tại xã Yên Hòa Thông báo số 05/TB-UBND vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 26 lô đất tại xã Yên Thái Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 vv thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 130/UBND-KT&HT ngày 25/01/2021 V/v triển khai "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn KẾ HOẠCH SỐ 13/KH-UBND NGÀY 25/01/2021 VV TỔ CHỨC CHỢ HOA XUÂN PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Công văn số 112/UBND-KT&HT ngày 20/01/2021 V/v cảnh báo và tuyên truyền cho doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 Công văn số 63/UBND-YT ngày 14/01/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 QUYẾT ĐỊNH số 126/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 42 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Thông báo số 01/TB-UBND ngày 08/01/2021 vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- xã Yên Hưng Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 vv thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn- Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD 21 lô đất tại TT Yên Thịnh huyện Yên Mô Quyết định số 4917/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4916/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4913/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4912/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4911/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4908/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 vv thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (đường dân sinh từ QL1 đến nhà văn hóa xóm 6 và đoạn từ cống chui dân sinh đến đường DDT477 kéo dài) Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại xã Khánh Thượng huyện Yên Mô Quyết định số 4714/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 vv thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn- Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn- UBND xã Mai Sơn Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 vv thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn- Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn- Công ty TNHH Toàn Thành Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 vv thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn- Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn THÔNG BÁO số 450/TB-UBND Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 Kế hoạch số 168/KH-BTC vv triển khai thực hiện cuộc sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng huyện Yên Mô lần thứ XII (2020-2021) Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 vv lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là QSD 21 lô đất tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 4504/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại các xã: Yên Nhân, Yên Từ huyện Yên Mô Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại các xã: Yên Đồng, Yên Thành huyện Yên Mô Quyết định số 4502/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại các xã: Khánh Thượng, Yên Mỹ, Yên Hưng huyện Yên Mô Quyết định số 4501/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 V/v thu hồi đất để thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Thông báo số 410/TB-UBND ngày 03/12/2020 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- Yên Hạ 1, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH số 4498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 66 lô đất tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Thông báo số 403/TB-UBND ngày 25/11/2020 vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- Khánh Thượng Quyết định 4319/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Lương Văn Chí Quyết định 4318/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Mai Văn Khánh Quyết định 4317/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Trần Văn Dùng Quyết định 4316/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Nguyễn Thị Sẻ (Năng) Quyết định 4315/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Phạm Văn Chung Quyết định 4314/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Phan Anh Tuấn Quyết định 4313/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Phạm Thị Vân Quyết định 4312/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Phạm Đức Oanh (H) Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Trần Thị Thụ (Trần Văn Dùng) Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô- Phạm Xuân Lộc (Phạm Thị Phượng) Công văn vv lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án trường THPT Yên Mô B, hạng mục: xây dựng nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án trường THPT Yê Mô A, hạng mục: xây dựng nhà đa năng Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường mầm non khu trung tâm xã Yên Đồng, hạng mục: Nhà hiệu bộ kết hợp khu phòng học chức năng nhà dinh dưỡng và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa huyện Yên Mô- Hạng mục: điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa khu tập luyện tổng hợp và xây tường rào trường bắn tại xã Yên Thành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường trục chính thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối trung tâm hai xã Yên Đồng- Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ xung chức danh PCT UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND huyện về Kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá XIII Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô- Trần Thị Xuyến (Ái) Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô- Bùi Thị Năm (Đam) Quyết định số 4121/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô Thông báo số 346/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- đấu giá đất tại Yên Nhân, Yên Từ Thông báo số 345/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- đấu giá đất tại Yên Đồng, Yên Thành Thông báo số 344/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- đấu giá đất tại Khánh Thượng, Yên Mỹ, Yên Hưng Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện vv Triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020-2021 Công văn số 1747/UBND-NV ngày 28/10/2020 của UBND huyện vv chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế, tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Công văn số 1746/UBND-YT ngày 28/10/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 367/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản số 340/TB-UBND ngày 14/10/2020 của UBND huyện vv Thông báo Giờ làm việc mùa Đông Công văn số 1667/UBND-TP ngày 15/10/2020 vv hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện Công điện số 1653/CĐ-BCH ngày 13/10/2020 của UBND huyện vv ứng phó cơ bão số 7 Công văn số 1636/UBND-KT&HT Về việc hướng dẫn thực hiện phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn huyện Công văn số 1546/UBND-YT ngày 29/9/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 1476/UBND-YT ngày 17/9/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Kế hoạch 107/KH-BCĐ ngày 07/9/2020 vv Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 vv thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP về phòng, chống dịch COvid- 19 Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 Công văn 1318/UBND-VHTT ngày 26/8/2020 của UBND huyện v/v tăng cường công tác tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) Công văn số 1252/UBND-YT V/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIII NQ số 23/NQ-HĐND vv phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 NQ số 22/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND huyện NQ số 21/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv thông qua nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 NQ số 20/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 về chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện NQ 19/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện Yên Mô NQ 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát vv triển khai thực hiện các Dự án đầu tư xay dựng công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện NQ số 17/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Lương Văn Hiểu) vv miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND hueyenj khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh PCT UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND huyện ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv miễn nhiệm chức danh PCT HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND vv chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 KH số 84/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện vv tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VH, TT kỷ niệm 75 năm Ngày CMT8 thành công và Quốc Khánh 2.9 Công văn (hỏa tốc) số 1189/UBND-YT ngày 07/8/2020 của UBND huyện v/v hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 Công văn số 1187/UBND-YT ngày 07/8/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện quyết định só 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/7/2020 vv tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức HƯỚNG DẪN TÓM TẮT Nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài Theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất thực hiện dự án cầu chợ Chớp tại xã Yên Hưng Thông báo số 145/TB-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Yên Mỹ) Thông báo số 731/UBND-YT ngày 19/5/2020 của UBND huyện V/v tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia trong phòng chống Covid-19 Công văn số 719/UBND-VHTT ngày 15/5/2020 của UBND huyện vv phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tỉnh Ninh Bình tại huyện Yên Mô Công văn 672/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện kết luận của TTCP tại Thông báo 177/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất và giao đất trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 vv chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIII Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 29/4/2020 vv phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020 Công văn số 626/UBND-VP ngày 29/4/2020 V/v thực hiện Công văn số 282/UBNDVP6 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg Công văn số 586/UBND-YT ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (hỏa tốc) Công văn số 586/UBND-YT ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (hỏa tốc) Công văn 585/UBND-VP ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v thực hiện Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Công văn số 577/UBND-VP ngày 21/4/2020 V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 18/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (hỏa tốc) Công văn số 576/UBND-YT ngày 21/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI Công văn số 571/UBND-TNMT ngày 20/4/2020 của UBND huyện vv công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Công văn số 482-CV/BTGHU ngày 16/4/2020 vv hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp Hướng dẫn số 63-HD/BTGHU ngày 15/4/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất Công văn số 554/UBND- VP ngày 17/4/2020 của UBND huyện v/v tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 551/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (hỏa tốc) Sao y Thông báo số 56/TB-BTCD ngày 16/4/2020 của Ban tiếp công dân tỉnh Ninh Bình vv tiếp tục dừng việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020) Thông báo số 70/TB-TNMT ngày 13/4/2020 vv lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Công văn số 480/UBND-VP ngày 02/4/2020 V/v thực hiện Công văn số 08/UBND-VP11 của UBND tỉnh giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công văn 475/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện vv thực hiện văn bản số 213 của UBND tỉnh về triển khai chỉ thị 16 Công văn 471/UBND-YT ngày 31/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 30/3/2020 Công văn số 458/UBND-YT ngày 28/3/2020 của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (hỏa tốc) Công số 450/UBND-YT ngày 27/3/2020 của UBND huyện v/v thực hiện khai báo y tế liên quan đến yếu tố dịch tễ từ Bệnh viện Bạch Mai Công văn số 432/UBND-VHTT ngày 25/3/2020 của UBND huyện vv phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí Công văn số 409/UBND-VHTT ngày 20/3/2020 của UBND huyện vvphòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí. Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 20/3/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIII Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu giữ chức PCT Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv miễn nhiệm chúc vụ Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Công văn số 399/UBND-YT ngày 19/3/2020 của UBND huyện vv tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Công văn sô 379/UBND-VP ngày 17/3/2020 của UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc UBND huyện Công văn số 25/BCĐ ngày 17/3/2020 của BCĐ V/v tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Công văn số 24/BCĐ ngày 16/3/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh vv tăng cường phối hợp quản lý trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công văn số 369/UBND-YT ngày 16/3/2020 của UBND huyện vv phổ biến hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động Công văn số 478-CV/BTGHU ngày 11/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 477-CV/BTGHU ngày 09/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 Công văn số 350/UBND-YT ngày 11/3/2020 của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 86/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 40/TB-TNMT ngày 05/3/2020 vv lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại các xã Yên Mạc, Yên Lâm Công văn số 304/UBND-YT ngày 02/3/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 303/UBND-KT&HT ngày 02/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Yên Mô lần thứ X (2020 - 2021) Thông báo số 11/TB-UBND ngày 27/02/2020 về kết luận của đồng chí PCT UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ tại Hội nghị BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mở rộng Công văn số 198/UBND-YT ngày 26/02/2020 của UBND huyện vv tiếp tục triển khai thực hiện phòng, chống bệnh Covid-19 Kế hoạch triển khai thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Yên Mô lần thứ X (2020-2021) Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật trồng trọt và Luật chăn nuôi vv thực hiện Công văn số 161/UBND-TNMT ngày 19/02/2020 của UBND huyện vv thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện vv tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 Công văn số 38/UBND-NN ngày 13/02/2020 của UBND huyện vv tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Yên Mô năm 2020 Thông báo số 02/TB-TTHĐ ngày 08/01/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về Lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016- 2021 tại trụ sở tiếp công dân của huyện Thông báo số 01/TB-TĐB ngày 05/02/2020 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Mô Công văn số 102/UBND-YT ngày 06/02/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện văn bản số 164/TTg-KVX về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (Khuyến cáo của ngành Y tế) Thông báo số 10-TB/VPHU ngày 31/01/2020 về lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020 Công văn số 94/UBND-LĐTBXH ngày 04/02/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND huyện vv thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona Công văn số 93/UBND-LĐTBXH ngày 04/02/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra Công văn số 89/UBND-VP ngày 02/02/2020 v/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra trong hoạt động lễ hội và Hội Xuân đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Công văn số 88/UBND-VP ngày 02/02/2020 của UBND huyện vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Công văn số 87/UBND-YT ngày 02/02/2020 v/v bình ổn giá thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất sát trùng, khử khuẩn Công văn số 84/UBND-YT ngày 31/01/2020 của UBND huyện vv tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 28/01/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh huyện Yên Mô vv phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Yên Mô năm 2020 Công văn số 81/UBND-YT ngày 26/01/2020 của UBND huyện Yên Mô vV/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Công văn số 80/UBND-YT ngày 22/01/2020 của UBND huyện vv tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu, bia Thông báo số 137/TB-HĐND ngày 23/12/2019 về kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIII Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Thông báo vv lựa chọn Tổ chức đấu giá QSD đất xã Yên Mỹ năm 2019 (lần 2) Thông báo vv lựa chọn tổ chức đấu giá giá trị QSD đất xã Yên Mỹ năm 2019 Thông báo số về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá giá trị QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Yên Thành, Yên Thái năm 2019 Thông báo số 56/TB-UBND ngày 18/10/2019 về số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của UBND huyện để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại VV tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Thông báo lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2021" trên địa bàn huyện Yên Mô" Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 01/8/2019 của BCH PCTT-TKCN huyện về ứng phó với cơn bão số 3 Kế hoạch triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất trên địa bàn huyện năm 2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án xây dựng huyện Nông thôn mới giai đoạn 2019-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện Yên Mô về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND huyện Yên Mô vv miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIII Phát động cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Kế hoạch tổ chức giải bóng đá Nhi đồng huyện Yên Mô năm 2019 Công văn số 641/UBND-VP ngày 11/6/2019 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy Bộ câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu Luật an ninh mạng Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật an ninh mạng" Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện về truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 461/UBND-LĐTBXH ngày 06/5/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực học đường và quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên Kế hoạch số số 161-KH/HU ngày 03/5/2019 thực hiện Chỉ thị số 27/CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng CV vv gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND huyện về việc triển khai công tác thực hiện bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Ninh Bình năm 2019 Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thông báo kết luận hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv bổ sung xã Yên Mỹ đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư CSHT các khu đấu giá GTQSDĐ Hướng dẫn số 48-HD/BTGHU ngày 17/4/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Điện Biên Phủ......... Hướng dẫn số 47-HD/BTGHU ngày 17/4/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân năm 2019 Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Thông báo lựa chọn nhà thầu đấu giá đất tại các xã Yên Thái, Yên Đồng năm 2019 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019 BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Không nên hoang mang, tẩy chay thịt lợn Ngân hàng chính sách xã hội nâng mức cho vay hộ nghèo Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện V/v triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Thông báo vv lựa chọn tổ chức đấu giá đất tại xã Yên Đồng Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Yên Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc giải quyết phát sinh từ kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc quyết định kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công ăm 2019 nguồn vốn ngân sách huyện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND huyện Yên Mô Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các năm 2016-2018 trên địa bàn huyện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về kết quả giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến 31/12/2017 Thông báo vv đấu giá đất xã Yên Nhân Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2018

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

308724

Trực tuyến : 17

Hôm nay : 498

Hôm qua : 179