Hôm nay, Thứ năm ngày 25/04/2024,

Thông báo

Đề án 06/ĐA-UBND ngày 25/3/2024 vv sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Yên Mô giai đoạn 2023-2025 Công văn số 629/UBND-KTHT ngày 22/3/2024 V/v viết bài phục vụ cho công tác xuất bản Bản tin Thông tin KHCN số 02 năm 2024 Thông báo 31/TB-HĐND ngày 19/3/2024 kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khoá XIV Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng quản lý xây dựng và phát triển Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mô (cơ sở 1) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Công văn số 610/UBND-KT&HT ngày 19/3/2024 V/v thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2025 Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mái và bờ hữu kênh sông Đó, đoạn từ cống ông Tâm đến cống ông Cớt, xã Yên Đồng- Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv quy định chính sách hỗ trợ người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ nguồn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, giai đoạn 2024-2025- Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cây xanh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường trục trung tâm xã đến làng Đường Quan xã Yên Nhân, huyện Yên Mô- HĐND huyện Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Quy hoạch chung đô thị Yên Thịnh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv phân bổ chi tiết nguồn đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1) Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Yên Mô, khoá XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026- HĐND huyện- Ninh An Dũng Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 Công văn số 558/UBND-KT&HT ngày 14/3/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Công văn 542/UBND-YT ngày 12/3/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ KẾ HOẠCH 43/KH-HĐPH ngày 09/3/2024 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Yên Mô năm 2024 Công văn 495/UBND-YT ngày 06/3/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Công văn 480/UBND-YT ngày 05/3/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 16/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 của Chính phủ Công văn số 446/UBND- KTHT ngày 01/3/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 18/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 445/UBND-KT&HT ngày 01/3/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số19/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ QUYẾT ĐỊNH 635/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô UBND xã Yên Từ QUYẾT ĐỊNH số 633/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 08 thửa (lô) đất ở tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô Công văn số 431/UBND-VHTT ngày 28/02/2024 V/v triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014 – 2024) Công văn số 424/UBND-NV ngày 28/02/2024 V/v triển khai thực hiện Kết luận Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Công văn số 415/UBND-KT&HT ngày 27/02/2024 V/v bảo đảm an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt có bố trí người cảnh giới Công văn số 407/UBND-VHTT ngày 27/02/2024 V/v cảnh báo các cuộc gọi mạo danh với mục đích lừa đảo Công văn 401/UBND-NV ngày 27/02/2024 V/v chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị KẾ HOẠCH 39/KH-UBND ngày 26/02/2024 Chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2024 Công văn 394/UBND-NV ngày 26/02/2024 V/v triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQHĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh KẾ HOẠCH 36/KH-UBND ngày 21/02/2024 Tổ chức Giải Cầu lông, Quần vợt Mừng Đảng - mừng Xuân và Kỷ niệm 30 năm tái Lập huyện Công văn 372/UBND-VHTT ngày 21/02/2024 V/v triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số KẾ HOẠCH số 32/KH-UBND ngày 20/02/2024 Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 KẾ HOẠCH 31/KH-UBND ngày 19/02/2024 TỔ CHỨC Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân gắn với tổ chức giải Việt dã huyện Yên Mô và tham gia Giải Việt dã xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2024 - Cúp SHB Công văn số 308/UBND-KTHT ngày 07/02/2024 V/v thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 302/UBND-TP ngày 06/02/2024 V/v thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn 301/UBND-TP ngày 06/02/2024 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2024 Công văn số 294/UBND-KT&HT ngày 06/02/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ Công văn số 293/UBND-KT&HT ngày 06/02/2024 V/v tuyên truyền đảm bảo ATGT khi tham gia giao thông trên các tuyến đường QL.12B ĐT.482, ĐT. 482E KẾ HOẠCH 27/KH-UBND ngày 05/02/2024 Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vv “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025” năm 2024 QUYẾT ĐỊNH 471/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản ban hành trong năm 2023 Cong văn số 285/UBND-KT&HT ngày 05/02/2024 V/v triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 HƯỚNG DẪN số 284/HD-UBND ngày 05/02/2024 vv Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 17 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp thìn 2024 KẾ HOẠCH 30/KH-BATGT ngày 02/02/2024 NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2024 THÔNG BÁO số 16/TB-HĐND ngày 02/02/2024 Kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khoá XIV Công văn số 265/UBND-TP ngày 02/02/2024 V/v thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 259/UBND-KT&HT ngày 01/02/2024 V/v triển khai đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn định trong năm 2024 và các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hoá lớn trong năm 2024 trên địa bàn Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 vv điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương huyện Yên Mô năm 2023 Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 vv phê duyệt phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2024-2025) để thực hiện các dự án xây dựng CSHT các khu đấu giá QSD đất Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 vv phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 vv điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình BÁO CÁO 52/BC-UBND ngày 31/01/2024 Kết quả đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Công văn số 237/UBND-TP ngày 30/01/2024 V/v thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Công văn số 229/UBND-VP ngày 29/01/2024 V/v tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu năm 2024 Công văn số 227/UBND- KT&HT ngày 29/01/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải QUYẾT ĐỊNH 409/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 Công nhận xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 QUYẾT ĐỊNH 408/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô trong kỳ 2019 - 2023 QUYẾT ĐỊNH 334/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 504791 do UBND huyện Yên Mô cấp ngày 09/10/1997 mang tên ông Phùng Văn Dương tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Thông số 123/TB-UBND ngày 25/01/2024 của UBND huyện vv báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo số 122a/TB-UBND ngày 24/01/2024 vv lấy ý kiến công dân đối với tập thể đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình xét trình Chủ tịch nước khen thưởng năm 2023 Thông báo số 122/TB-UBND ngày 24/01/2024 của UBND huyện vv lấy ý kiến công dân đối với cá nhân đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình xét trình Chủ tịch nước khen thưởng năm 2023 Công văn số 160/UBND-TNMT ngày 22/01/2024 của UBND huyện V/v thực hiện các văn bản mới trong lĩnh vực biến đổi khí hậu THÔNG BÁO 120/TB-UBND ngày 17/01/2024 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công văn số 95/UBND-YT ngày V/v triển khai thực hiện Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng- Trịnh Thị Hảo xã Yên Thành, Văn bản số 32/UBND-KT&HT ngày 06/01/2023 V/v triển khai Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND huyện về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 Văn bản số 14/UBND-KT&HT ngày 05/01/2023 Về việc viết bài phục vụ cho công tác xuất bản Bản tin Thông tin KHCN số 01/2024 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023 về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về định hướng phát triển giao thông về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong các phong trào thi đua của huyện năm 2023 Quyết định số 8278/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 Về việc hỗ trợ các Câu lạc bộ, Đội văn nghệ hát Xẩm, hát Chèo huyện Yên Mô năm 2023 Công văn số 2713/UBND-VHTT ngày 29/12/2023 V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Dương lịch và chào năm mới 2024 Thông báo số 1010/TB-UBND ngày 29/12/2023 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng công chức, viên chức năm 2023 đối với Trưởng các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tờ trình số 290/TTr-HĐTDVC ngày 29/12/2023 đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt DS thí sinh trúng tuyển Quyết định số 8277/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 vv phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2023 Thông báo số 291/TB-HĐTDVC ngày 29/12/2023 về kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2023 Công văn số 2687/UBND-NV ngày 27/12/2023 V/v triển khai thực hiện Kết luận Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Công văn số 2672/UBND-KT&HT ngày 25/12/2023V/v tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 Thông báo số 289/TB-HĐTDVC ngày 25/12/2023 kết quả chấm phúc khảo bài thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2023 Công văn số 2655/UBND-TTr ngày 23/12 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 8021a/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 vv giao điều hành hoạt động của UBND xã Yên Nhân- Phạm Đức Tuấn Văn bản số 2550/UBND-TP ngày 9/12/2023 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 9195/VPCP-PL ngày 23/11/2023 của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL Quyết định số 7924/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 Về việc thành lập Hội đồng công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến, đề tài khoa học huyện Yên Mô Quyết định số 7926/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 Thông báo kết quả điểm thi tuyển (vòng 2) và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2023 Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 28/11/2023 kết quả điểm thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Yên Mô năm 2023 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG- Công ty TNHH SM MOBILITY, địa chỉ tại lô CN20, CCN Khánh Thượng, xã Khánh Thượng Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 20/11/2023 về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2023 theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Quyết định số 7665/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 Bãi bỏ một số văn bản về phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mô Văn bản số 2328/UBND-KT&HT ngày 16/11/2023 V/v triển khai Kế hoạch số 165/KHUBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng các công trình: xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng học trường tiểu học xã Yên Thắng, huyện Yên Mô do UBND xã Yên Thắng làm chủ đầu tư Công văn số 2326/UBND-YT ngày 15/11/2023 V/v tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nghị quyết vv sửa đổi chính sách hỗ trợ sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh quy định tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 của HĐND huyện vv sửa đổi, bổ sung một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 của HĐND huyện vv thông qua Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới trên địa bà huyện giai đoạn 2022-2025 Kết luận của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND TT Yên Thịnh đối với việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Kỳ họp HĐND thứ 13 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Mô Thông báo số 913/TB-UBND ngày 01/11/2023 kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (102 lô đất xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân) Thông báo số 914/TB-UBND ngày 01/11/2023 về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (106 lô đất tại thị trấn Yên Thịnh và các xã) Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 27/10/2023 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2023 Thông báo số 912/TB-UBND ngày 25/10/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: đấu giá QSD đất tại các xã Yên Phong, Yên Hưng, Yên Thành, Yên Từ, Yên Hòa, Yên Mạc Thông báo số 911/TB-UBND ngày 25/10/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: QSD đất khu Trung Liên Phương xã Yên Nhân Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 Về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Yên Mô lần thứ XII (2024 - 2025), Kỳ họp HĐND khóa 12 Triển khai, thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Huyện Yên Mô lần thứ XII (2024-2025) Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 18/10/2023 Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2023-2025 Thông báo số 853/TB-UBND ngày 12/10/2023 vv tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2023 Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2023 Thông báo số 73/TB-BQL ngày 09/10/2023 v/v bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án năm 2023 kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BQLDA ngày 02/10/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2023 Văn bản số 2001/UBND-KTHT ngày 09/10/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 902/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/10/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50- KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Báo cáo số 680/BC-UBND ngày 27/9/2023 về việc báo cáo kết quả triển khai Chuyển đổi số quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 Quyết định số 36/QĐ-HĐKH&CN ngày 27/09/2023 Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng xét duyệt sáng kiến huyện Yên Mô Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Yên Mô Quyết định số 6642/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô V/v thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BGTVT ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phương án số 07/PA-UBND ngày 22/9/2023 Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng cho Hệ thống Trang Thông tin điện tử của huyện Yên Mô Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 20/9/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Văn bản số 1834/UBND-KT&HT ngày 19/9/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt Báo cáo số 663/BC-UBND ngày 18/9/2023 về việc tổng kết các vấn đề phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người trên địa bàn huyện Yên Mô Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển đổi số và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin năm 2023 Kế hoạch 144a/KH-UBND ngày 06/9/2023 về việc tổ chức tập huấn chuyển đổi số và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin năm 2023 Văn bản số 95/BCĐ ngày 09/06/2023 về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” và phòng, chống sốt xuất huyết năm 2023 Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Mô THÔNG BÁO SỐ 661/TB-UBND NGÀY 25/7/2023 VỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (thị trấn Yên Thịnh và các xã: Yên Phong, Yên Hưng, Yên Thành, Khánh Thượng, Yên Từ, Yên Hòa, Yên Mạc) Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Yên Mô Thông báo 65/TB-TTHĐ ngày 19/7/2023 Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XIV Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểm mẫu trên địa bàn huyện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024 Công văn số 1362/UBND-KT&HT ngỳ 18/7/2023 V/v thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Nội quy quy định về việc sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô Báo cáo số 420-BC/HU ngày 10/7/2023 tổng hợp công tác tuần từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023 Văn bản số 1288/UBND-KT&HT ngày 10/7/2023 V/v chủ động, chống sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 về việc phê duyệt danh sách đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu đối với công chức cấp xã mới tuyển dụng Báo cáo số 510/BC-UBND ngày 07/7/2023 Kết quả thực hiện Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2023 Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023 Văn bản số 1253/UBND-TNMT ngày 04/7/2023 V/v rà soát các công trình, dự án có sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Dịch vụ công toàn trình đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023 Báo cáo số 481/BC-UBND ngày 29/6/2023 tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/6/2023 về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Văn bản số 1209/UBND-KT&HT V/v triển khai Kế hoạch số 108/KHUBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới Văn bản số 1218/UBND-VHTT ngày 28.6.2023 về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế số, xã hội số 108/KH-UBND ngày 26/6/2023 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới Báo cáo số 413-BC/HU ngày 26/6/2023 tổng hợp công tác tuần từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023 Văn bản số 1168/UBND-VHTT về việc thông báo danh sách tài khoản thư điện tử công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thông báo số 596/TB-UBND ngày 21/6/2023 về việc thông báo kết quả lực chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo số 594/TB-UBND ngày 15/06/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- 101 thửa đất (thị trấn Yên Thịnh, Khánh Dương, Lạc Hiền) Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 13/06/2023 Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa huyện Yên Mô Kỳ họp HĐND thứ 11 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác kiểm tra đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các xã, thị trấn năm 2022 Thông báo ngày 02/06/2023 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 01/6/2023 Thông báo ngày 02/06/2023 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 01/6/2023 Quyết định 2868/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia huyện Yên Mô Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 về Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Mô Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 về Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Mô Thông báo 386/TB-UBND ngày 22/05/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 18/5/2023 Kế hoạch 80/KH-HĐPH ngày 20/05/2023 Triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Mô Kỳ họp HĐND khóa 10 Kế hoạch Hành động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2023 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên tổ công tác thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính các xã thị trấn năm 2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới Quyết định về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Thông báo về Công bố công khai điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mô đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Mô Văn bản số 856/UBND-KT&HT ngày 12/5/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giá bán điện Thông báo số 43/TB-TTr ngày 12/5/2023 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Thanh tra huyện Yên Mô Thông báo số 344/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân ngày 04/5/2023 Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 19/4/2023 Kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá XIV Văn bản số 687/UBND-NV ngày 17/4/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023. Thông báo số 335/TB-UBND ngày 18/4/2023 về kết quả điểm kiểm tra đánh giá trình độ, năng lực đối với công chức chỉ huy trưởng quân sự và điểm thi (vòng 2) môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã thuộc diện thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Yên Mô năm 2022 Thông Thông báo số 311/TB-UBND ngày 14/4/2023 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 12B với Quốc lộ 21B đoạn từ cầu Tu đến cầu Cọ, huyện Yên Mô tại xã Yên Thắng (Đinh Văn Ảnh) Thông báo số 35/2023/TB-TA ngày 14/4/2023 về việc giới thiệu chữ ký Phó chánh án Toà án nhân dân huyện Yên Mô Thông báo giới thiệu chữ ký Bà Phó giám đốc trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Nguyễn Thị Hương Lan Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/4/2023 về việc thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2022 Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2023 Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 04/4/2023 về việc tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và Lễ hội Hoa Lư năm 2023 Kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 04/4/2023 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2023 Thông báo dự kiến lịch hội nghị của huyện tháng 4/2023 Quyết định số 97/QĐ-VP ngày 03/4/2023 v/v ban hành Nội quy làm việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Mô Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2023 Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/4/2023 về việc kiểm tra thực thi công vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện Yên Mô Văn bản số 579/UBND-KT&HT ngày 01/4/2023 về việc triển khai thực hiện Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2023 Văn bản số 579/UBND-KT&HT ngày 01/4/2023 về việc triển khai thực hiện Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2023 Văn bản số 579/UBND-KT&HT ngày 01/4/2023 về việc triển khai thực hiện Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2023 Kỳ họp HĐND khóa 9 Kế hoạch số 43/KH-HĐPH về việc Tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Mô Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/3/2023 về việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm,đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” Kế hoạch số 41/KH-HĐPH, ngày 21/3/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 20/3/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Mô Báo cáo số 362-BC/HU ngày 20/3/2023 về việc tổng hợp công tác tuần từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/3/2023 Nghị định 104/2022/ND-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công Liên hoan các Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ I, năm 2023 Kế hoạch số 35/KH-BATGT ngày 14/3/2023 về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự,an toàn giao thông năm 2023 Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/3/2023 Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 14/03/2023 Về việc bãi bỏ 03 thủ tục hành chính tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Công văn số 418/UBND-YT ngày 14/3/2023 về việc triển khai Quyết định số 1300/QĐ- BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ninh Văn Bình và bà Tạ Thị Chuyên, xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Công văn số 162-CV/BTGHU ngày 07/3/2023 V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân. Văn bản số 28/HĐPH ngày 17/02/2023 V/v tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” Báo cáo số 355-BC/HU ngày 06/3/2023 tổng hợp công tác tuần từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/3/2023 Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 02/03/2023 Tổ chức và tham gia hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023 - 2025) Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/3/2023 về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại- Phạm Văn Thiều, thị trấn Yên Thịnh Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại- Phạm Văn Thiều, thị trấn Yên Thịnh Đề xuất nội dung phối hợp thực hiện Quy chế 238 năm 2023 Báo cáo số 350-BC/HU ngay 27/02/2023 về việc Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023 Thông báo số 04/TB-BTCD ngày 24/02/2023 về việc thông báo lịch trực tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 3/2023 Quyết định 03/2023/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Mô Văn bản số 117/NBI-NS&KSNB ngày 22/02/2023 về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các phản ảnh liên quan đến việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng và doanh nghiệp Báo cáo 349-BC/HU ngày 20/02/2023 tổng hợp công tác tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023 Công văn số 17/PYT ngày 17/02/2023 V/v triển khai luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID- 19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 Công văn số 17/PYT ngày 17/02/2023 V/v triển khai luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID- 19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 (sửa đổi) và Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID- 19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 Kế hoạch số 29/KH-HĐPB ngày17/02/2023 về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Yên Mô năm 2023 Công văn 239/UBND-KT&HT ngày 16/02/2023 V/v tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá trên địa bàn kế hoạch 233/UBND-TP ngày 16/02/2023 V/v thực hiện Kế hoạch Trợ giúp pháp lý cho Doanh nghiệp và người cao tuổi trên địa bàn huyện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16/02/2023 Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Nghị quyết 114-BS/HU ngày 15/02/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Báo cáo số 348-BC/HU ngày 15/02/2023 tổng hợp công tác tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 Báo cáo số 97a/BC-UBND ngày 14/02/2023 về việc Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Kế hoạch 18/KH-UBND ngày 13/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Kế hoạch 18/KH-UBND ngày 13/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Quyết định 359/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định 357/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định 356/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định 355/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định 354/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Công văn số 158-CV/BTGHU ngày 10/02/2023 v/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 10/02/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2022 Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô Quyết định 302/QĐ-UBND ngày 09/2/2023 về việc Công nhận xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 09/02/2023 về việc báo có tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Quyết định 302/QĐ-UBND ngày 09/2/2023 về việc Công nhận xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Thông báo số 60/TB-UBND ngày 08/02/2023 về việc thông báo lịch trình triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 08/02/2023 về việc báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 07/02/2023 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 07/02/2023 năm an toàn giao thông 2023 Công văn số 158/UBND-KTHT ngày 07/02/2023 V/v tăng cường công tác đảm bảo cung cấp xăng dầu trên địa bàn Báo cáo số 343-BC/HU ngày 06/02/2023 về việc báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 06/02/2023 về việc thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025” năm 2023 Văn bản số 141/UBND-TP ngày 03/02/2023 V/v thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 130/UBND-TP ngày 02/02/2023 về việc thực hiện Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2023 Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 01/02/2023 về việc tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023 Thông báo số 2010-TB/HU ngày 31/01/2023 về việc thông báo dự kiến lịch hội nghị của huyện tháng 02/2023 Hướng dẫn số 01/HD-HĐPH ngày 31/01/2023 về việc hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật sau Tết Quý Mão 2023 Báo cáo số 341- BC/HU ngày 30/01/2023 về việc báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023 Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế huyện Yên Mô Thông báo số 56/TB-UBND ngày 18/01/2023 vv triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Văn bản số 95/UBND-TNMT ngày 18/01/2023 về việc công bố công khai việc hủy bỏ các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Thông báo danh sách tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022 Văn bản số 79/UBND-VHTT ngày 18/01/2023 về việc rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023 Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc công chức Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp và Môi trường xã Yên Thắng, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình Thông báo số 21/TB-UBND ngày 17/01/2023 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2023 Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Môthu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc hu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 17/01./2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/01/ 2023 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Thông báo số 02/TB-UBND ngày 17/01/2023 về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Mô năm 2022 Văn bản số 1161-CV/TU ngày 16/01/2023 về việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và đối thoại của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh năm 2023 Triển khai Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện về việc tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Yên Mô năm 2023 Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác khoa giáo năm 2023 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện về việc tổ chức bắn pháo hoa Tế Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa dịch vụ internet- trò chơi điện tử, các cơ sở lưu trú và cơ sở hoạt động thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 15/01/2023 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mô Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 15/01/2023 về v iệc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các Hệ thống thông tin của huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 Thông báo số 01/TB-TTYM ngày 10/01/2023 về việc giới thiệu đơn vị, chức danh và chữ ký của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Mô Văn bản số 43/UBND-VHTT ngày 10/01/2023 về việc tăng cường công tác quản lí và đăng ký tổ chức lễ hội năm 2023 Kế hoạch 72-KH/HU về việc kế hoạch triển khai thực hiện công tác khoa giáo năm 2023. Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ rà soát năm 2022 Quyết định số 108-BS/HU ngày 05/01/2023 ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở. Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong các phong trào thi đua của huyện năm 2022 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong sản xuất, phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP năm 2022 Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 04/01/2023 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Từ- Phạm Tiến Hội Thông báo 01/TB-UBND ngày 03/01/2023 vv tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính- Mai Văn Thanh, xã Yên Thắng /uploads/images/2023/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch/th%C3%A1ng%201/191-KH.pdf Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 31/12/2023 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 31/12/2022 về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Yên Mô năm 2023 Quyết định số 6507/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6505/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6503/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6502/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6501/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6498/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6496/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh Quyết định số 6494/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh Quyết định số 6493/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh Quyết định số 6492/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6491/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6490/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6489/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6488/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6486/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6485/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6484/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6483/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6482/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6481/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6480/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6479/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6478/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6477/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6470/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6469/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6468/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6467/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6466/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6465/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6464/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6463/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6462/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6461/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6460/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6459/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng QUYẾT ĐỊNHvà kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6458/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6457/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6456/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6455/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6454/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6453/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6452/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6451/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6450/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6447/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6448/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6445/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6444/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6442/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6441/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6440/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6438/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6437/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6435/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6434/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6433/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6432/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6431/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6430/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6429/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6428/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6427/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6426/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6425/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6421/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6420/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6419/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6418/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6417/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6416/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6415/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6414/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6412/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6411/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6410/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6409/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 6408/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 06-QĐ/UBKTTW ngày 30/12/2022 về việc Quy định quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh Quyết định số 6406/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6405/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6404/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6403/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6402/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6401/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6400/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6397/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6394/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6393/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6393/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6392/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô (Nguyễn Văn Nam) - PH cùng TCKH Quyết định số 6391/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an thị trấn Yên Thịnh, tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp kênh Thống Nhất, đoạn qua thị trấn Yên Thịnh và xã Khánh Thịnh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6385/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp kênh Thống Nhất, đoạn qua thị trấn Yên Thịnh và xã Khánh Thịnh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp kênh Thống Nhất, đoạn qua thị trấn Yên Thịnh và xã Khánh Thịnh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6382/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp kênh Thống Nhất, đoạn qua thị trấn Yên Thịnh và xã Khánh Thịnh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6381/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp kênh Thống Nhất, đoạn qua thị trấn Yên Thịnh và xã Khánh Thịnh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công văn số 2711/UBND-VP ngày 29/12/2022 Về việc giao cơ quan thường trực tham mưu hoạt động của Trang TTĐT huyện Yên Mô Quyết dịnh số 1130/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v công nhận xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 29/12/2022 về việc Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v công nhận xã Khánh Thịnh, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc điều động bổ nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng tiểu học khánh thịnh Quyết định số 6321/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 Về việc giao phụ trách, điều hành công việc của UBND xã Yên Thái Quyết định 6365/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6364/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6363/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6362/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6361/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6360/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6359/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6358/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6357/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6356/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6355/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6354/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6353/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6352/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6351/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6347QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6347/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6346/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6345/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6344/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6343/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6342/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6341/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6339/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6338/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6337/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6336/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6365/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6335/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6334/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6333/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6332/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6331/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định số 885-QĐ/UBKTTW ngày 29/12/2022 về việc ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Quyết định 6330/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6329/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6328/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6327/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6326/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6325/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6324/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6323/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6322/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6320/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6319/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6318/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6317/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6316/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6315/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6314/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6313/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6312/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6311/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6310/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6309/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6308/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6307/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6306/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6305/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6304/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6303/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6302/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6301/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6300/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6216/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6217/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6218/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6219/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6253/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6254/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6255/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6256/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6257/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6258/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6259/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6263/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6264/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6265/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6278/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6279/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6280/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6281/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6282/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6283/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6284/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6285/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6286/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6287/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6288/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6289/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6290/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6291/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6292/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6293/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6294/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6295/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6296/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6297/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6298/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6299/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định 6170/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định 6169/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định 6168/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định 6167/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định 6166/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định 6165/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định 6164/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 6159/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 Về việc khen thưởng Khu dân cư văn hoá tiêu biểu đủ 5 năm liên tục, giai đoạn 2018-2022 Quyết định 6163/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định 6162/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định 6173/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6174/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6175/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6176/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6177/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6178/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6180/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6181/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6182/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6183/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6184/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6179/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6188/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6189/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6190/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6191/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6192/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6193/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6194/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6195/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6196/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6197/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6198/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6199/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6200/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6201/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6202/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6203/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6204/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đê tả sông Trinh Nữ, xã Yên Hưng - Yên Mỹ, tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Quyết định 6162/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xử lý đê hữu sông Trinh Nữ đoạn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô (UBND xã) QUYẾT ĐỊNH 6121/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022- Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 18.780.000 đồng (Mười tám triệu bẩy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) cho 12 tập thể và 18 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 (có danh sách kèm theo) QUYẾT ĐỊNH 6035/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại- bà Lã Thị Liên, thị trấn Yên Thịnh THÔNG BÁO 1834/TB-UBND ngày 22/12/2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu- Lã Thị Liên, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH 6010/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022 của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Quyết định 6007/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 vv công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 QUYẾT ĐỊNH 6004/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Văn Chi) QUYẾT ĐỊNH 6003/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Mai Thị Bồi, tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 6002/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Văn Tư) QUYẾT ĐỊNH 6001/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Thi Hiên) QUYẾT ĐỊNH 6000/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Văn Kha) QUYẾT ĐỊNH 5999/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Văn Nhân) QUYẾT ĐỊNH 5998/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Đoàn Thị Xuyến) QUYẾT ĐỊNH 5997/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Phạm Văn Đệ) QUYẾT ĐỊNH 5996/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Vũ Thị Tuyết) QUYẾT ĐỊNH 5995/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Văn Tâm) QUYẾT ĐỊNH 5994/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Văn Tĩnh) QUYẾT ĐỊNH 5992/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Văn Tích) QUYẾT ĐỊNH 5991/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ cống Từ Đường đến xóm 2 Quảng Công, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Mai Thị Thu) QUYẾT ĐỊNH 5978/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể đã có nhiều thành tích trong sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 5977/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện QĐ số 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập, giai đoạn 2021-2030 THÔNG BÁO 136/TB-HĐND ngày 19/12/2022 về Kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XIV Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị QSD đất tại khu dân cư Ngọc Lâm- Xa Canh, xã Yên Lâm huyện Yên Mô Nghị quyết 64/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị QSD đất tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị QSD đất tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân Nghị quyết 62/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án nâng cấp kênh Cống Zem xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã qua xóm Ngoài ra xóm Mới đê sông Yêm, xã Yên Nhân Nghị quyết 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện Yên Mô, hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 02 tầng, nhà làm việc 03 tầng và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết 59/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về chủ trương đầu tư dự án Huyện đoàn- Nhà thiếu nhi huyện Yên Mô; hạng mục: cải tạo nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết 58/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương đầu tư các công trình dự án trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết năm 2021 Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 vv thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2021, 2022 Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND huyện Yên Mô Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 vv thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Nghị quyết 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 vv phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM Nghị quyết 53/NQ-HĐND gày 16/12/2022 vv điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách cấp huyện (lần 2) Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Yên Mô năm 2023 Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 QUYẾT ĐỊNH 5918/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (UBND xã Yên Mạc) QUYẾT ĐỊNH 5917/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Văn Tỵ) QUYẾT ĐỊNH 5916/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Mai Thị Huệ) QUYẾT ĐỊNH 5915/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Văn Tuyến) QUYẾT ĐỊNH 5914/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Ninh Thị Lụa) QUYẾT ĐỊNH 5913/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Dao Van Du) QUYẾT ĐỊNH 5912/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Văn Sang) QUYẾT ĐỊNH 5911/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Văn Kiểm) QUYẾT ĐỊNH 5910/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Ngọc Triển) QUYẾT ĐỊNH 5909/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Văn Yên) QUYẾT ĐỊNH 5908/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Thị Lý) QUYẾT ĐỊNH 5907/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Đức Nhuận) QUYẾT ĐỊNH 5906/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Ngọc Bình) QUYẾT ĐỊNH 5905/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Thị Ngoan) QUYẾT ĐỊNH 5904/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Đức Vũ) QUYẾT ĐỊNH 5903/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Văn Thái) QUYẾT ĐỊNH 5902/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Văn Trường) QUYẾT ĐỊNH 5901/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Văn Toong) QUYẾT ĐỊNH 5900/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Thị Lan) QUYẾT ĐỊNH 5899/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Đức Chương) QUYẾT ĐỊNH 5898/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Văn Hiển) QUYẾT ĐỊNH 5897/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Văn Cuông) Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Thông báo 179/TB-HĐTD ngày 15/12/2022 kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2022 THÔNG BÁO 1830/TB-UBND ngày 15/12/2022 Về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023 Quyết định 430/QĐ-BCĐ ngày 15/12/2022 của BCĐ phòng chống tội phạm vv phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 5849/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện Yên Mô năm 2023 QUYẾT ĐỊNH 5796/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Vũ Hồng Nam, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5795/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ngô Thanh Tâm) QUYẾT ĐỊNH 5794/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Thăng) QUYẾT ĐỊNH 5793/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Bùi Thị Vong - Tac) QUYẾT ĐỊNH 5792/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Tam) QUYẾT ĐỊNH 5791/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Vũ Thị Toàn - Đông) QUYẾT ĐỊNH 5790/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Hỗ) QUYẾT ĐỊNH 5789/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Bằng) QUYẾT ĐỊNH 5788/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Đồng) QUYẾT ĐỊNH 5787/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Đãng) QUYẾT ĐỊNH 5786/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Thanh - Hòa) QUYẾT ĐỊNH 5785/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Thị Xuân - Vinh) QUYẾT ĐỊNH 5784/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Thị Dư ) QUYẾT ĐỊNH 5783/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Thanh Xuân - Toàn) QUYẾT ĐỊNH 5782/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Vũ Minh Tuyết) QUYẾT ĐỊNH 5781/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Thị Nhiệm) QUYẾT ĐỊNH 5780/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Tiến) QUYẾT ĐỊNH 5779/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Thử - Lương) QUYẾT ĐỊNH 5778/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Thường) QUYẾT ĐỊNH 5777/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Đỗ Văn Tâm) QUYẾT ĐỊNH 5776/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Súy - Khiếu) QUYẾT ĐỊNH 5775/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Sự) QUYẾT ĐỊNH V5774/QĐ-UBND /v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Tạ Thị Quỳ) QUYẾT ĐỊNH 5773/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Quán) QUYẾT ĐỊNH 5772/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Trần Thị Sửu) QUYẾT ĐỊNH 5771/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Đức Quang) QUYẾT ĐỊNH 5770/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Thị Miến) QUYẾT ĐỊNH 5769/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Nhang) QUYẾT ĐỊNH 5768/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Nghệ) QUYẾT ĐỊNH 5767/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Kiềm - Thanh) QUYẾT ĐỊNH 5766/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Thị Mây) QUYẾT ĐỊNH 5765/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Thị Khuyết) QUYẾT ĐỊNH 5764/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Khuê) QUYẾT ĐỊNH 5763/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Lương - Huê) QUYẾT ĐỊNH 5762/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Đức Khánh - Hiền) QUYẾT ĐỊNH 5761/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Đoàn Thị Lý - Kiệm) QUYẾT ĐỊNH 5760/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Inh) QUYẾT ĐỊNH 5759/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Kháng - Khuê) QUYẾT ĐỊNH 5758/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Thị Hường) QUYẾT ĐỊNH 5757/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Trần Thị Phin - Long) QUYẾT ĐỊNH 5756/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Hiền) QUYẾT ĐỊNH 5755/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Dậu - Khuyến) QUYẾT ĐỊNH 5754/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Điệt) QUYẾT ĐỊNH 5752/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Cấp) QUYẾT ĐỊNH 5751/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Minh Đề) QUYẾT ĐỊNH 5750/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Văn Đê - Đoài) QUYẾT ĐỊNH 5749/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Xuân Ba) QUYẾT ĐỊNH 5748/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Hữu Truyền) QUYẾT ĐỊNH 5747/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Vũ Thị Yên) QUYẾT ĐỊNH 5746/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Cảnh) QUYẾT ĐỊNH 5745/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Thị Nội) QUYẾT ĐỊNH 5744/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Thượng) QUYẾT ĐỊNH 5743/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Thị Sơn - Quyền) QUYẾT ĐỊNH 5742/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Thị Xuyến) QUYẾT ĐỊNH 5741/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Quốc Thuấn) QUYẾT ĐỊNH 5740/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Tiến Thụ) QUYẾT ĐỊNH 5739/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Thị Tảo) QUYẾT ĐỊNH 5738/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Xuân Lương ) QUYẾT ĐỊNH 5737/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Ninh Thị Sáo) QUYẾT ĐỊNH 5736/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Văn Mỵ) QUYẾT ĐỊNH 5735/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Khê - Uyên) QUYẾT ĐỊNH 5734/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Vũ Xuân Kiều ) QUYẾT ĐỊNH 5733/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Hướng - Tiếp) QUYẾT ĐỊNH 5732/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Phạm Thị Hảo) QUYẾT ĐỊNH 5731/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô (Phạm Thị Thu Hiền - An) QUYẾT ĐỊNH 5730/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Thị Cõn) QUYẾT ĐỊNH 5729/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô (Nguyễn Thị Trá - Hiến) QUYẾT ĐỊNH 5728/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Đặng Xuân Chiều - Út) QUYẾT ĐỊNH 5727/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô ( Nguyễn Văn Chinh - Hòa) QUYẾT ĐỊNH 5722/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 BÁO CÁO 935/BC-UBND ngày 07/12/2022 Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý IV và năm 2022. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2023 QUYẾT ĐỊNH 5693/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Phong đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 QUYẾT ĐỊNH 5692/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Lâm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định 5666/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục- Hà Thị Tâm, Hiệu trưởng MN Mai Sơn đến HT MN Khánh Dương QUYẾT ĐỊNH 5663/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 V/v công nhận Sáng kiến của các tác giả, đồng tác giả sáng kiến Lĩnh vực Cải cách hành chính năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 5662/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 Về việc công nhận các tác giả, đồng tác giả sáng kiến cấp huyện năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 5668/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 vv Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Mô năm 2022 Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 01/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương THÔNG BÁO số 166/TB-HĐTD ngày 30/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện về Kết quả điểm thi tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022 THÔNG BÁO 1810/TB-UBND ngày 29/11/2022 Về việc chuyển trụ sở làm việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện QUYẾT ĐỊNH 5639/QĐ-UBND Về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Hoàng Văn Thanh - đến làm HT trường TH Yên Hòa Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 28/11/2022 bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2022-2025 QUYẾT ĐỊNH 5619/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 QUYẾT ĐỊNH số 5618/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện vv Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 5613/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (UBND xã Yên Mỹ) QUYẾT ĐỊNH 5612/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Phạm Văn Đại) QUYẾT ĐỊNH 5611/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Phạm Thị Thắng) QUYẾT ĐỊNH 5610/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Đới Xuân Lưu) QUYẾT ĐỊNH 5609/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Ngô Xuân Tứ) QUYẾT ĐỊNH 5608/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Trần Văn Phong) QUYẾT ĐỊNH 5607/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Phạm Văn Lam) QUYẾT ĐỊNH 5606/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Phạm Văn Đáng) QUYẾT ĐỊNH 5605/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Ninh Văn Ngôn) QUYẾT ĐỊNH số 5604/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã với xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (Trần Văn Sản) QUYẾT ĐỊNH 5597/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Phạm Văn Huấn QUYẾT ĐỊNH 5596/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trần Văn Thân QUYẾT ĐỊNH 5595/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Đoàn Văn Sáng QUYẾT ĐỊNH 5594/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Phạm Văn Tặng QUYẾT ĐỊNH 5593/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Phạm Quang Khải QUYẾT ĐỊNH 5592/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Nguyễn Hoàng Anh QUYẾT ĐỊNH 5591/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Vinh QUYẾT ĐỊNH 5590/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Cao Xuân Đức QUYẾT ĐỊNH 5589/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Cao Văn Đàm QUYẾT ĐỊNH 5588/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Nguyễn Xuân Sinh QUYẾT ĐỊNH 5587/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Cao Văn Hiềng QUYẾT ĐỊNH 5586/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Ninh Văn Bình QUYẾT ĐỊNH 5585/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Hiều QUYẾT ĐỊNH 5584/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Truyền QUYẾT ĐỊNH 5583/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Nguyễn Văn Minh QUYẾT ĐỊNH 5582/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Ninh Văn Vượng QUYẾT ĐỊNH 5581/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Thị Đắc QUYẾT ĐỊNH 5580/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Cao Văn Thuận QUYẾT ĐỊNH 5579/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Mai Sơn Inh QUYẾT ĐỊNH 5578/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Lương Thị Huê (Toán) QUYẾT ĐỊNH 5577/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Vũ Thị Đào QUYẾT ĐỊNH 5576/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Phi Long QUYẾT ĐỊNH 5575/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Nguyễn Sơn Hà QUYẾT ĐỊNH 5574/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trương Văn Cõn QUYẾT ĐỊNH 5573/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Thoanh QUYẾT ĐỊNH 5572/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Thùy QUYẾT ĐỊNH 5571/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Xuân Phương QUYẾT ĐỊNH 5570/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Thiết QUYẾT ĐỊNH 5569/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Chí Độ QUYẾT ĐỊNH 5568/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trần Văn Phụ QUYẾT ĐỊNH 5567/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trương Thị Chắt QUYẾT ĐỊNH 5566/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Xuân Chinh QUYẾT ĐỊNH 5565/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trương Văn Sơn QUYẾT ĐỊNH 5564/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trần Thị Chinh (Gận) QUYẾT ĐỊNH 5563/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trương Ngọc Vấn QUYẾT ĐỊNH 5562/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Tuất QUYẾT ĐỊNH 5561/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Sáng QUYẾT ĐỊNH 5560/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Kiên QUYẾT ĐỊNH 5559/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Đáng QUYẾT ĐỊNH 5558/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trương Văn Thiện QUYẾT ĐỊNH 5557/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Phạm Thị Lanh (Trượng) QUYẾT ĐỊNH 5556/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Ngọc Nam QUYẾT ĐỊNH 5555/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Phạm Văn Xèng QUYẾT ĐỊNH số 5554/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Phạm Thị Hiệp (Tiến) QUYẾT ĐỊNH 5553/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trần Thiện Giảng QUYẾT ĐỊNH 5552/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trần Xuân Luật QUYẾT ĐỊNH 5551/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Chuân QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Kim Đĩnh QUYẾT ĐỊNH 5549/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trương Thị Cam (Thuấn) QUYẾT ĐỊNH 5548/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Trương Văn Bích QUYẾT ĐỊNH 5547/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Cao Văn Han QUYẾT ĐỊNH 5546/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Mai Văn Bồng QUYẾT ĐỊNH 5545/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân-Đỗ Anh Tuấn QUYẾT ĐỊNH số 5544/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Mai Thị Yêm QUYẾT ĐỊNH số 5543/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 V/v thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình tại xã Yên Nhân- Trương Văn Ba KẾ HOẠCH số 175/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện Về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô Quyết định số 5522/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Mô Quyết định 5522/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 vv ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 5494/QĐ-UBND ngày 20/11/2022 của UBND huyện vv Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022 Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 vv ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 159/TB-HĐTD ngày 17/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng vv Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022 theo Nghị định số 115/2020/NCĐ-CP QUYẾT ĐỊNH số 5425/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô Công văn số 2351/UBND-NV ngày 15/11/2022 V/v chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế, tác phong, lề lối làm việc và quy chế văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quyết định 5431/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 vv lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là QSD 74 lô đất ở tại Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- QSD 74 lô đất tại Trung Yên, tt Yên Thịnh Công văn số 143-CV/BTGHU ngày 14/11/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy v/v tuyên truyền Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông năm 2022" Quyết định 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 ban hành quy định ví trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 5403/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Khánh Thịnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thông báo số 1799-TB/HU ngày 10/11/2022 của Huyện ủy vv phân công điều hành công việc của Đảng bộ huyện. Thông báo số 1790/TB-UBND ngày 10/11/2022 vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đấu giá tài khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH số 5378/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn đoạn đường liên xã đi thôn Phú Trì, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Phạm Văn Lưu) KẾ HOẠCH Tuyên truyền Giảm nghèo về thông tin, trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2022 Thông báo số 103/TB-HĐTD ngày 07/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm VSMTĐT về kết quả điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm VSMTĐT huyện Yên Mô năm 2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG số 133/GPMT-UBND ngày 06/11/2022 của UBND huyện- Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Nhật CNC, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí công nghệ Việt Nhật”, địa chỉ lô CN14, CCN Khánh Thượng, xã Khánh Thượng Thông báo số 1782/TB-UBND ngày 04/11/2022 về việc tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hướng dẫn số 03/HD-UBKTTW ngày 02/11/2022 về việc thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Công văn số 2253/UBND-TP ngày 01/11/2022 của UBND huyện V/v thực hiện truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 5084/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 5082/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5079/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 5078/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Nguyễn Quý Nguyên) QUYẾT ĐỊNH số 5077/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Châu Xương) QUYẾT ĐỊNH 5076/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phan Thị Nhật) Thông báo số 104/TB=HĐTD ngày 28/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về kết quả điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022 THÔNG BÁO số 1698/TB-UBND ngày 27/10/2022 vv Công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 5069/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử (Website) huyện Yên Mô Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại trung tâm vệ sinh môi trường đô thi huyện Yên Mô năm 2022 Thông báo số 147/TB-BTHCC ngày 20/10/2022 vv thực hiện cưỡng chế thu hồi đất- thị trấn Yên Thịnh Thông báo số 98/TB-HĐTD ngày 20/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm VSMTĐT huyện Yên Mô về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm VSMTĐT huyện KẾ HOẠCH số 159/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND huyện về Điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 4817/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Hoàng Văn Trưởng, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô Công văn 2150/UBND-KT&HT ngày 18/10/2022 V/v tăng cường công tác quản lý an toàn trong sử dụng điện Công văn số 2149/UBND-NV ngày 18/10/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức QUYẾT ĐỊNH số 4814/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Đôi, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Thông báo số 98/TB-HĐTD ngày 15/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022 Thông báo số 97/TB-HĐTD ngày 14/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện  THÔNG BÁO Giờ làm việc mùa đông Công văn số 2109/UBND-TP ngày 13/10/2022 của UBND huyện v/v hưởng ứng, thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022 KẾ HOẠCH 156/KH-UBND ngày 10/10/2022 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Yên Mô Thông báo số 1681/TB-UBND ngày 06/10/2022 vv tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2022 Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/9/2022 vv tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2022 THÔNG BÁO 99/TB-HĐND ngày 29/9/2022 Kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIV QUYẾT ĐỊNH 4630/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Văn Tuyển) QUYẾT ĐỊNH 4629/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Văn Lai) QUYẾT ĐỊNH 4628/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đào Thị Niễng) QUYẾT ĐỊNH 4627/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Văn Hòe) QUYẾT ĐỊNH 4626/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Văn Hùng) QUYẾT ĐỊNH 4625/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Thị Hạnh) QUYẾT ĐỊNH 4624/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Hoàng Cao Sơn) QUYẾT ĐỊNH 4623/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Xuân Ba) QUYẾT ĐỊNH 4622/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Phạm Văn Hạnh) QUYẾT ĐỊNH 4621/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Thị Cúc) QUYẾT ĐỊNH 4620/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Nguyễn Văn Tính) Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu dân cư Đồng Trên tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cây xan tại thị trấn Yên Thịnh huyện Yên Mô Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cây hàng hóa xã Yên Phong huyện Yên Mô Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Trường THCS xã Khánh Dương; hạng mục: xây dựng lớp học 02 tầng 08 phòng, nhà đa năng và các mục phụ trợ, huyện Yên Mô Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Yên Thắng khu B; hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng, nhà hiệu bộ kết hợp phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kết nối kênh Đầm Khánh với kênh Khai Khẩn xã Yên Thắng Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS, Tiểu học Yên Hưng, hạng mục: Xây dựng phòng học kết hợp nhà hiệu bộ 03 tầng 15 phòng Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 26/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng nong thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 Quyết định 4552/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Vũ Văn Giáp, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô Quyết định 4551/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Lã Hữu Trạch, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô Quyết định 4550/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Đinh Như Ý, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 4524/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Hoàng Văn Quỳ) QUYẾT ĐỊNH 4523/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Hoàng Văn Cờ) QUYẾT ĐỊNH 4522/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 4521/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Hoàng Văn Đức) QUYẾT ĐỊNH 4520/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 4519/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô Công văn 1885/UBND-GD&ĐT ngày 15/9/2022 Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023 Quyết định 4474/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Thành, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định 4473/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Duy Quý, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 4472/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Đào Thị Mừng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 4471/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Tống Văn Vệ và bà Phạm Thị Yến, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô Công văn số 1845/UBND-KT&HT ngày 12/9/2022 Triển khai tăng cường quản lý ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật khuyến mại, quảng cáo QUYẾT ĐỊNH 4439/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Mô năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 4424/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 Về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Công văn số 1790/UBND-NV ngày 31/8/2022 V/v khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Mô năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 4327/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022 Văn bản số 1766/UBND-VHTT ngày 27/8/2022 V/v hướng dẫn một số nội dung tiếp xúc và cung cấp thông tin cho báo chí QUYẾT ĐỊNH số 4232/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Văn Thuận tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 4231/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Trương Văn Trong tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô ĐÍNH CHÍNH Giấy phép môi trường số 101/GPMT-UBND ngày 18/8/2022 của UBND huyện Yên Mô GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG số 101/GPMT-UBND ngày 18/8/2022 - Công ty TNHH Sinyoung Vina, địa chỉ tại Lô CN12, CCN Khánh Thượng, xã Khánh Thượng THÔNG BÁO số 1108/TB-UBND ngày 17/8/2022 Về việc triển khai thi công tại khu vực đoạn đường ĐT.480D cũ, tại thôn 83, xã Yên Thành, huyện Yên Mô thuộc dự án xây dựng khu trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng QUYẾT ĐỊNH 4156/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Đoàn Văn Trọng tại xã Yên Thái, huyện Yên Mô Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô- Phạm Văn Thiều QUYẾT ĐỊNH 3900/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Ngô Chính Nghĩa, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3899/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Vũ Văn Hóa, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3898/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Thành Nam, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3849/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Tít, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Quyết định số 3848a/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 vv phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 3720/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Yên tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3678/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Khương và bà Đinh Thị Bẩy, xã Yên Phong, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3677/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Văn Chất, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3675/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Hồng Đức, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3674/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Đinh Thị Dần, xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 3642/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Đinh Văn Hiến, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Công văn số 1507/UBND-YT ngày 26/7/2022 V/v triển khai Công văn 664/UBNDVP5 ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH 3577/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Đắc, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Công văn số 1496/UBND-NV ngày 22/7/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ” Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp kênh tưới, tiêu cống ông Sự, xã Yên Đồng- Yên Thái Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường phát triển kinh tế- xã hội kết nối khu vực trung tâm xã, kết hợp phòng thủ xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Yên Thịnh đi Khương Dụ, xã Yên Phong Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng bể bơi và các hạng mục phụ trợ Nhà Thiếu nhi huyện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đê hữu sông Vạc, đoạn từ Cầu Rào xã Yên Phong đến ngã ba sông Bút xã Yên Từ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Lát đá sân bê tông, sân công viên nhà văn hóa trung tâm huyện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường liên xã Yên Mạc- Yên Mỹ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường trục chính thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Trạm bơm Đền Trung xã Mai Sơn Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường THCS xã Yên Hòa, hạng mục: xây nhà đa năng, nhà học 02 tầng 04 phòng, cải tạo, sửa chữa nhà học 02 tầng 16 phòng, nhà hiệu bộ 02 tầng và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn xã Yên Từ- Yên Phong Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về chủ trương đầu tư dự án trường MN khu Thống Nhất xã Yên Đồng Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh kết nối kênh sông Đó với kênh Từ Đường xã Yên Thái Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc giải quyết phát sinh từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở một số trường học trên địa bàn Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương đầu tư các công trình dự án trên địa bàn huyện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 THÔNG BÁO số 78/TB-TTHĐ của Thường trực HĐND huyện về Kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XIV QUYẾT ĐỊNH số 3447/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Lương Thị Hợi tại xã Khánh Thịnh (nay là thị trấn Yên Thịnh), huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 109/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện Truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 Công văn số 1367/UBND-NV ngày 03/7/2022 V/v rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ còn tồn tại về công tác cải cách hành chính năm 2021 và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn QUYẾT ĐỊNH 3408/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Thưởng, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3407/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Trần Văn Bá, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 708/TB-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện vv Thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính QUYẾT ĐỊNH 3330/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Thị Nguyệt) QUYẾT ĐỊNH 3329/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Thị Phương) QUYẾT ĐỊNH 3328/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Văn Chuyên) QUYẾT ĐỊNH 3327/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Văn Tám) QUYẾT ĐỊNH 3326/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Văn Tuyên) QUYẾT ĐỊNH 3325/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Vinh Hiển) QUYẾT ĐỊNH 3324/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Xuân Nguyễn) QUYẾT ĐỊNH 3323/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đỗ Thị Bưởi) QUYẾT ĐỊNH 3322/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Dương Thị Luyến) QUYẾT ĐỊNH 3321/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Hoàng Ngọc Linh) QUYẾT ĐỊNH 3320/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Minh Tốn) QUYẾT ĐỊNH 3319/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Ngọc Thân) QUYẾT ĐỊNH 3318/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Thị Chắn) QUYẾT ĐỊNH 3317/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Thị Dậu) QUYẾT ĐỊNH 3316/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Văn Hải) QUYẾT ĐỊNH 3315/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Văn Minh) QUYẾT ĐỊNH 3314/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Văn Thân) QUYẾT ĐỊNH 3313/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Văn Thực) QUYẾT ĐỊNH số 3312/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Văn Trịnh) QUYẾT ĐỊNH 3311/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Văn Tước) QUYẾT ĐỊNH 3310/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Lê Xuân Thủy) QUYẾT ĐỊNH 3309/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Nguyễn Thị Hạnh) QUYẾT ĐỊNH 3308/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Nguyễn Thị Thủy) Công văn số 1314/UBND-YT ngày 29/6/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác y tế, phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin QUYẾT ĐỊNH 3302/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Nguyễn Xuân Đại) QUYẾT ĐỊNH số 3301/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Phạm Thị Phin) QUYẾT ĐỊNH 3300/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Phạm Thị Thơm) QUYẾT ĐỊNH 3299/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Phạm Văn Bẩy) QUYẾT ĐỊNH 3298/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Phạm Văn Phúc) QUYẾT ĐỊNH 3297/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Phạm Xuân Đại) QUYẾT ĐỊNH số 3296/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Trần Thị Quyết) QUYẾT ĐỊNH 3295/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Trịnh Văn Chung) KẾ HOẠCH số 104/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện vv Triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 1254/UBND-KT&HT ngày 21/6/2022 của UBND huyệnV/v triển khai Kế hoạch xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 Thông báo số 90/TB-HĐKTSH ngày 16/6/2022 của Hội đồng kiểm tra sát hạch vv tổ chức kiểm tra, sát hạch cán bộ xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển- Trần Văn Khởi QUYẾT ĐỊNH số 3237/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xã Yên Từ giai đoạn từ năm 2017-2025, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch số 20/KH=HKH ngày 18/5/2022 của Hội Khuyến học huyện về thực hiện chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, , đơn vị giai đoạn 2021-2030" THÔNG BÁO số 702/TB-UBND ngày 10/6/2022 Về việc gia hạn nộp các công trình/giải pháp xét tặng Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023) KẾ HOẠCH số 81/KH-BCĐ ngày 08/6/2022 vv hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2022 Công văn số 1155a/UBND-VP ngày 10/6/2022 của UBND huyện vv chỉ đạo thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đánh giá chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh QUYẾT ĐỊNH số 3110/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Vũ Văn Sáu, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Công văn số 1031/UBND-KT&HT ngày 25/5/2022 của UBND huyện V/v triển khai tham gia cuộc thi Bàn tay vàng đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 2978/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện vv Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Bôn số L883725, cấp ngày 20/6/1998, tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 2509/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chùa Liên Trì số D 0946175 cấp ngày 20/02/1998, tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 2498/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Bá Nguyên, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô Công văn số 702/UBND-YT ngày 22/4/2022 của UBND huyện V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới KẾ HOẠCH số 65/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn 687/UBND- KT&HT ngày 20/4/2022 V/v đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn và trong mùa mưa bão KẾ HOẠCH số 46/KH-ĐKT Kiểm tra công vụ theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện QUYẾT ĐỊNH số 2155/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 V/v giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Đông Đoài mở rộng khuôn viên Miếu Thượng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH sô 59/KH-UBND ngày 12/4/2022 vv Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn đến năm 2023 KẾ HOẠCH số 56/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022 Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện vv Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô còn hiệu lực, hết hiệu lực một phần, văn bản cần bổ sung, bãi bỏ năm 2021 QUYẾT ĐỊNH số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ huyện Yên Mô năm 2022 Công văn số 615/UBND-TTr ngày 08/4/2022 Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân- Lã Thị Liên, địa chỉ Tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH số 11/QĐ-VP ngày 04/4/2022 Về việc ban hành Nội quy thực hiện văn hóa công sở, trang phục, tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận một cửa huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 30/TB-HĐND ngày 04/4/2022 của HĐND huyện về Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XIV KẾ HOẠCH số 42/KH-BCĐ ngày 01/4/2022 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2022 KẾ HOẠCH số 51/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Về việc đẩy mạnh phát triển Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 QUYẾT ĐỊNH số 1926/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 1762/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND huyện Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất ở tại khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 1761/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 38 lô đất ở khu dân cư Đỗi Tư, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 1610/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 36/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyệnTổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 422/UBND-VHTT V/v phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân. KẾ HOẠCH số 29/KH- HĐPH ngày 01/3/2022 vv Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường KẾ HOẠCH số 32/KH-UBND ngày 03/3/2022 Phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Yên Mô năm 2022 QUYẾT ĐỊNH số 1373/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Phạm Thị Hợi) Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện vv phát động phong trào thi đua năm 2022 BÁO CÁO số 102/BC-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện về Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 KẾ HOẠCH số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 61/UBND-YT ngày 13/01/2022 V/v thông báo về điều chỉnh thủ tục nhập cảnh trở về Trung Quốc Công văn số 46/UBND ngày 12/01/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (Nguyễn Ngọc Đông) lô N02-7, Đồng Nuốn, xã Yên Từ Quyết định về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (Nguyễn Ngọc Đông) lô N03-7, Đồng Nuốn, xã Yên Từ Quyết định về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (Bùi Văn Hiển) lô N03-37, Đồng Nuốn, xã Yên Từ Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi khó khăn mới chia tách của huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Các quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 422/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện vv Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi khó khăn mới chia tách của huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 255/KH-KHCN ngày 28/12/2021 của Hội đồng KH&CN Triển khai, thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Huyện Yên Mô lần thứ XI (2022 - 2023) THÔNG BÁO số 420/TB-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Về việc công bố công khai kết quả thu nộp Quỹ phòng, chống thiên thai năm 2020 đến thời điểm 30/11/2021 trên địa bàn huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 6513/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Công văn số 2775/UBND-YT ngày 26/12/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 5787/QĐ-BYT Hướng dẫn khử khuẩn khu vực cảng và tàu thuyền trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Đông Lân, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 6392/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 48 lô đất ở tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại khu Đồng Rắn, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại khu thùng đấu- Thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị QSD đất tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị QSD đất tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/12/201 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường trục xã qua xóm Ngoài ra xóm Mới đê sông Yêm, xã Yên Nhân Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện, hạng mục: sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng khách Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc các Hội, Đội và các Tổ chức chính trị- xã hội huyện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Yên Thịnh cũ thành khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Quy hoạch chung đô thị Yên Thịnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 vv giải quyết phát sinh từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 vv thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo ở một số trường học trên địa bàn Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 kết quả giám sát vv triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 vv thông qua Đề án 06/ĐA-UBND ngày 28/11/2013 của UBND huyện về chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện Yên Mô Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 vv Quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Yên Mô năm 2022 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 Công văn số 2737/UBND-KT&HT ngày 22/12/2021 V/v khẩn trương triển khai lắp đặt Camera theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP THÔNG BÁO số 197/TB-TTHĐ ngày 20/12/2021 Kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá XIV QUYẾT ĐỊNH số 6375/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 6276/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Đức, tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng bể bơi và các hạng mục phụ trợ Nhà thiếu nhi huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 158/KH-UBND ngày 08/12/2021 Về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 20/8/2021 vv thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021 QUYẾT ĐỊNH 6211/QĐ-UBND ngày 07/11/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 38 lô đất ở tại khu dân cư Đỗi Tư, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 6172/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 170 lô đất tại khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 6168/QĐ-UBND ngày 02122021 vv lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là QSD 71 lô đất ở tại khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 406/TB-UBND ngày 01/12/2021 LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyết định số 6153/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND vv ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè, rãnh thoát nước khu vực trung tâm thị trấn Yên Thịnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp kênh cống Zem, xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xã Khánh Dương Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cây hàng hóa xã Yên Phong, huyện Yên Mô Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án cải tạo trụ sở Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện thành khu làm việc Bộ phận một cửa huyện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế xã Yên Phong, hạng mục: xây dựng nhà khám và điều trị 02 tầng và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị QSD đất khu Trung Yên thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc (nhà 02 tầng) Huyện ủy Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Mô Công văn 2493/UBND&KT&HT V/v Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới THÔNG BÁO số 404/TB-UBND LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (71 lô Đồng Nuốn, Yên Từ) QUYẾT ĐỊNH số 6106/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 48 lô đất ở tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 vv phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 vv phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 vv thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình THÔNG BÁO số 175/TB-TTHĐ ngày 24/11/2021 về Kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XIV CÁC QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng tuyến đường từ QL 21B đến nhà thờ đồng chí Tạ Uyên, tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi khó khăn mới chia tách của huyện Yên Mô tại xã Khánh Thượng Thông báo số 403/TB-UBND ngày 21/11/2021 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- đấu giá QSD 28 lô đất tại xã Yên Thành KẾ HOẠCH số 209/BCĐ ngày 16/11/2021 Triển khai, thực hiện Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng huyện Yên Mô lần thứ XIII (2021 - 2022) BÁO CÁO số 844/BC-UBND tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 416/QĐ - TTg của Thủ tướng chính phủ Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi khó khăn mới chia tách của huyện Yên Mô tại xã Mai Sơn Báo cáo số 717a/BC-UBND tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5776/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 143 lô đất tại khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô Số ký hiệu: 5776/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 5775/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 170 lô đất tại khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 5774/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 223 lô đất khu dân cư Đỗi Tư, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 5773/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất ở tại xã Yên Thắng và 10 lô đất ở xã Yên Từ, huyện Yên Mô Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 19/10/2021 vv tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 18/10/2021 của BCHĐB Huyện về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đến năm 2025 THÔNG BÁO số 389/TB-UBND ngày 27/10/2021 vv LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (170 lô khu Trung Yên, TT Yên Thịnh) THÔNG BÁO số 388/TB-UBND ngày 25/10/2021 LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- đấu giá QSD đất 143 lô tại xã Yên Từ Công văn số 2222/UBND-YT V/v rà soát các trường hợp tiếp xúc với ca F0 Lại Thị Thao là lao động tại Công ty TNHH Đèn Led Trang trí Đông Phương Công văn số 2216/UBND-YT ngày 23/10/2021 V/v rà soát, quản lý, xét nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 cho nhóm đối tượng nguy cơ tại Công ty ADORA Công văn 2169/UBND-YT ngày 19/10/2021 V/v tăng cường rà soát, quản lý người về từ huyện Ý Yên tỉnh Nam Định ĐÍNH CHÍNH số 2098/UBND-TNMT ngày 11/10/2021 Quyết định thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của gia đình ông Vũ Đức Quảng tại Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 138/KH-UBND ngày 06/10/2021 Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” KẾ HOẠCH số 137/KH-UBND ngày 06/10/2121 Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5283/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 223 lô đất tại khu dân cư Đỗi Tư, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5282/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 35 lô đất ở tại xã Yên Thắng và 11 lô đất ở tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5280/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 V/v thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (Năm) tại Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 5279/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 V/v thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của gia đình ông Vũ Đức Quảng tại Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 302/TB-UBND ngày 30/9/2021 LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (đấu giá QSD đất xã Yên Từ, Yên Thắng) vv đính chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thông báo số 301/TB-UBND ngày 29/9/2021) Thông báo số 301/TB-UBND ngày 29/9/2021 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- QSD đất tại khu dân cư Đỗi Tư, Yên Lâm KẾ HOẠCH số 133/KH-UBND ngày 20/9/2021 về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cây xanh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Công văn số 1949/UBND-YT V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Công văn số 77/TTr V/v triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” Công văn số 1909/UBND-GD&ĐT ngày 15/9/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 Công văn số 1783/UBND-YT vv thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Quyết định số 4728/QĐ- UBND ngày 02/9/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 4705/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xử lý cấp bách đê hữu Trinh Nữ đoạn từ cầu Lộc đến cầu Ghềnh, tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô (Phạm Thị Bút) QUYẾT ĐỊNH số 4704/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xử lý cấp bách đê hữu Trinh Nữ đoạn từ cầu Lộc đến cầu Ghềnh, tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô (Nguyễn Long Vân) QUYẾT ĐỊNH số 4702/QĐ-UBND ngày 01/9/2021/ V/v thu hồi đất để thực hiện công trình xử lý cấp bách đê hữu Trinh Nữ đoạn từ cầu Lộc đến cầu Ghềnh, tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô (Lương Thị Hà)_ Công văn số 1753/UBND-YT ngày 30/8/2021 V/v triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 1746/UBND-YT ngày 28/8/2021 về việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Ninh Bình Công văn số 1733/UBND-NV ngày 27/8/2021 V/v triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa công sở Công văn số 1724/UBND-NV ngày 26/8/2021 V/v khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Mô năm 2021 Công văn số 1715/UBND-YT ngày 25/8/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 THÔNG BÁO số 278/TB-UBND ngày 20/8/2021 V/v lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vềquy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Mô Công văn số 1678/UBND-VHTT ngày 20/8/2021 V/v triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid-19 Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 vv thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu dân cư Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 274/TB-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Về việc phân công tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân ngày 19 tháng 8 năm 2021 PHƯƠNG ÁN số 11/PA-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện vv Xây dựng chợ tạm và tổ chức phiên chợ lưu động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Công văn số 135/BCĐ ngày 16/8/2021 V/v chủ động chuẩn bị tiếp nhận, phân loại, xét nghiệm, cách ly người về địa phương từ vùng dịch Công văn số 1621/UBND-YT ngày 14/8/2021 V/v triển khai thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg; văn bản số 1070/TTgKGVX, văn bản số 5553/VPCP-KGVX về phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo số 128/TB-BCĐ ngày 11/8/2021 vv lập chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Quốc lộ QL.12B tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Thông báo số 128/TB-BCĐ ngày 11/8/2021 vv lập chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Quốc lộ QL.12B tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Công văn số 124/BCĐ ngày 02/8/2021 v/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc tang trên địa bàn huyện QUYẾT ĐỊNH số 4271/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về việc bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND và Nghị quyết về việc thông qua Đề án 06/ĐA-UBND ngày 28/11/2003 của UBND huyện về chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2022 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Văn bản số 116/TB-TTHĐ ngày 28/7/2021 vv Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIV Công văn số 1478/UBND-YT ngày 29/7/2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 KẾ HOẠCH số 99/KH-UBND ngày 28/7/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Công văn số 1449/UBND-YT ngày 28/7/2021 V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt III Công văn số 1442/UBND-YT ngày 27/7/2021 vv triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 Công văn số 1398/UBND-YT ngày 22/7/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 21/7/2021 Công văn số 1420/UBND-YT ngày 25/7/2021 vv triển khai thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới V/v tổ chức cách ly y tế và xét nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Công văn số 1357/UBND-VP ngày 16/7/2021 vv triển khai thực hiện Văn bản số 405/UBND-VP6 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 THÔNG BÁO số 269/TB-UBND ngày 14/7/2021 Về việc phân công tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân ngày 15/7/2021 KẾ HOẠCH số 93/KH-UBND ngày 13/7/2021 vv Thực hiện Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện THÔNG BÁO số 102/TB-TTHĐ về Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở tiếp công dân của huyện năm 2021 KẾ HOẠCH số 92/KH-UBND ngày 09/7/2021 về Công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Yên Mô Các QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 89/KH-UBND ngày 03/7/2021 vv PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO HUYỆN YÊN MÔ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thông báo số 63/TB-TTHĐ ngày 02/7/2021 về kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 1227a/UBND-YT ngày 02/7/2021 vv cho phép hoạt động trở lại một số hoạt dộng, dịch vụ trên địa bàn huyện Công văn 1182/UBND-YT ngày 28/6/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo 167/TB-VPC; Văn bản số 4162/VPCP-TKBT của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo số 246/TB-UBND ngày 26/6/2021 vv hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa Các quyết định Về việc giao đất tái định cư cho gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn QUYẾT ĐỊNH số 3646/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 65 lô đất ở khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 22/KH-UBND ngày 22/6/2021 vv Tổ chức Giải Bóng đá Nhi đồng huyện Yên Mô năm 2021 KẾ HOẠCH số 81/KH-UBND ngày 21/6/2021 vv Triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 Trên địa bàn huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 220/TB-UBND ngày 13/6/2021 vv LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- 65 lô đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Công văn số 1054/UBND-YT ngày 11/6/2021 V/v cho phép hoạt động trở lại sân Golf Công văn số 1048/ UBND- YT V/v triển khai thực hiện nội dung Công điện số 789/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” Thông báo 03-TB/VPHU vv phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 10 tháng 6 năm 2021 Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 01/6/2021 về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 83/BCĐ ngày 29/5/2021 V/v quản lý người trở về Yên Mô từ các Bệnh viện tuyến Trung ương QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Công văn 79/BCĐ ngày 27/5/2021 V/v quản lý người về từ các khu, cụm công nghiệp đang có dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang Công văn số 934/UBND-YT ngày 27/5/2021 V/v mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 933/UBND-YT ngày 27/5/2021 V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 120,121/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 QUYẾT ĐỊNH ngày 22/5/2021 của UBND huyện Về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ (các Quyết định từ 2847 đến 2857) Công văn số 892/UBND-YT ngày 22/5/2021 V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 116, 110, 102, 101/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 874/UBND-YT ngày 20/5/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 19/5/2021 Thông báo số 213/TB-UBND ngày 19/5/2021 Vv phân công tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân buổi sáng ngày 20/5/2021 Công văn số 871/UBND-KT&HT ngày 19/5/2021 V/v tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 tại các cụm công nghiệp, Công ty, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh Công văn 851/UBND-YT ngày 17/5/2021 V/v tăng cường rà soát, quản lý người về từ các tỉnh, thành phố có dịch Công văn số 840/UBND-YT ngày 15/5/2021 vv Tạm dừng hoạt động sân golf Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 vv kiện toàn thành viên Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 5 Công văn số 813/UBND-YT v/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng mã QR Công văn số 791/UBND-YT ngày 10/5/2021 v/v tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch COVID- 19 Công văn hỏa tốc số 783/UBND-VHTT ngày 08/5/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn khẩn số 781/UBND-YT ngày 08/5/2021 v/v khẩn trương truy vết, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Công văn số 70/BCĐ ngày 08/5/2021 v/v thông báo quản lý, cách ly người trở về từ Bệnh viện K cơ sở 3 Công văn số 770/UBND-YT ngày 07/5/2V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 750/UBND-YT ngày 05/5/2021 V/v triển khai thực hiện theo Công điện số 570/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 741/UBND-YT ngày 02/5/2021 V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 740/UBND-YT ngày 02/5/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 30/4/2021 QUYẾT ĐỊNH 2693/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Công văn 732/UBND-TTr ngày 30/4/2021 Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng KẾ HOẠCH số 66/KH-BCĐ ngày 29/4/2021vv Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 721/UBND-YT ngày 28/4/2021 V/v triển khai thực hiện theo Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 725/UBND-KT&HT ngày 28/4/2021 V/v hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021 trên mạng xã hội VCNet THÔNG BÁO số 207/TB-UBND ngày 23/4/2021 vv Tình hình bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại lứa 2 hại lúa vụ Đông xuân năm 2021 KẾ HOẠCH số 58/KH-UBND ngày 22/4/2021 về Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2021-2025 QUYẾT ĐỊNH số 2480/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thái huyện Yên Mô Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ huyện Yên Mô V/v công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 QUYẾT ĐỊNH số 2340/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hưng huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 49/KH-UBND ngày 06/4/2021 vv Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 536/UBND-YT ngày 02/4/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Hướng dẫn số 518/HD-UBND ngày 31/3/2021 vv lập, niêm yết danh sách và viết thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 KẾ HOẠCH số 50/KH-HĐPH ngày 17/3/2021 vv Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động KẾ HOẠCH số 40/KH-UBND ngày 15/3/2021 vv Triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 39/KH-UBND ngày 15/3/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại huyện Yên Mô đến năm 2030 Công văn số 400/UBND-YT ngày 14/3/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Quyết định số 2036/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 7 Quyết định số 2035/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 6 Quyết định số 2034/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 5 Quyết định số 2033/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 4 Quyết định số 2032 vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 3 Quyết định số 2031/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2 Quyết định số 2030/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 1 QUYẾT ĐỊNH số 1885/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô (Đinh Thị Duyên) QUYẾT ĐỊNH số 1884/QĐ/UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Công văn số 320/UBND-YT V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 Kế hoạch số 41/KH-BCĐ vv phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Yên Mô năm 2021 KẾ HOẠCH số 29/KH-UBND vv Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 279/UBND-YT ngày 24/02/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 250/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 248/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v tổ chức cách ly, xét nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 247/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v thực hiện Quyết định 1053 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2021 vv triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 KẾ HOẠCH số 20/KH-UBND ngày 05/02/2021 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn 222/UBND-YT ngày 04/02/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 QUYẾT ĐỊNH số 635/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 36 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 634/QĐ-UBND v/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 26 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Thái, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 633/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 50 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Công văn 207/UBND-YT ngày 03/02/2021 v/v thực hiện báo cáo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 201/UBND-KT&HT ngày 03/02/2021 v/v triển khai Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 CHỈ THỊ Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện Yên Mô về việc giải thể Ban quản lý Chợ Ngò Công văn 165/UBND-YT ngày 29/01/2021 v/v khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn 156/UBND-VP ngày 27/01/2021 V/v triển khai thực hiện Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số Quyết định 327/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Đàm Thị Ngác (Niên) Quyết định 326/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Nguyễn Đình Phùng Quyết định 325/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Thị Mão (Mã Văn Lợi) Quyết định 324/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Mã Thị Gái (Mã Văn Lợi) Quyết định 323/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Đàm Văn Vinh Quyết định 322/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Trần Thị Tương (Phạm Thị Sậu) Quyết định 321/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Hoàng Ngọc Oánh Quyết định 320/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Văn Ngưỡng Quyết định 319/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Phạm Văn Sinh Quyết định 318/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Hoàng Văn Thiễu (Hoàng Thị Phùng) Quyết định 317/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Văn Minh Quyết định 316/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Phạm Văn Nguyên Quyết định 315/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Thị Tuất (Đàm Văn Kinh) Quyết định 314/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Vũ Thị Ngọc (Hai) Quyết định 313/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Đàm Văn Kỷ Quyết định 312/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Hoàng Văn Lặng (Hoàng Văn Cảnh) Quyết định 311/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Mã Văn Ngũ Quyết định 310/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Mã Văn Tứ Quyết định 309/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Lê Thị Thảo (Khóa) Quyết định 308/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tống Văn Tiêu Quyết định 307/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Tạ Văn Bé (Tạ Văn Bồng) Thông báo số 07/TB-UBND vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 50 lô đất tại xã Yên Từ Thông báo số 06/TB-UBND vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 36 lô đất tại xã Yên Hòa Thông báo số 05/TB-UBND vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 26 lô đất tại xã Yên Thái Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 vv thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 130/UBND-KT&HT ngày 25/01/2021 V/v triển khai "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn KẾ HOẠCH SỐ 13/KH-UBND NGÀY 25/01/2021 VV TỔ CHỨC CHỢ HOA XUÂN PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Công văn số 112/UBND-KT&HT ngày 20/01/2021 V/v cảnh báo và tuyên truyền cho doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc hủy bỏ Quyết định số 209/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về giải thể Ban quản lý Chợ Ngò Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 Công văn số 63/UBND-YT ngày 14/01/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 QUYẾT ĐỊNH số 126/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 42 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô Thông báo số 01/TB-UBND ngày 08/01/2021 vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- xã Yên Hưng Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 vv thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn- Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD 21 lô đất tại TT Yên Thịnh huyện Yên Mô Quyết định số 4917/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4916/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4913/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4912/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4911/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4908/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 vv thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình với Quốc lộ 1 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Đoan Vĩ đến cửa phía Bắc và cửa phía Nam đến Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (đường dân sinh từ QL1 đến nhà văn hóa xóm 6 và đoạn từ cống chui dân sinh đến đường DDT477 kéo dài) Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại xã Khánh Thượng huyện Yên Mô Quyết định số 4714/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 vv thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn- Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn- UBND xã Mai Sơn Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 vv thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn- Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn- Công ty TNHH Toàn Thành Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 vv thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn- Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn THÔNG BÁO số 450/TB-UBND Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 Kế hoạch số 168/KH-BTC vv triển khai thực hiện cuộc sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng huyện Yên Mô lần thứ XII (2020-2021) Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 vv lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là QSD 21 lô đất tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Quyết định số 4504/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại các xã: Yên Nhân, Yên Từ huyện Yên Mô Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại các xã: Yên Đồng, Yên Thành huyện Yên Mô Quyết định số 4502/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại các xã: Khánh Thượng, Yên Mỹ, Yên Hưng huyện Yên Mô Quyết định số 4501/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 V/v thu hồi đất để thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Thông báo số 410/TB-UBND ngày 03/12/2020 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- Yên Hạ 1, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH số 4498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 66 lô đất tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Thông báo số 403/TB-UBND ngày 25/11/2020 vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- Khánh Thượng Quyết định 4319/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Lương Văn Chí Quyết định 4318/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Mai Văn Khánh Quyết định 4317/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Trần Văn Dùng Quyết định 4316/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Nguyễn Thị Sẻ (Năng) Quyết định 4315/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Phạm Văn Chung Quyết định 4314/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Phan Anh Tuấn Quyết định 4313/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Phạm Thị Vân Quyết định 4312/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Phạm Đức Oanh (H) Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô-Trần Thị Thụ (Trần Văn Dùng) Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô- Phạm Xuân Lộc (Phạm Thị Phượng) Công văn vv lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án trường THPT Yên Mô B, hạng mục: xây dựng nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án trường THPT Yê Mô A, hạng mục: xây dựng nhà đa năng Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường mầm non khu trung tâm xã Yên Đồng, hạng mục: Nhà hiệu bộ kết hợp khu phòng học chức năng nhà dinh dưỡng và các hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa huyện Yên Mô- Hạng mục: điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục phụ trợ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa khu tập luyện tổng hợp và xây tường rào trường bắn tại xã Yên Thành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường trục chính thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối trung tâm hai xã Yên Đồng- Yên Thành, huyện Yên Mô Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ xung chức danh PCT UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND huyện về Kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá XIII Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô- Trần Thị Xuyến (Ái) Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô- Bùi Thị Năm (Đam) Quyết định số 4121/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô Thông báo số 346/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- đấu giá đất tại Yên Nhân, Yên Từ Thông báo số 345/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- đấu giá đất tại Yên Đồng, Yên Thành Thông báo số 344/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản- đấu giá đất tại Khánh Thượng, Yên Mỹ, Yên Hưng Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện vv Triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020-2021 Công văn số 1747/UBND-NV ngày 28/10/2020 của UBND huyện vv chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế, tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Công văn số 1746/UBND-YT ngày 28/10/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 367/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản số 340/TB-UBND ngày 14/10/2020 của UBND huyện vv Thông báo Giờ làm việc mùa Đông Công văn số 1667/UBND-TP ngày 15/10/2020 vv hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện Công điện số 1653/CĐ-BCH ngày 13/10/2020 của UBND huyện vv ứng phó cơ bão số 7 Công văn số 1636/UBND-KT&HT Về việc hướng dẫn thực hiện phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn huyện Công văn số 1546/UBND-YT ngày 29/9/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 1476/UBND-YT ngày 17/9/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Kế hoạch 107/KH-BCĐ ngày 07/9/2020 vv Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 vv thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP về phòng, chống dịch COvid- 19 Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 Công văn 1318/UBND-VHTT ngày 26/8/2020 của UBND huyện v/v tăng cường công tác tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) Công văn số 1252/UBND-YT V/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIII NQ số 23/NQ-HĐND vv phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 NQ số 22/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND huyện NQ số 21/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv thông qua nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 NQ số 20/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 về chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện NQ 19/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện Yên Mô NQ 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát vv triển khai thực hiện các Dự án đầu tư xay dựng công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện NQ số 17/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Lương Văn Hiểu) vv miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND hueyenj khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh PCT UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND huyện ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv miễn nhiệm chức danh PCT HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND vv chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 KH số 84/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện vv tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VH, TT kỷ niệm 75 năm Ngày CMT8 thành công và Quốc Khánh 2.9 Công văn (hỏa tốc) số 1189/UBND-YT ngày 07/8/2020 của UBND huyện v/v hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 Công văn số 1187/UBND-YT ngày 07/8/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện quyết định só 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/7/2020 vv tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức HƯỚNG DẪN TÓM TẮT Nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài Theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất thực hiện dự án cầu chợ Chớp tại xã Yên Hưng Thông báo số 145/TB-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Yên Mỹ) Thông báo số 731/UBND-YT ngày 19/5/2020 của UBND huyện V/v tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia trong phòng chống Covid-19 Công văn số 719/UBND-VHTT ngày 15/5/2020 của UBND huyện vv phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tỉnh Ninh Bình tại huyện Yên Mô Công văn 672/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện kết luận của TTCP tại Thông báo 177/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất và giao đất trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 vv chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIII Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 29/4/2020 vv phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020 Công văn số 626/UBND-VP ngày 29/4/2020 V/v thực hiện Công văn số 282/UBNDVP6 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg Công văn số 586/UBND-YT ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (hỏa tốc) Công văn số 586/UBND-YT ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (hỏa tốc) Công văn 585/UBND-VP ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v thực hiện Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Công văn số 577/UBND-VP ngày 21/4/2020 V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 18/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (hỏa tốc) Công văn số 576/UBND-YT ngày 21/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI Công văn số 571/UBND-TNMT ngày 20/4/2020 của UBND huyện vv công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Công văn số 482-CV/BTGHU ngày 16/4/2020 vv hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp Hướng dẫn số 63-HD/BTGHU ngày 15/4/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất Công văn số 554/UBND- VP ngày 17/4/2020 của UBND huyện v/v tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 551/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (hỏa tốc) Sao y Thông báo số 56/TB-BTCD ngày 16/4/2020 của Ban tiếp công dân tỉnh Ninh Bình vv tiếp tục dừng việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020) Thông báo số 70/TB-TNMT ngày 13/4/2020 vv lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Công văn số 480/UBND-VP ngày 02/4/2020 V/v thực hiện Công văn số 08/UBND-VP11 của UBND tỉnh giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công văn 475/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện vv thực hiện văn bản số 213 của UBND tỉnh về triển khai chỉ thị 16 Công văn 471/UBND-YT ngày 31/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 30/3/2020 Công văn số 458/UBND-YT ngày 28/3/2020 của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (hỏa tốc) Công số 450/UBND-YT ngày 27/3/2020 của UBND huyện v/v thực hiện khai báo y tế liên quan đến yếu tố dịch tễ từ Bệnh viện Bạch Mai Công văn số 432/UBND-VHTT ngày 25/3/2020 của UBND huyện vv phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí Công văn số 409/UBND-VHTT ngày 20/3/2020 của UBND huyện vvphòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí. Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 20/3/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIII Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu giữ chức PCT Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv miễn nhiệm chúc vụ Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Công văn số 399/UBND-YT ngày 19/3/2020 của UBND huyện vv tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Công văn sô 379/UBND-VP ngày 17/3/2020 của UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc UBND huyện Công văn số 25/BCĐ ngày 17/3/2020 của BCĐ V/v tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Công văn số 24/BCĐ ngày 16/3/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh vv tăng cường phối hợp quản lý trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công văn số 369/UBND-YT ngày 16/3/2020 của UBND huyện vv phổ biến hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động Công văn số 478-CV/BTGHU ngày 11/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 477-CV/BTGHU ngày 09/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 Công văn số 350/UBND-YT ngày 11/3/2020 của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 86/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 40/TB-TNMT ngày 05/3/2020 vv lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại các xã Yên Mạc, Yên Lâm Công văn số 304/UBND-YT ngày 02/3/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 303/UBND-KT&HT ngày 02/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Yên Mô lần thứ X (2020 - 2021) Thông báo số 11/TB-UBND ngày 27/02/2020 về kết luận của đồng chí PCT UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ tại Hội nghị BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mở rộng Công văn số 198/UBND-YT ngày 26/02/2020 của UBND huyện vv tiếp tục triển khai thực hiện phòng, chống bệnh Covid-19 Kế hoạch triển khai thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Yên Mô lần thứ X (2020-2021) Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật trồng trọt và Luật chăn nuôi vv thực hiện Công văn số 161/UBND-TNMT ngày 19/02/2020 của UBND huyện vv thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện vv tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 Công văn số 38/UBND-NN ngày 13/02/2020 của UBND huyện vv tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Yên Mô năm 2020 Thông báo số 02/TB-TTHĐ ngày 08/01/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về Lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016- 2021 tại trụ sở tiếp công dân của huyện Thông báo số 01/TB-TĐB ngày 05/02/2020 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Mô Công văn số 102/UBND-YT ngày 06/02/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện văn bản số 164/TTg-KVX về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (Khuyến cáo của ngành Y tế) Thông báo số 10-TB/VPHU ngày 31/01/2020 về lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020 Công văn số 94/UBND-LĐTBXH ngày 04/02/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND huyện vv thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona Công văn số 93/UBND-LĐTBXH ngày 04/02/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra Công văn số 89/UBND-VP ngày 02/02/2020 v/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra trong hoạt động lễ hội và Hội Xuân đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Công văn số 88/UBND-VP ngày 02/02/2020 của UBND huyện vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Công văn số 87/UBND-YT ngày 02/02/2020 v/v bình ổn giá thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất sát trùng, khử khuẩn Công văn số 84/UBND-YT ngày 31/01/2020 của UBND huyện vv tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 28/01/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh huyện Yên Mô vv phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Yên Mô năm 2020 Công văn số 81/UBND-YT ngày 26/01/2020 của UBND huyện Yên Mô vV/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Công văn số 80/UBND-YT ngày 22/01/2020 của UBND huyện vv tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu, bia Thông báo số 137/TB-HĐND ngày 23/12/2019 về kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIII Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 vv thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Thông báo vv lựa chọn Tổ chức đấu giá QSD đất xã Yên Mỹ năm 2019 (lần 2) Thông báo vv lựa chọn tổ chức đấu giá giá trị QSD đất xã Yên Mỹ năm 2019 Thông báo số về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá giá trị QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Yên Thành, Yên Thái năm 2019 Thông báo số 56/TB-UBND ngày 18/10/2019 về số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của UBND huyện để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại VV tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Thông báo lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2021" trên địa bàn huyện Yên Mô" Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 01/8/2019 của BCH PCTT-TKCN huyện về ứng phó với cơn bão số 3 Kế hoạch triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất trên địa bàn huyện năm 2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án xây dựng huyện Nông thôn mới giai đoạn 2019-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện Yên Mô về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND huyện Yên Mô vv miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIII Phát động cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Kế hoạch tổ chức giải bóng đá Nhi đồng huyện Yên Mô năm 2019 Công văn số 641/UBND-VP ngày 11/6/2019 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy Bộ câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu Luật an ninh mạng Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật an ninh mạng" Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện về truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 461/UBND-LĐTBXH ngày 06/5/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực học đường và quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên Kế hoạch số số 161-KH/HU ngày 03/5/2019 thực hiện Chỉ thị số 27/CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng CV vv gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND huyện về việc triển khai công tác thực hiện bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Ninh Bình năm 2019 Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thông báo kết luận hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv bổ sung xã Yên Mỹ đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư CSHT các khu đấu giá GTQSDĐ Hướng dẫn số 48-HD/BTGHU ngày 17/4/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Điện Biên Phủ......... Hướng dẫn số 47-HD/BTGHU ngày 17/4/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân năm 2019 Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Thông báo lựa chọn nhà thầu đấu giá đất tại các xã Yên Thái, Yên Đồng năm 2019 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019 BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Không nên hoang mang, tẩy chay thịt lợn Ngân hàng chính sách xã hội nâng mức cho vay hộ nghèo Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện V/v triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Thông báo vv lựa chọn tổ chức đấu giá đất tại xã Yên Đồng Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Yên Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc giải quyết phát sinh từ kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc quyết định kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công ăm 2019 nguồn vốn ngân sách huyện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND huyện Yên Mô Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các năm 2016-2018 trên địa bàn huyện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về kết quả giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến 31/12/2017 Thông báo vv đấu giá đất xã Yên Nhân Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2018 Tài liệu kỳ họp HĐND khóa 9 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2023 Phương án số 07/PA-UBND ngày 22/09/2023 về việc Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng cho Hệ thống Trang Thông tin điện tử của huyện Yên Mô Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Mô Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế huyện Yên Mô THÔNG BÁO 34/TB-TTHĐ ngày 01/4/2024 Lịch tiếp công dân tháng 4/2024 của đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở tiếp công dân của huyện THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 4/2024

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

589901

Trực tuyến : 16

Hôm nay : 176

Hôm qua : 973