Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Huyện ủy

HUYỆN ỦY

I. THÔNG TIN CHUNG 
Tên cơ quan: Huyện ủy Yên Mô

Địa chỉ: Phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Gồm các cơ quan:
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy;

 

II.  DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

1. Đồng chí Cao Trường Sơn: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ 

Ngày sinh: 03/7/1982

Quê quán: Xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật, Cử nhân ngoại ngữ

Nơi thường trú: Số 79 Trần Hưng Đạo, Phố 10, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0983.804.838

Email: 

* Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Việt: Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Ngày sinh: 20/10/1972 

Quê quán: Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Số nhà 89, ngõ 10, đường Tiên Hưng, phố Hưng Thượng,

        thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, chuyên ngành kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0961653731

Email: 

 * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

3. Đồng chí Đặng Thái Sơn: Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Ngày sinh: 24/9/1977         

Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Số nhà 43, ngõ 38, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản

                             Thạc sĩ Quản lý Tài chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp               

Số điện thoại: 0913292304

Email: sondt.ym@ninhbinh.gov.vn

 * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

4. Đồng chí Lê Xuân Bình- TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày sinh: 10/12/1969

Quê quán: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

Số điện thoại:  0987697287

Email: binhlx.ym@ninhbinh.gov.vn

 * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

5. Đồng chí Phạm Quốc Đạt- TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày sinh: 16/7/1964         

Quê quán: Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Tổ dân phố Bắc Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

                        Thạc sĩ Kinh tế Chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp                                           

Số điện thoại: 0912326832

Email: datpq.ym@ninhbinh.gov.vn

  * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

6. Đồng chí Phạm Văn Thi: TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày sinh: 15/02/1969  

Quê quán: Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Xóm 4 Đông Sơn, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế

                           Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913763686

Email: 

 * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

7. Đồng chí Trần Văn HưngTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra HU

Ngày sinh: 10/5/1977    

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Số nhà 02, Ngõ 26, đường Tạ Uyên, tổ dân phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0911192068

Email: ubkthuym@gmail.com

  * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hoan: TVHU, Trưởng Công an huyện

Ngày sinh: 21/6/1979         

Quê quán: Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Số nhà 76, đường Nguyễn Văn Giản, Phố 2, Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Điều tra

                            Thạc sỹ Điều tra tội phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại:  : 

Email:

  * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

9. Đồng chí Mai Cao VịTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo,

                                        Giám đốc Trung tâm chính trị huyện 

Ngày sinh: 15/5/1974         

Quê quán: Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Số nhà 07, ngõ 26, đường Tạ Uyên, phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Điện Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 

Email:

   * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

 

10. Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền- TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện

 

Ngày sinh: 29/8/1984         

 

Quê quán: Xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

 

Nơi thường trú: Số nhà 14, ngõ 23, đường Vũ Phạm Khải, tổ dân phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình   

 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Khoa học cây trồng

                          Thạc sỹ Khoa học cây trồng

 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

Số điện thoại: 0945351535

 

Email:

 

   * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

11. Đồng chí Phạm Hồng Quân- TVHU, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

Ngày sinh: 12/02/1974

Quê quán: Thôn Yên Sư, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Số nhà 48, đường Thanh Niên, Tổ dân phố Phú Thịnh,

                            thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0981635535

Email:

  * Tiểu sử tóm tắt (nhấn vào để xem chi tiết)

 

III. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MÔ, KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

                                                                                             

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 

 

1

Cao Trường Sơn

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy

 

2

 

Nguyễn Tiến Việt

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

 

3

Đặng Thái Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

4

Lê Xuân Bình

TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

5

Phạm Quốc Đạt

TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

6

Phạm Văn Thi

TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

7

Trần Văn Hưng

TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 

8

Nguyễn Văn Hoan

TVHU, Trưởng Công an Huyện

 

9

Mai Cao Vị

TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện

 

10

Bùi Thị Thu Hiền

TVHU,
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

 

11

Phạm Hồng Quân

TVHU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 

12

An Đôn Nghĩa

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

13

Nguyễn Thị Hiên

HUV, Trưởng phòng Tài chính-KH huyện

 

14

Đinh Đức Hải

HUV, Bí thư Huyện đoàn

 

15

Đỗ Thị Hương

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

16

Trần Đức Nguyên

HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Yên Thịnh

 

17

Phạm Trọng Nguyên

HUV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

 

18

Đỗ Văn Vợi

HUV, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

 

19

Lê Thị Duyên

HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

 

20

Tạ Ngọc Huế

HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

21

Vũ Thị Lan Anh

HUV, Phó trưởng Ban TT Ban Tổ chức Huyện ủy

 

22

Vũ Đức Tuấn

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

23

An Thị Quế

HUV, Hiệu trưởng trường THPT Yên Mô A

 

24

Nguyễn Thị Hoa

HUV, Chánh án Toà án nhân dân huyện

 

25

Bùi Ngọc Hưng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mạc

 

26

Nguyễn Ngọc Đồng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ

 

27

Phạm Thị Xuân

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Nhân

 

28

Lê Văn Bình

HUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

 

29

Trương Đình Hưởng

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

 

30

Bùi Đức Trí

HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện

 

31

Bùi Quốc Toàn

HUV, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện

 

32

Lê Anh Tuấn

HUV, Phó Chủ tịch Hội ND huyện

 

33

Lã Phú Trung

HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 

34

Trần Xuân Đông

HUV, Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Yên Đồng

 

35

Phạm Văn Lương

HUV, Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Yên Thắng

 

 

 

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581446

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 239

Hôm qua : 507