Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/06/2024,

Thông báo

KẾ HOẠCH 96/KH-UBND ngày 05/5/2024 Kiểm tra thực thi công vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện Yên Mô

Bài viết khác

Công văn 1249/UBND-KT&HT ngày 04/6/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3460/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (89 lô sau chợ xóm Trung Liên Phương xã Yên Nhân) QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vì đã có nhiều thành tích Trong 05 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024 THÔNG BÁO Dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn 1193/UBND-KTHT ngày 27/5/2024 V/v thông báo, đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025 Thông báo 375/TB-UBND ngày 27/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng các thửa đất (lô đất) ở tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (89 lô) KẾ HOẠCH 105/KH-BCĐ ngày 23/5/2024 Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2024 Công văn 1140/UBND-VHTT ngày 22/5/2024 V/v sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử VNeID trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn huyện THÔNG BÁO 347/TB-UBND ngày 21/5/2024 Về việc công khai Kết luận Thanh tra số 01/KL-TT ngày 14/5/2024 củaThanh tra Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; công tác văn thư lưu trữ của UBND huyện Yên Mô, thời kỳ từ 01/01/2022 đến 31/12/2023 V/v cảnh báo chiến dịch tấn công mới nhằm vào các thiết bị mạng Cisco Công văn 1070/UBND-VHTT ngày 15/5/2024 V/v phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Ninh Bình BÁO CÁO 233/BC-UBND ngày 15/5/2024 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-Cp ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2024 của Bộ Chính trị ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” Công văn 1057/UBND-KT&HT ngày 14/5/2024 V/v tuyên truyền không lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất ATGT trên các tuyến đường giao thông Công văn 1050/UBND-VHTT ngày 14/5/2024 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho các công trình Bưu chính, Viễn thông và Phát thanh trên địa bàn huyện KẾ HOẠCH 101/KH-UBND ngày 10/5/2024 Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

645633

Trực tuyến : 17

Hôm nay : 281

Hôm qua : 539