Hôm nay, Thứ bảy ngày 20/07/2024,

Thông báo

108/KH-UBND ngày 26/6/2023 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Bài viết khác

THÔNG BÁO số 423/TB-UBND ngày 19/7/2024 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( 59 lô đất khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân ) KẾ HOẠCH 136/KH-BCĐ ngày 18/7/2027 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện về Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2024 QUYẾT ĐỊNH 3990/QĐ-UBND ngày 14/7/2024Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 675617 do UBND huyện Yên Mô cấp ngày 28/4/1997 mang tên bà Phạm Thị Ngọc tại xã Khánh Thịnh (nay là thị trấn Yên Thịnh), huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Phòng Tư pháp thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với Trường tiểu học Yên Hòa và Trường tiểu học Phạm Thận Duật QĐ tiếp nhận bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - GV tiểu học Nho Quan về TH Khánh Dương QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình vì đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức và tham dự Hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện Yên Mô năm 2024 THÔNG BÁO Công bố công khai nội dung cập nhật, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Mô đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 THÔNG BÁO 379/TB-UBND ngày 10/7/2024 vv LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( 59 lô tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân) Công văn 1571/UBND-NV ngày 09/7/2024 V/v rà soát các nhiệm vụ còn tồn tại về công tác CCHC năm 2023 và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị khắc phục nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm 2024 Công văn 1570/UBND-VHTT ngày 09/7/2024 V/v tăng cường đảm bảo An toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin theo hồ sơ cấp độ Công văn số 1555/UBND-TNMT ngày 08/7/2024 V/v tham gia Cuộc thi “Giải pháp xanh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững” Công văn số 1540/UBND-KT&HT ngày 05/7/2024 V/v triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải QUYẾT ĐỊNH 3919/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 17 thửa (lô) đất ở tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH 132/KH-UBND ngày 02/7/2024 Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

675948

Trực tuyến : 27

Hôm nay : 504

Hôm qua : 896