Hôm nay, Thứ bảy ngày 04/02/2023,

Các Ban xây Đảng, MTTQ và các đoàn thể

Các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể

I. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG:

      1. Văn phòng Huyện ủy

     2. Ban Tổ chức Huyện ủy

     3. Ban Dân vận Huyện ủy 

     4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

     5. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

 

I. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:

      1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện

      2. Hội Cựu chiến binh

      3. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

      4. Hội Nông dân

      5. Huyện đoàn

      6. Liên đoàn lao động huyện

 

 

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

383788

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 48

Hôm qua : 475