Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Bài viết khác

Công văn số 813/UBND-YT v/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng mã QR Công văn số 791/UBND-YT ngày 10/5/2021 v/v tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch COVID- 19 Công văn hỏa tốc số 783/UBND-VHTT ngày 08/5/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn khẩn số 781/UBND-YT ngày 08/5/2021 v/v khẩn trương truy vết, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Công văn số 70/BCĐ ngày 08/5/2021 v/v thông báo quản lý, cách ly người trở về từ Bệnh viện K cơ sở 3 Công văn số 770/UBND-YT ngày 07/5/2V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 750/UBND-YT ngày 05/5/2021 V/v triển khai thực hiện theo Công điện số 570/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 741/UBND-YT ngày 02/5/2021 V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 QUYẾT ĐỊNH 2693/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Công văn 732/UBND-TTr ngày 30/4/2021 Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng KẾ HOẠCH số 66/KH-BCĐ ngày 29/4/2021vv Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 721/UBND-YT ngày 28/4/2021 V/v triển khai thực hiện theo Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 725/UBND-KT&HT ngày 28/4/2021 V/v hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021 trên mạng xã hội VCNet THÔNG BÁO số 207/TB-UBND ngày 23/4/2021 vv Tình hình bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại lứa 2 hại lúa vụ Đông xuân năm 2021 KẾ HOẠCH số 58/KH-UBND ngày 22/4/2021 về Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2021-2025