Hôm nay, Thứ ba ngày 26/09/2023,

Thông báo

THÔNG BÁO số 702/TB-UBND ngày 10/6/2022 Về việc gia hạn nộp các công trình/giải pháp xét tặng Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023)

Bài viết khác

V/v thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BGTVT ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Văn bản số 95/BCĐ ngày 09/06/2023 về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” và phòng, chống sốt xuất huyết năm 2023 Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo THÔNG BÁO SỐ 661/TB-UBND NGÀY 25/7/2023 VỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (thị trấn Yên Thịnh và các xã: Yên Phong, Yên Hưng, Yên Thành, Khánh Thượng, Yên Từ, Yên Hòa, Yên Mạc) Văn bản số 1288/UBND-KT&HT ngày 10/7/2023 V/v chủ động, chống sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 về việc phê duyệt danh sách đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu đối với công chức cấp xã mới tuyển dụng Báo cáo số 510/BC-UBND ngày 07/7/2023 Kết quả thực hiện Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2023 Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023 Văn bản số 1253/UBND-TNMT ngày 04/7/2023 V/v rà soát các công trình, dự án có sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Dịch vụ công toàn trình đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023 Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/6/2023 về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Văn bản số 1209/UBND-KT&HT V/v triển khai Kế hoạch số 108/KHUBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới Văn bản số 1218/UBND-VHTT ngày 28.6.2023 về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế số, xã hội số 108/KH-UBND ngày 26/6/2023 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

469897

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 72

Hôm qua : 535