Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Quyết định chung

Tiêu đề
Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Nghị định 104/2022/ND-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Công văn số 1790/UBND-NV ngày 31/8/2022 V/v khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Mô năm 2022
THÔNG BÁO số 708/TB-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện Yên Mô vv Thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính
Quyết định số 205/QĐ-VP ngày 21/9/2021 Về việc ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận Một cửa huyện Yên Mô
QUYẾT ĐỊNH số 717/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 338/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552195

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 155

Hôm qua : 679