Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/06/2022,

Các phòng chuyên môn của huyện

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA HUYỆN

1. Văn phòng HĐND & UBND:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Tạ Ngọc Huế

Chánh Văn phòng

 0982356958

2

Nguyên Ngọc Hải

Phó Chánh Văn phòng 

 0389513162

3

Nguyễn Thị Huế

Phó Chánh Văn phòng 

 0904900787

 

2. Phòng Nội vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Đình Hưởng

Q. Trưởng phòng

02293506644

2

Nguyễn Văn Hiếu

Phó trưởng phòng

0988681121

3

Phạm Thị Hà

Phó trưởng phòng

0936106399

 

3. Phòng Lao động, TBXH:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Vợi

Trưởng phòng

0904437099

2

Đinh Văn Lợi

Phó trưởng phòng

0902261222

3

Nguyễn T. Tú Lịch

Phó trưởng phòng

0987627923

 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Quốc Toàn

Trưởng phòng

0972279163

2

Phạm Vinh Quang Phó trưởng phòng 0975702276

3

 

 

 

 

5. Phòng Y tế:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Đức Mạnh

Trưởng phòng

0902241457

 6. Phòng Nông nghiệp và PTNT:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Trọng Nguyên

Trưởng phòng

0903232381

 

2

Lê Thị Linh

Phó Trưởng phòng

0986767542

 

 7. Thanh tra huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Thể

Phó Chánh Thanh tra

0911187986

2

Đỗ Thị Mạnh

Phó Chánh Thanh tra

0904057545

 

8. Phòng Tư pháp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Việt Hùng

Trưởng phòng

0934568158

       

 

9. Phòng Văn hóa- Thông tin:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Bính

Phó Trưởng Phòng

0988289216

2

 

 

 

 

10. Phòng Tài nguyên- Môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Đức Trí

Q. Trưởng phòng

0904506438

2

Phan Văn Thư

Phó Trưởng Phòng

0989677998

 

11. Phòng Giáo dục & Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Thị Duyên

Trưởng phòng

0977004059

2

Bùi Văn Đông

Phó Trưởng phòng

0934415217

3

Bùi Thị Xuân Hương

Phó Trưởng phòng

0934250177

4

Nguyễn Thị Nghĩa

Phó Trưởng phòng

 

 

12. Phòng Tài chính- KH:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Thị Hiên

Trưởng phòng

0936316299

2

 Mai Thị Liên

Phó Trưởng phòng

 02293506613

3

Lê Cao Phương

Phó Trưởng phòng

0906256188

 

 

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

308753

Trực tuyến : 16

Hôm nay : 527

Hôm qua : 179