Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Thông báo

KẾ HOẠCH 30/KH-BATGT ngày 02/02/2024 NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2024

Bài viết khác

Công văn 372/UBND-VHTT ngày 21/02/2024 V/v triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số KẾ HOẠCH 31/KH-UBND ngày 19/02/2024 TỔ CHỨC Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân gắn với tổ chức giải Việt dã huyện Yên Mô và tham gia Giải Việt dã xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2024 - Cúp SHB Công văn số 308/UBND-KTHT ngày 07/02/2024 V/v thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 302/UBND-TP ngày 06/02/2024 V/v thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn 301/UBND-TP ngày 06/02/2024 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2024 Công văn số 294/UBND-KT&HT ngày 06/02/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ Công văn số 293/UBND-KT&HT ngày 06/02/2024 V/v tuyên truyền đảm bảo ATGT khi tham gia giao thông trên các tuyến đường QL.12B ĐT.482, ĐT. 482E KẾ HOẠCH 27/KH-UBND ngày 05/02/2024 Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vv “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025” năm 2024 QUYẾT ĐỊNH 471/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản ban hành trong năm 2023 Cong văn số 285/UBND-KT&HT ngày 05/02/2024 V/v triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 HƯỚNG DẪN số 284/HD-UBND ngày 05/02/2024 vv Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 17 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp thìn 2024 THÔNG BÁO số 16/TB-HĐND ngày 02/02/2024 Kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khoá XIV Công văn số 265/UBND-TP ngày 02/02/2024 V/v thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 259/UBND-KT&HT ngày 01/02/2024 V/v triển khai đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn định trong năm 2024 và các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hoá lớn trong năm 2024 trên địa bàn Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 vv điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương huyện Yên Mô năm 2023

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

551711

Trực tuyến : 13

Hôm nay : 350

Hôm qua : 593