Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/06/2022,

Thông báo

KẾ HOẠCH số 65/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô

Bài viết khác

KẾ HOẠCH số 104/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện vv Triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 1254/UBND-KT&HT ngày 21/6/2022 của UBND huyệnV/v triển khai Kế hoạch xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 Thông báo số 90/TB-HĐKTSH ngày 16/6/2022 của Hội đồng kiểm tra sát hạch vv tổ chức kiểm tra, sát hạch cán bộ xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển- Trần Văn Khởi QUYẾT ĐỊNH số 3237/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xã Yên Từ giai đoạn từ năm 2017-2025, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch số 20/KH=HKH ngày 18/5/2022 của Hội Khuyến học huyện về thực hiện chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, , đơn vị giai đoạn 2021-2030" THÔNG BÁO số 702/TB-UBND ngày 10/6/2022 Về việc gia hạn nộp các công trình/giải pháp xét tặng Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023) KẾ HOẠCH số 81/KH-BCĐ ngày 08/6/2022 vv hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2022 QUYẾT ĐỊNH số 3110/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Vũ Văn Sáu, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Công văn số 1031/UBND-KT&HT ngày 25/5/2022 của UBND huyện V/v triển khai tham gia cuộc thi Bàn tay vàng đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 2978/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện vv Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Bôn số L883725, cấp ngày 20/6/1998, tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 2509/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chùa Liên Trì số D 0946175 cấp ngày 20/02/1998, tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 2498/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Bá Nguyên, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô Công văn số 702/UBND-YT ngày 22/4/2022 của UBND huyện V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới Công văn 687/UBND- KT&HT ngày 20/4/2022 V/v đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn và trong mùa mưa bão KẾ HOẠCH số 46/KH-ĐKT Kiểm tra công vụ theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

308740

Trực tuyến : 18

Hôm nay : 514

Hôm qua : 179