Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/06/2022,

Hội đồng nhân dân

Lãnh đạo HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND HUYỆN YÊN MÔ KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

 

1. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN YÊN MÔ KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Tiến Việt

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

0961653731

2

Lê Xuân Bình

TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0987697287

           

 2. CÁC BAN HĐND HUYỆN YÊN MÔ KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ- XÃ HỘI

 

TT

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Phạm Văn Thi

TVHU, Trưởng Ban Tổ chức HU- Trưởng Ban KTXH

0913763686

2

Lương Văn Hiểu

Phó Trưởng ban KT-XH

HĐND huyện

0966081133

THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ

TT

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Trần Văn Hưng

TVHU, Chủ nhiệm UBKTHU- Trưởng Ban Pháp chế

 

2

Mai Đức Triệu

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

0968192105

 

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

308732

Trực tuyến : 21

Hôm nay : 506

Hôm qua : 179