Hôm nay, Thứ bảy ngày 04/02/2023,

Thông báo

Văn bản số 95/UBND-TNMT ngày 18/01/2023 về việc công bố công khai việc hủy bỏ các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Bài viết khác

Hướng dẫn số 01/HD-HĐPH ngày 31/01/2023 về việc hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật sau Tết Quý Mão 2023 Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế huyện Yên Mô Thông báo số 56/TB-UBND ngày 18/01/2023 vv triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng (mở rộng) tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Thông báo danh sách tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022 Văn bản số 79/UBND-VHTT ngày 18/01/2023 về việc rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023 Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc công chức Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp và Môi trường xã Yên Thắng, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình Thông báo số 21/TB-UBND ngày 17/01/2023 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2023 Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT.480C phát triển khu Núi Dâu, xã Yên Hoà, huyện Yên Mô

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

383780

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 40

Hôm qua : 475