Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/06/2022,

Các đơn vị sự nghiệp

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA HUYỆN

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA HUYỆN

 

1. Trung tâm Văn Hóa, Thể thao và Truyền thanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Đức

Giám đốc

0904478136

2

Vũ Văn Học

Phó Giám đốc

0904651399

3

 Tạ Văn Phương

Phó Giám đốc

 02293506711

4

Trịnh Đình Nghĩa

Phó Giám đốc

0948020879

 

2. Trung tâm GDNN - GDTX:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Quang Vinh

Giám đốc

0932254424

2

Vũ Xuân Tiến

Phó Giám đốc

0987665335

3

Đinh Thị Hạnh

Phó Giám đốc

0978385198

 

3. Trung tâm vệ sinh môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Văn Quang

Giám đốc

0904041395

2

Hoàng Văn Tuấn

Phó Giám đốc

0982869536


 4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Sơn

Giám đốc

0942069789

2

Nguyễn Thị Trang

Phó Giám đốc

0978949580


 

5. Ban Quản lý dự án huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Thúy Hải

Giám đốc

0912900854

2

Đặng Đình Trình

Phó Giám đốc

0913518966

3

Vũ Văn Phúc

Phó Giám đốc

0917423657

 

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

308753

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 527

Hôm qua : 179