Hôm nay, Thứ tư ngày 24/07/2024,

Thông báo

Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023

Bài viết khác

Công văn số 1725/UBND-VHTT ngày 23/7/2024 V/v thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Công văn số 1714/UBND-YT ngày 23/7/2024 V/v thực hiện Thông tư số 11/2024/TT-BNV ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế Công văn số 1707/UBND-YT ngày 22/7/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 12/2024/TT-BYT ngày 18/7/2024 của Bộ Y tế Công văn số 1704/UBND-VHTT ngày 22/7/2024 V/v tăng cường công tác truyền thông về dừng công nghệ di động 2G Công văn 1688/UBND-CA ngày 19/7/2024 Vv tăng cường công tác phòng cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện THÔNG BÁO số 423/TB-UBND ngày 19/7/2024 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( 59 lô đất khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân ) KẾ HOẠCH 136/KH-BCĐ ngày 18/7/2027 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện về Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2024 QUYẾT ĐỊNH 3990/QĐ-UBND ngày 14/7/2024Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 675617 do UBND huyện Yên Mô cấp ngày 28/4/1997 mang tên bà Phạm Thị Ngọc tại xã Khánh Thịnh (nay là thị trấn Yên Thịnh), huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Phòng Tư pháp thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với Trường tiểu học Yên Hòa và Trường tiểu học Phạm Thận Duật QĐ tiếp nhận bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - GV tiểu học Nho Quan về TH Khánh Dương QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình vì đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức và tham dự Hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện Yên Mô năm 2024 THÔNG BÁO Công bố công khai nội dung cập nhật, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Mô đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 THÔNG BÁO 379/TB-UBND ngày 10/7/2024 vv LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( 59 lô tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân) Công văn 1571/UBND-NV ngày 09/7/2024 V/v rà soát các nhiệm vụ còn tồn tại về công tác CCHC năm 2023 và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị khắc phục nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm 2024

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

679311

Trực tuyến : 19

Hôm nay : 412

Hôm qua : 964