Hôm nay, Thứ năm ngày 25/04/2024,

Thông báo

THÔNG BÁO số 16/TB-HĐND ngày 02/02/2024 Kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khoá XIV

Bài viết khác

Đề án 06/ĐA-UBND ngày 25/3/2024 vv sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Yên Mô giai đoạn 2023-2025 Công văn số 629/UBND-KTHT ngày 22/3/2024 V/v viết bài phục vụ cho công tác xuất bản Bản tin Thông tin KHCN số 02 năm 2024 Thông báo 31/TB-HĐND ngày 19/3/2024 kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khoá XIV Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng quản lý xây dựng và phát triển Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mô (cơ sở 1) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Công văn số 610/UBND-KT&HT ngày 19/3/2024 V/v thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2025 Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mái và bờ hữu kênh sông Đó, đoạn từ cống ông Tâm đến cống ông Cớt, xã Yên Đồng- Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv quy định chính sách hỗ trợ người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ nguồn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, giai đoạn 2024-2025- Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cây xanh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường trục trung tâm xã đến làng Đường Quan xã Yên Nhân, huyện Yên Mô- HĐND huyện Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Quy hoạch chung đô thị Yên Thịnh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv phân bổ chi tiết nguồn đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1) Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Yên Mô, khoá XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026- HĐND huyện- Ninh An Dũng Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 vv sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 Công văn số 558/UBND-KT&HT ngày 14/3/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Công văn 542/UBND-YT ngày 12/3/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

589939

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 214

Hôm qua : 973