Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Ủy ban nhân dân

Lãnh đạo UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

                                                                                   

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số điện thoại

1

Đặng Thái Sơn

Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện

0985006007

2

Phạm Quốc Đạt

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912326832