Hôm nay, Thứ tư ngày 22/05/2024,

Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 07/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay”

Thứ năm, 02/06/2022 | Đã xem: 200 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Xác định công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay. Do vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong huyện luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực. Nhất là 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/HU, ngày 07/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay” nhằm giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; góp phần quan trọng vào thắng lợi chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ảnh: Công tác tuyên truyền trực quan tại xã Yên Hưng

 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03- NQ/HU của BTV Huyện ủy, huyện Yên Mô đã quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Hàng năm, công tác tuyên truyền miệng được lồng ghép trên 80 hội nghị từ huyện đến cơ sở, với hàng nghìn lượt người tham dự. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Truyền thanh; Trang thông tin điện tử huyện duy trì nhiều chuyên đề, chuyên mục như: “Xây dựng Đảng”; “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; “Nhà nước và pháp luật”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.., được thông tin kịp thời tình hình hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương trong huyện. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn Đài truyền thanh đều được trang bị hệ thống tiếp sóng 4 cấp; 100% số thôn, xóm của các xã có hệ thống loa, cụm loa ngoài trời hoạt động ổn định. Công tác thông tin cổ động, tuyên truyền trực quan có nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức. Đã có trên 95% các gia đình đảng viên và trên 75% số hộ gia đình tự giác treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng được quan tâm và phát triển với nhiều hình thức đa dạng như: Liên hoan các câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm; Hội diễn nghệ thuật Quần chúng; các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân… Hiện nay, huyện có 25 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, trong đó có 21 câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm duy trì hoạt động thường xuyên, qua đó đã trở thành nét đẹp văn hóa tinh thần, thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Ảnh: Công tác tuyên truyền tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

 

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo. Từ năm 2012 đến nay, đã mở được 208 lớp đào đạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 22.400 lượt học viên. Thường xuyên chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị trong huyện triển khai thực hiện toàn diện các nội dung Chị thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng. Duy trì thực hiện có hiệu quả nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; 100% đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy định và thường xuyên bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

 

Cùng với đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (Khoá VIII). Việc “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” theo tinh thần Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) được quan tâm. Từ năm 2012 đến năm 2015 có 08 đảng bộ địa phương xuất bản cuốn lịch sử địa phương, là huyện thứ hai trên địa bàn tỉnh có 100% xã, thị trấn hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ xã, thị trấn (vượt mục tiêu). Quan tâm bố trí đủ biên chế các đơn vị khối tư tưởng; thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện tới cơ sở. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Yên Mô vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020”. Hằng năm, có 97,32% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

 

Ảnh: Công tác tuyên truyền trực quan tại xã Khánh Thịnh

 

Có thể nói, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Vì vậy, thời gian tới, các cấp ủy cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, có sức thuyết phục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Tuyên truyền toàn diện những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng để cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức rõ thuận lợi, khó khăn và nắm vững các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia thực hiện có hiệu quả./.                                

 

Tác giả: Bùi Thúy- Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

627887

Trực tuyến : 18

Hôm nay : 1027

Hôm qua : 1289