Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề
Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QĐ 415/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Đất đai, Tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Quyết định số 509/QĐ-UBNDQĐ ngày 30/6/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 245/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 739/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 339/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bản tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552214

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 174

Hôm qua : 679