Hôm nay, Thứ ba ngày 05/12/2023,

Kinh tế và Hạ tầng

Tiêu đề
Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng, thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 4556/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Yên Mô Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động xây dựng thực hiện theo cơ chế mộ cửa, một cửa liên thông
QUYẾT ĐỊNH số 669/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 663/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 584/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 424/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 471/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

507803

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 1144

Hôm qua : 894