Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Văn hoá - Thông tin

Tiêu đề
Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 404/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể Thao thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 388/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 249/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh vv Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581422

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 215

Hôm qua : 507