Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

SĐT đường dây nóng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

 

I. Số điện thoại đường dây nóng:

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 02296800243; 0988729135; 0326440763

2. Thanh tra huyện: 02293869541; 0365266868

II. Hộp thư điện tử: yenmo@ninhbinh.gov.vn

 

* Lưu ý: Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh, tố cáo (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện):

          - Các kiến nghị, phản ánh, tố cáo gửi bằng tệp văn bản qua hộp thư điện tử của huyện sử dụng ngôn ngữ tiếng việt, phông chữ Times New Roman.

          - Thông tin kiến nghị, phản ánh, tố cáo phải chính xác, rõ rang. Nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581445

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 238

Hôm qua : 507