Hôm nay, Chủ nhật ngày 20/09/2020,

Thông báo

Công văn số 1476/UBND-YT ngày 17/9/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Kế hoạch 107/KH-BCĐ ngày 07/9/2020 vv Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 vv thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP về phòng, chống dịch COvid- 19 Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 Công văn 1318/UBND-VHTT ngày 26/8/2020 của UBND huyện v/v tăng cường công tác tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) Công văn số 1252/UBND-YT V/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIII NQ số 23/NQ-HĐND vv phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 NQ số 22/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND huyện NQ số 21/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv thông qua nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 NQ số 20/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 về chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện NQ 19/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện Yên Mô NQ 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát vv triển khai thực hiện các Dự án đầu tư xay dựng công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện NQ số 17/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Lương Văn Hiểu) vv miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND hueyenj khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh PCT UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND huyện ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv miễn nhiệm chức danh PCT HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND vv chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 KH số 84/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện vv tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VH, TT kỷ niệm 75 năm Ngày CMT8 thành công và Quốc Khánh 2.9 Công văn (hỏa tốc) số 1189/UBND-YT ngày 07/8/2020 của UBND huyện v/v hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 Công văn số 1187/UBND-YT ngày 07/8/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện quyết định só 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/7/2020 vv tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức HƯỚNG DẪN TÓM TẮT Nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài Theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất thực hiện dự án cầu chợ Chớp tại xã Yên Hưng Thông báo số 145/TB-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Yên Mỹ) Thông báo số 731/UBND-YT ngày 19/5/2020 của UBND huyện V/v tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia trong phòng chống Covid-19 Công văn số 719/UBND-VHTT ngày 15/5/2020 của UBND huyện vv phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tỉnh Ninh Bình tại huyện Yên Mô Công văn 672/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện kết luận của TTCP tại Thông báo 177/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất và giao đất trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 vv chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIII Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 29/4/2020 vv phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020 Công văn số 626/UBND-VP ngày 29/4/2020 V/v thực hiện Công văn số 282/UBNDVP6 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg Công văn số 586/UBND-YT ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (hỏa tốc) Công văn số 586/UBND-YT ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (hỏa tốc) Công văn 585/UBND-VP ngày 23/4/2020 của UBND huyện V/v thực hiện Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Công văn số 577/UBND-VP ngày 21/4/2020 V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 18/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (hỏa tốc) Công văn số 576/UBND-YT ngày 21/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI Công văn số 571/UBND-TNMT ngày 20/4/2020 của UBND huyện vv công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Công văn số 482-CV/BTGHU ngày 16/4/2020 vv hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp Hướng dẫn số 63-HD/BTGHU ngày 15/4/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất Công văn số 554/UBND- VP ngày 17/4/2020 của UBND huyện v/v tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 551/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (hỏa tốc) Sao y Thông báo số 56/TB-BTCD ngày 16/4/2020 của Ban tiếp công dân tỉnh Ninh Bình vv tiếp tục dừng việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020) Thông báo số 70/TB-TNMT ngày 13/4/2020 vv lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Công văn số 480/UBND-VP ngày 02/4/2020 V/v thực hiện Công văn số 08/UBND-VP11 của UBND tỉnh giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công văn 475/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện vv thực hiện văn bản số 213 của UBND tỉnh về triển khai chỉ thị 16 Công văn 471/UBND-YT ngày 31/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 30/3/2020 Công văn số 458/UBND-YT ngày 28/3/2020 của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (hỏa tốc) Công số 450/UBND-YT ngày 27/3/2020 của UBND huyện v/v thực hiện khai báo y tế liên quan đến yếu tố dịch tễ từ Bệnh viện Bạch Mai Công văn số 432/UBND-VHTT ngày 25/3/2020 của UBND huyện vv phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí Công văn số 409/UBND-VHTT ngày 20/3/2020 của UBND huyện vvphòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí. Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 20/3/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIII Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu giữ chức PCT Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv miễn nhiệm chúc vụ Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Công văn số 399/UBND-YT ngày 19/3/2020 của UBND huyện vv tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Công văn sô 379/UBND-VP ngày 17/3/2020 của UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc UBND huyện Công văn số 25/BCĐ ngày 17/3/2020 của BCĐ V/v tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Công văn số 24/BCĐ ngày 16/3/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh vv tăng cường phối hợp quản lý trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công văn số 369/UBND-YT ngày 16/3/2020 của UBND huyện vv phổ biến hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động Công văn số 478-CV/BTGHU ngày 11/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 477-CV/BTGHU ngày 09/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 Công văn số 350/UBND-YT ngày 11/3/2020 của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 86/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 40/TB-TNMT ngày 05/3/2020 vv lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại các xã Yên Mạc, Yên Lâm Công văn số 304/UBND-YT ngày 02/3/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 303/UBND-KT&HT ngày 02/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Yên Mô lần thứ X (2020 - 2021) Thông báo số 11/TB-UBND ngày 27/02/2020 về kết luận của đồng chí PCT UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ tại Hội nghị BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mở rộng Công văn số 198/UBND-YT ngày 26/02/2020 của UBND huyện vv tiếp tục triển khai thực hiện phòng, chống bệnh Covid-19 Kế hoạch triển khai thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Yên Mô lần thứ X (2020-2021) Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật trồng trọt và Luật chăn nuôi vv thực hiện Công văn số 161/UBND-TNMT ngày 19/02/2020 của UBND huyện vv thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện vv tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 Công văn số 38/UBND-NN ngày 13/02/2020 của UBND huyện vv tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Yên Mô năm 2020 Thông báo số 02/TB-TTHĐ ngày 08/01/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về Lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016- 2021 tại trụ sở tiếp công dân của huyện Thông báo số 01/TB-TĐB ngày 05/02/2020 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Mô Công văn số 102/UBND-YT ngày 06/02/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện văn bản số 164/TTg-KVX về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (Khuyến cáo của ngành Y tế) Thông báo số 10-TB/VPHU ngày 31/01/2020 về lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020 Công văn số 94/UBND-LĐTBXH ngày 04/02/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND huyện vv thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona Công văn số 93/UBND-LĐTBXH ngày 04/02/2020 của UBND huyện vv triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra Công văn số 89/UBND-VP ngày 02/02/2020 v/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra trong hoạt động lễ hội và Hội Xuân đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Công văn số 88/UBND-VP ngày 02/02/2020 của UBND huyện vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Công văn số 87/UBND-YT ngày 02/02/2020 v/v bình ổn giá thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất sát trùng, khử khuẩn Công văn số 84/UBND-YT ngày 31/01/2020 của UBND huyện vv tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 28/01/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh huyện Yên Mô vv phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Yên Mô năm 2020 Công văn số 81/UBND-YT ngày 26/01/2020 của UBND huyện Yên Mô vV/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Công văn số 80/UBND-YT ngày 22/01/2020 của UBND huyện vv tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu, bia Thông báo số 137/TB-HĐND ngày 23/12/2019 về kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIII Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Thông báo vv lựa chọn Tổ chức đấu giá QSD đất xã Yên Mỹ năm 2019 (lần 2) Thông báo vv lựa chọn tổ chức đấu giá giá trị QSD đất xã Yên Mỹ năm 2019 Thông báo số về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá giá trị QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Yên Thành, Yên Thái năm 2019 Thông báo số 56/TB-UBND ngày 18/10/2019 về số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của UBND huyện để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại VV tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Thông báo lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2021" trên địa bàn huyện Yên Mô" Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 01/8/2019 của BCH PCTT-TKCN huyện về ứng phó với cơn bão số 3 Kế hoạch triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất trên địa bàn huyện năm 2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án xây dựng huyện Nông thôn mới giai đoạn 2019-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện Yên Mô về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND huyện Yên Mô vv miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIII Phát động cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Kế hoạch tổ chức giải bóng đá Nhi đồng huyện Yên Mô năm 2019 Công văn số 641/UBND-VP ngày 11/6/2019 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy Bộ câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu Luật an ninh mạng Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật an ninh mạng" Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện về truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 461/UBND-LĐTBXH ngày 06/5/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực học đường và quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên Kế hoạch số số 161-KH/HU ngày 03/5/2019 thực hiện Chỉ thị số 27/CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng CV vv gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND huyện về việc triển khai công tác thực hiện bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Ninh Bình năm 2019 Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thông báo kết luận hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv bổ sung xã Yên Mỹ đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư CSHT các khu đấu giá GTQSDĐ Hướng dẫn số 48-HD/BTGHU ngày 17/4/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vv tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Điện Biên Phủ......... Hướng dẫn số 47-HD/BTGHU ngày 17/4/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân năm 2019 Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Thông báo lựa chọn nhà thầu đấu giá đất tại các xã Yên Thái, Yên Đồng năm 2019 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019 BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Không nên hoang mang, tẩy chay thịt lợn Ngân hàng chính sách xã hội nâng mức cho vay hộ nghèo Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện V/v triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Thông báo vv lựa chọn tổ chức đấu giá đất tại xã Yên Đồng Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Yên Hòa Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Yên Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc giải quyết phát sinh từ kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc quyết định kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công ăm 2019 nguồn vốn ngân sách huyện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND huyện Yên Mô Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các năm 2016-2018 trên địa bàn huyện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Mô về kết quả giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến 31/12/2017 Thông báo vv đấu giá đất xã Yên Nhân Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2018

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

135514

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 13

Hôm qua : 148