Hôm nay, Thứ sáu ngày 28/02/2020,

Hội đồng nhân dân

Lãnh đạo HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

DANH SÁCH

Lãnh đạo HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

                                                                                               

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Đ/c Đỗ Thị Mai Lan

TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c Lê Xuân Bình

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện