Hôm nay, Thứ sáu ngày 03/07/2020,

Tình hình thực hiện ngân sách