Hôm nay, Chủ nhật ngày 20/09/2020,

Bài viết khác

Công văn số 1476/UBND-YT ngày 17/9/2020 của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Kế hoạch 107/KH-BCĐ ngày 07/9/2020 vv Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 vv thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP về phòng, chống dịch COvid- 19 Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 Công văn 1318/UBND-VHTT ngày 26/8/2020 của UBND huyện v/v tăng cường công tác tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) Công văn số 1252/UBND-YT V/v thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIII NQ số 23/NQ-HĐND vv phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 NQ số 22/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND huyện NQ số 21/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv thông qua nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 NQ số 20/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 về chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện NQ 19/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện Yên Mô NQ 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 vv thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát vv triển khai thực hiện các Dự án đầu tư xay dựng công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện NQ số 17/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Lương Văn Hiểu)

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

135525

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 24

Hôm qua : 148