Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020,

Thông báo

Vụ đông xuân năm 2019, toàn huyện đã gieo cấy 6.470,9 ha lúa. Nhìn chung thời tiết đầu vụ cơ bản thuận lợi cho gieo trồng, chăm sóc, sinh trưởng, phát triển của cây lúa và cây màu. Đến nay, trà lúa gieo cấy sớm đang giai đoạn cuối đẻ nhánh, lúa đại trà đang đẻ nhánh rộ, sinh trưởng, phát triển tốt. Do thời tiết mưa ẩm, nhiệt độ thấp nên bệnh đạo ôn hại lá đã xuất hiện, gây hại rải rác trên diện tích lúa xanh tốt, các giống nhiễm như: LT2, Bắc Thơm số 7, Nếp, Thiên Ưu 8... trên địa bàn các xã: Yên Nhân, Yên Mạc, Khánh Thịnh, Yên Thái... tỷ lệ bệnh nơi cao từ 5-10% số lá, cá biệt từ 20-60% số lá, cấp bệnh phổ biến C1,3.

Trong thời gian tới, khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi với nguồn bệnh sẵn có trên đồng ruộng, bệnh đạo ôn hại lá sẽ lây lan, gây hại nặng trên diện rộng. Nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời sẽ xuất hiện nhiều ổ lùn lụi, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa cuối vụ. Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn lá gây ra, các hợp tác xã nông nghiệp cần tuyên truyền, phổ biến để các hộ nông dân nhận biết và thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn lá cụ thể như sau:

1. Triệu trứng của bệnh đạo ôn lá: Bệnh đạo ôn lá là do nấm gây ra, bệnh thường phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 18-250C và ẩm độ cao trên 90%, vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu xanh lục hoặc mờ vết dầu sau chuyển màu xám nhạt. Vết bệnh biểu hiện khác nhau tùy thuộc vào mức độ nhiễm của các giống. Trên các giống lúa nhiễm như: LT2, Bắc thơm số 7, Nếp, Thiên ưu 8... vết bệnh to, hình thoi màu nâu nhạt có quầng màu vàng nhạt, phần giữa vết bệnh có màu xám tro. Bệnh hại nặng thì các vết bệnh liên kết với nhau làm cho lá lúa bị cháy, cây bị lùn lụi. Trên các giống chống chịu với bệnh đạo ôn thì vết bệnh là những chấm nhỏ hình dạng không đặc trưng. Các giống có phản ứng trung gian, vết bệnh hình tròn hoặc bầu dục nhỏ, xung quanh vết bệnh có viền màu nâu.

2. Biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn lá:

- Trên những ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn hại lá thì dừng bón tất cả các loại phân, đặc biệt là phân đạm. Không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng từ 3-5cm.

- Tiến hành phun trừ trên những ruộng có tỷ lệ bệnh từ 3% số lá có vết bệnh trở lên bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Bump 650WP, Katana 20SC, Kasoto 200SC, Bamy 75WP, Kabim 30WP, BeamSuper 75WP, Fuji-one 40WP... Nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên vỏ thuốc, bao nhãn.

Chú ý: Những diện tích lúa đã bị bệnh đạo ôn lá nặng cần ngắt bỏ bớt lá bị bệnh, vùi sâu trong đất sau đó tiến hành phun kép từ 2-3 lần, lần 2 cách lần 1 từ 3-5 ngày và phải đảm bảo đủ lượng nước thuốc từ 20-30 lít/sào.

Chỉ phun trừ cho diện tích lúa bị bệnh đạo ôn có tỷ lệ bệnh từ 3% số lá trở lên, không phun trừ tràn lan để bảo vệ thiên địch, tránh gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại về kinh tế.

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

.

 

 

 

Bài viết khác

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện quyết định só 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/7/2020 vv tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức HƯỚNG DẪN TÓM TẮT Nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài Theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất thực hiện dự án cầu chợ Chớp tại xã Yên Hưng Thông báo số 145/TB-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Yên Mỹ) Thông báo số 731/UBND-YT ngày 19/5/2020 của UBND huyện V/v tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia trong phòng chống Covid-19 Công văn số 719/UBND-VHTT ngày 15/5/2020 của UBND huyện vv phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tỉnh Ninh Bình tại huyện Yên Mô Công văn 672/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện kết luận của TTCP tại Thông báo 177/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất và giao đất trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 vv chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIII

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

124116

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 313

Hôm qua : 335