Hôm nay, Thứ năm ngày 19/05/2022,

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH số 2498/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Bá Nguyên, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô

Bài viết khác

QUYẾT ĐỊNH số 2509/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chùa Liên Trì số D 0946175 cấp ngày 20/02/1998, tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô Công văn số 702/UBND-YT ngày 22/4/2022 của UBND huyện V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới KẾ HOẠCH số 65/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn 687/UBND- KT&HT ngày 20/4/2022 V/v đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn và trong mùa mưa bão KẾ HOẠCH số 46/KH-ĐKT Kiểm tra công vụ theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện QUYẾT ĐỊNH số 2155/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 V/v giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Đông Đoài mở rộng khuôn viên Miếu Thượng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô KẾ HOẠCH sô 59/KH-UBND ngày 12/4/2022 vv Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn đến năm 2023 KẾ HOẠCH số 56/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022 Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện vv Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô còn hiệu lực, hết hiệu lực một phần, văn bản cần bổ sung, bãi bỏ năm 2021 QUYẾT ĐỊNH số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ huyện Yên Mô năm 2022 Công văn số 615/UBND-TTr ngày 08/4/2022 Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân- Lã Thị Liên, địa chỉ Tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh QUYẾT ĐỊNH số 11/QĐ-VP ngày 04/4/2022 Về việc ban hành Nội quy thực hiện văn hóa công sở, trang phục, tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận một cửa huyện Yên Mô THÔNG BÁO số 30/TB-HĐND ngày 04/4/2022 của HĐND huyện về Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XIV KẾ HOẠCH số 42/KH-BCĐ ngày 01/4/2022 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2022 KẾ HOẠCH số 51/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Về việc đẩy mạnh phát triển Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

297257

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 132

Hôm qua : 286