Hôm nay, Thứ năm ngày 25/02/2021,

Bài viết khác

Công văn số 279/UBND-YT ngày 24/02/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 250/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 248/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v tổ chức cách ly, xét nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 247/UBND-YT ngày 09/02/2021 V/v thực hiện Quyết định 1053 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2021 vv triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 KẾ HOẠCH số 20/KH-UBND ngày 05/02/2021 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn 222/UBND-YT ngày 04/02/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 QUYẾT ĐỊNH số 635/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 36 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 633/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 50 lô đất làm nhà ở tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô Công văn 207/UBND-YT ngày 03/02/2021 v/v thực hiện báo cáo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 201/UBND-KT&HT ngày 03/02/2021 v/v triển khai Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 CHỈ THỊ Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn 165/UBND-YT ngày 29/01/2021 v/v khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn 156/UBND-VP ngày 27/01/2021 V/v triển khai thực hiện Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số Quyết định 327/QĐ-UBND vv thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT, đấu giá QSD đất khu dân cơ Đỗi Tư tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô- Đàm Thị Ngác (Niên)