Hôm nay, Thứ sáu ngày 28/02/2020,

Ủy ban nhân dân

Lãnh đạo UBND và Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

DANH SÁCH

Lãnh đạo UBND và Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

                                                                                               

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Đ/c Đỗ Trọng Luận

Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện

2

Đ/c Vũ Trọng Thứ

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Đ/c Nguyễn Công Hoan

TVHU, Trưởng Công an huyện

4

Đ/c An Đôn Nghĩa

TVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

5

Đ/c Tạ Ngọc Huế

HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

6

Đ/c Nguyễn Việt Hùng

HUV, Chánh thanh tra huyện

7

Đ/c Nguyễn Thị Tố Hằng

HUV, Trưởng phòng VH&TT

8

Đ/c Lê Thị Duyên

HUV, Trưởng phòng Giáo dục &ĐT

9

Đ/c Đỗ Văn Vợi

HUV, Trưởng phòng Lao động TBXH

10

Đ/c Trần Thị Thúy Hải

HUV, Trưởng phòng Kinh tế &HT

11

Đ/c Phạm Trọng Nguyên

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT

12

Đ/c Trần Việt Dũng

HUV, Trưởng phòng Tài chính KH

13

Đ/c Đinh Đức Mạnh

Trưởng phòng Y tế