Hôm nay, Thứ hai ngày 01/06/2020,

Ủy ban nhân dân

Lãnh đạo UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

                                                                                    LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số điện thoại

1

Đỗ Trọng Luận

Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện

0904136595

2

Vũ Trọng Thứ

Phó Chủ tịch UBND huyện

0904054179

3

Phạm Quốc Đạt

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912326832