Hôm nay, Thứ sáu ngày 10/04/2020,

Thông báo

Bài viết khác

Công văn số 480/UBND-VP ngày 02/4/2020 V/v thực hiện Công văn số 08/UBND-VP11 của UBND tỉnh giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công văn 475/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện vv thực hiện văn bản số 213 của UBND tỉnh về triển khai chỉ thị 16 Công văn 471/UBND-YT ngày 31/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 30/3/2020 Công văn số 458/UBND-YT ngày 28/3/2020 của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (hỏa tốc) Công số 450/UBND-YT ngày 27/3/2020 của UBND huyện v/v thực hiện khai báo y tế liên quan đến yếu tố dịch tễ từ Bệnh viện Bạch Mai Công văn số 432/UBND-VHTT ngày 25/3/2020 của UBND huyện vv phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí Công văn số 409/UBND-VHTT ngày 20/3/2020 của UBND huyện vvphòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí. Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 20/3/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIII Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu giữ chức PCT Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND huyện vv miễn nhiệm chúc vụ Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Công văn số 399/UBND-YT ngày 19/3/2020 của UBND huyện vv tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Công văn sô 379/UBND-VP ngày 17/3/2020 của UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc UBND huyện

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

95685

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 50

Hôm qua : 181