Hôm nay, Thứ hai ngày 08/08/2022,

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH 3330/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Bình Sơn 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Đinh Thị Nguyệt)

Bài viết khác

Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 vv thu hồi đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá QSD đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô- Phạm Văn Thiều QUYẾT ĐỊNH 3900/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Ngô Chính Nghĩa, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3899/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Vũ Văn Hóa, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3898/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Thành Nam, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3849/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Tít, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3720/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Yên tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3678/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Khương và bà Đinh Thị Bẩy, xã Yên Phong, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3677/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Văn Chất, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3675/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Phạm Hồng Đức, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH 3674/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Đinh Thị Dần, xã Yên Từ, huyện Yên Mô QUYẾT ĐỊNH số 3642/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Đinh Văn Hiến, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Công văn số 1507/UBND-YT ngày 26/7/2022 V/v triển khai Công văn 664/UBNDVP5 ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH 3577/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Đắc, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Công văn số 1496/UBND-NV ngày 22/7/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ” Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp kênh tưới, tiêu cống ông Sự, xã Yên Đồng- Yên Thái

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

319777

Trực tuyến : 27

Hôm nay : 530

Hôm qua : 206