Hôm nay, Thứ sáu ngày 07/08/2020,

Thông báo

Vụ đông xuân năm 2019 toàn huyện gieo cấy 6.470,9 ha lúa, nhìn chung thời tiết từ đầu vụ tới nay tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Ngay từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 trên đồng ruộng đã xuất hiện bệnh đạo ôn hại lá gây hại rải rác trên diện tích lúa xanh tốt, giống nhiễm như LT2, Bắc thơm số 7, Nếp, Thiên ưu 8..., các hộ nông dân đã tiến hành phun trừ bệnh đạo ôn lá trên những diện tích có tỷ lệ bệnh từ 3% số lá có vết bệnh trở lên đạt hiệu quả cao. Đến nay, trà lúa gieo cấy sớm đang giai đoạn đòng non, lúa đại trà đang giai đoạn phân hóa đòng, qua kết quả điều tra diễn biến dịch hại trên đồng ruộng cho thấy hiện nay một số đối tượng sâu bệnh hại đang phát sinh và có khả năng gây hại nặng trên các trà lúa như: rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, bệnh khô vằn... Nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời, sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa cuối vụ.

Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2: Hiện tại, rầy cám lứa 2 đang bắt đầu nở rộ và tiếp tục nở đến ngày 22/4, dự kiến mật độ rầy nở hết lứa trung bình: 800 con/m2; nơi cao: 1.500-3.000 con/m2; cá biệt ổ 4.000-5.000 con/m2 (Yên Lâm, Yên Mạc, Khánh Thịnh…), quy mô mức độ hại cao hơn vụ đông xuân năm 2018.  Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: sâu nở rải lứa, hình thành 2 cao điểm gây hại: Cao điểm 1 sâu non đã nở rộ từ 25/3-01/4, mật độ trung bình 15 con/m2, nơi cao 20-30 con/m2 (Khánh Thịnh, Yên Hưng, Yên Nhân...) gây hại rải rác những diện tích lúa xanh tốt, hiện tại sâu non cao điểm 1 đang rộ tuổi 5 đến nhộng; cao điểm 2 sâu non nở rộ từ ngày 10-15/4, mật độ trung bình 25 con/m2, nơi cao 50-60 con/m2 (Khánh Thịnh, Yên Lâm, Yên Nhân, Yên Thái...) gây hại rộng trên các trà lúa. Đối với bệnh khô vằn: hiện nay bệnh đã phát sinh và gây hại trên những diện tích lúa gieo cấy dày, bón nhiều đạm, trong thời gian tới bệnh tiếp tục gây hại tăng nhanh trên tất cả các trà lúa trên địa bàn huyện. Ngoài ra, chuột tiếp tục gây hại trong thời gian tới. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên trà lúa trỗ trước ngày 05/5.

Để tạo điều kiện sinh trưởng, phát triển thuận lợi, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, đạt năng suất và sản lượng cuối vụ cao, phấn đấu giành thắng lợi sản xuất vụ đông xuân năm 2019, các hộ nông dân cần thực hiện tốt một số biện pháp sau: bón hết lượng phân kali còn lại, đảm bảo đủ nước tạo điều kiện cho lúa làm đòng và trỗ bông thuận lợi, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng:

Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2: Phun trừ trên những ruộng có mật độ từ 2.000 con/m2 trở lên khi rầy rộ tuổi 2 bằng một trong các loại thuốc nội hấp đặc hiệu như: Sutin 5EC, 50SC; Penaltyl 40WP, Chess 50WG, Palano 600WP...

Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: Phun trừ trên những ruộng có mật độ sâu từ 20 con/m2 trở lên. Vì thời điểm phun trừ, sâu cuốn lá đang ở tuổi 3, tuổi 4 nên chỉ sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Emamectin, Indoxacarb để phun trừ như: Clever 150SC, 300WG; Silsau 4.5EC; Dylan 5WP...

Đối với bệnh khô vằn: Phun trừ trên những ruộng có tỷ lệ bệnh ³ 5% số dảnh bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Moren 25WP, Nevo 330EC, Anvil 5SC, Goldvil 50SC... .

Lưu ý: Nên phun kết hợp thuốc trừ rầy, sâu cuốn lá nhỏ và bệnh khô vằn để tiết kiệm công phun, thời gian phun trừ từ ngày 18-22/4, nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao nhãn, vỏ thuốc.

Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng bệnh theo tiến độ lúa trỗ trên những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá, ruộng xanh tốt, gần nguồn bệnh, giống nhiễm. Thời gian phòng trừ khi lúa thấp tho trỗ từ 3-5%. Đối với những ruộng bị đạo ôn lá nặng cần phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Kasoto 200SC, Bump 650 WP, Katana 20SC, Kabim 30WP, Filia 525EC… Nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao nhãn, vỏ thuốc.

PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT

         

Bài viết khác

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện quyết định só 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/7/2020 vv tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức HƯỚNG DẪN TÓM TẮT Nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài Theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất thực hiện dự án cầu chợ Chớp tại xã Yên Hưng Thông báo số 145/TB-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Yên Mỹ) Thông báo số 731/UBND-YT ngày 19/5/2020 của UBND huyện V/v tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia trong phòng chống Covid-19 Công văn số 719/UBND-VHTT ngày 15/5/2020 của UBND huyện vv phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tỉnh Ninh Bình tại huyện Yên Mô Công văn 672/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện kết luận của TTCP tại Thông báo 177/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất và giao đất trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 vv chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIII

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

124130

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 5

Hôm qua : 322