Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2023,

Yên Thái tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Thứ tư, 31/03/2021 | Đã xem: 247 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Xác định “cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm phát huy tinh thần yêu nước trong việc xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.  Trên cơ sở quy định của pháp luật, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Thái quan tâm sâu sát. Việc quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện đã được triển khai kịp thời. Yên Thái cũng đã ban hành nhiều các văn bản chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự phải gắn với kết quả nhân sự của đại hội Đảng và quy hoạch cán bộ, để lựa chọn và giới thiệu người ra ứng cử, tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được xã quan tâm triển khai sâu rộng trong nhân dân

Theo số liệu thống kê, hiện nay số cử tri của xã là 4480 người, trong đó (số cử tri nam 2217 người, cử tri nữ 2263 người). Trên cơ sở đó, xã đã thành lập 06 Ban bầu cử HĐND xã ở 06 đơn vị bầu cử gồm 54 thành viên. Theo quy định, số đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 22 đại biểu. Trên cơ sở số lượng được bầu, ủy ban MTTQ xã đã hoàn thành 2 hội nghị hiệp thương đúng quy trình để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã đúng quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, xã Yên Thái đã thống nhất cơ cấu, thành phần số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã là 44 người. Trong đó, công tác Đảng 02 đại biểu; công tác chính quyền 03 đại biểu; chuyên trách mặt trận và các đoàn thể 02 đại biểu; các đơn vị kinh tế, sự nghiệp 02 đại biểu; các thành phần khác 33 đại biểu. Về cơ cấu: đại biểu nữ là 15 người (chiếm 34,09%); đại biểu trẻ tuổi 16 người (chiếm 36,36%); đại biểu ngoài Đảng 15 người (chiếm 34,09%); tôn giáo 4 người (chiếm 9,09%). Nhìn chung, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã đều có bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết đấu tranh, chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật; có trình độ và năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được Yên Thái quan tâm triển khai sâu rộng trong nhân dân, gắn tuyên truyền cuộc bầu cử với tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào thi đua: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Thái đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời chỉ đạo các thôn xóm thực hiện trang trí trực quan, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phếu, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử./.

Bùi Thúy– Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395750

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 176

Hôm qua : 326