Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/03/2023,

Yên Mô: Tích cực triển khai các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 05/03/2021 | Đã xem: 217 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Những ngày này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Yên Mô tích cực triển khai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Yên Mô: Tích cực triển khai các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Bầu cử huyện Yên Mô họp triển khai nhiệm vụ.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, huyện Yên Mô đã thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện. Ủy ban Bầu cử huyện thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền và Tiểu ban Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ngay sau khi được thành lập, các cơ quan giúp việc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của ủy ban Bầu cử huyện cũng nhanh chóng được ban hành với lịch trình cụ thể. Công tác chuẩn bị bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, thu hút sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân. Các xã, thị trấn trong toàn huyện đã khẩn trương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và đến ngày 27/1/2021, các xã, thị trấn đều đã thành lập xong Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng thời gian; các tiểu ban phục vụ cho công tác bầu cử cấp xã cũng được thành lập với tổng số 438 thành viên.

 

Theo quy định, số đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 32 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND các xã, thị trấn được bầu là 416 đại biểu. Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã yêu cầu các ban, ngành, các xã, thị trấn làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ. Trên cơ sở số lượng được bầu, ủy ban MTTQ huyện, xã đã khẩn trương triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Yên Mô đã thống nhất cơ cấu, thành phần số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 66 người. Trong đó, đại biểu nữ là 23 người (chiếm 36,51%); đại biểu tuổi trẻ 15 người (chiếm 23,81%); đại biểu ngoài Đảng 7 người (chiếm 11,11%); đại biểu tái cử là 9 người (chiếm 14,29%). Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐNĐ tiến hành giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đúng các quy trình của Luật. ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 808 người.

 

Công tác thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu cũng nhanh chóng được triển khai. Các địa phương tổ chức rà soát số lượng con dấu, hòm phiếu phục vụ bầu cử. Qua rà soát, toàn huyện cần đóng mới bổ sung 88 hòm phiếu chính và 101 hòm phiếu phụ. Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành Quyết định về ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, đã ấn định 7 đơn vị bầu cử, trong đó số đơn vị bầu 5 đại biểu là 4 đơn vị; số đơn vị bầu 4 đại biểu là 3 đơn vị. ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã ban hành quyết định công bố và ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu. 

 

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử được huyện Yên Mô quan tâm thực hiện. Huyện cũng đã in và cấp 871/871 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, cấp xã (trong đó hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện là: 63 bộ hồ sơ; hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 808 bộ hồ sơ).

 

Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, huyện Yên Mô đã chỉ đạo các ngành chức năng và Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế phục vụ công tác bầu cử huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh. Huyện cũng chỉ đạo cơ quan Công an, Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các địa phương tăng cường lực lượng xuống địa bàn nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kiên quyết ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây mất ổn định chính trị. Các lực lượng chức năng chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm có tính chất ổ nhóm, sử dụng hung khí, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau bầu cử.

Nguồn: Mai Lan- baoninhbinh.org.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396982

Trực tuyến : 20

Hôm nay : 78

Hôm qua : 396