Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/03/2023,

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN VỮNG CHẮC

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 756 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thượng tá An Đôn Nghĩa

                                                         TVHU, Chỉ huy trưởng, BCH quân sự huyện

 

 Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND và Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, trọng tâm là xây dựng LLVT vững mạnh, toàn diện. Để xây dựng lực lượng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, LLVT huyện đã xây dựng và triển khai nhiều Đề án, nổi bật như:  “Bảo đảm quốc phòng trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; “Bảo đảm phòng không nhân dân trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, “Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020”.

 

Đến nay, lực lượng bộ đội thường trực luôn được sắp xếp, kiện toàn biên chế tổ chức theo quy định của Bộ CHQS tỉnh, Quân khu và Bộ Quốc phòng, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên nói chung, nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên nói riêng được quan tâm. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân hiện đạt trên 22%, tự vệ đạt gần 57%, dự bị động viên đạt gần 13%. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, nhất là kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ Ban CHQS thường xuyên được củng cố theo hướng cơ bản 100% tham gia cấp ủy, HĐND và là thành viên UBND cấp xã, thị trấn; phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng khu vực phòng thủ và tổ chức tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở.

 

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018

 

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho LLVT và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Hằng năm, ngoài việc cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh theo chỉ tiêu được giao, Hội đồng giáo dục quốc phòng các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. 05 năm qua, toàn huyện đã đào tạo và cử đi đào tạo được  09 đồng chí có trình độ từ trung cấp đến đại học ngành quân sự cơ sở; tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho gần 4.100 lượt cán bộ các cấp; trên 800 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo; gần 200 lượt Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố; trên 5.000 lượt học sinh; đồng thời phát huy tốt vai trò của đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, Quốc phòng an ninh. Kết quả huấn luyện, diễn tập hằng năm 100% đạt yêu cầu, có 75-80% khá, giỏi. Thông qua huấn luyện, luyện tập, diễn tập đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhận thức, trách nhiệm, chất lượng tổng hợp, trình độ, SSCĐ, tác chiến phòng thủ, hiệp đồng quân binh chủng trong khu vực phòng thủ của LLVT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường Quốc phòng an ninh, Huyện ủy, UBND huyện luôn nhất quán chủ trương, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, chú trọng gắn phát triển kinh tế xã hội với tăng cường Quốc phòng an ninh, xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đầu tư xây dựng khu căn cứ giả định phục vụ diễn tập tại xã Yên Thành với tổng kinh phí hàng tỷ đồng, được đánh giá: “Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về nội dung, phương pháp, thời gian và phạm vi tổ chức, đồng thời sử dụng nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, phương tiện mới và hiện đại. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo cho phép đầu tư xây dựng căn cứ giả định có tính lưỡng dụng cao, không chỉ cho cuộc diễn tập lần này mà còn phục vụ cho công tác diễn tập hàng năm”.
     

 Thời gian qua, chính quyền các cấp đã quan tâm ưu tiên, đầu tư ngân sách địa phương hàng tỷ đồng cho xây dựng các hạng mục công trình quân sự, quốc phòng, huấn luyện, mua sắm phương tiện cơ động phòng, chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn như: Xây dựng sở chỉ huy cơ bản; thao trường bắn Đồi Vải xã Yên Thành; sở chỉ huy thường xuyên Ban CHQS huyện. Bên cạnh đó, để phát triển kinh tế đảm bảo phù hợp với tiềm lực Quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ, địa phương luôn chú trọng phát triển công nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều lao động, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống... Xây dựng các cụm công nghiệp đúng quy hoạch, có hệ thống hạ tầng đồng bộ phát triển, có chiến lược đưa công nghiệp về nông thôn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên, kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng, kế hoạch động viên công nghiệp theo các quy định của pháp luật; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển bền vững.

 

Hằng năm, Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện, Công an huyện tăng cường công tác thẩm định, rà soát các dự án kinh tế có liên quan đến quốc phòng an ninh. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, Ban CHQS huyện đã phối hợp thẩm định 05 dự án kinh tế có liên quan đến quốc phòng an ninh, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được các yêu cầu về quốc phòng an ninh. Đặc biệt, quá trình quy hoạch và đầu tư phát triển kinh tế xã hội, huyện đã chú trọng các công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời sẵn sàng chuyển đổi mục đích, công năng để phục vụ nhiệm vụ Quốc phòng an ninh khi có tình huống.

 

Tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh, trong  05 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, nền kinh tế của huyện luôn duy trì được sự ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn đạt khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế khá. Kinh tế xã hội phát triển đã góp phần quan trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397024

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 120

Hôm qua : 396