Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH số 300/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 300/QĐ-UBND

Thủ tục HC cấp tỉnh

Thủ tục HC cấp huyện

Thủ tục HC cấp xã

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395217

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 220

Hôm qua : 181