Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

QUYẾT ĐỊNH số Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thủ tục khác

Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 840/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 782/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 646/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh vv Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 15/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581449

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 242

Hôm qua : 507