Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2023,

(Đơn vị bầu cử số 3): Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm, 20/05/2021 | Đã xem: 257 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong huyện đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng giới thiệu nội dung (trích đăng) chương trình hành động cúa các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô:

 

 

1. Ông Lương Văn Hiểu- Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xin hứa, sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau đây:

 

Một là: Không ngừng học tập, trau dồi thực tiền, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biếu nhân dân; Thường xuyên gần gũi, gắn bó, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành nhiều thời gian thoả đáng đi cơ sở để tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Kinh tế, văn hóa xà hội, đảm bảo An ninh, quốc phòng.... Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dồi, kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri; kiên trì, theo dõi, thúc đấy thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của HĐND huyện.

 

Hai là: là đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để huyện ban hành các chính sách, văn bản pháp luật minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính khả thi, đi vào cuộc sống, đảm bảo được quyền lợi chính đáng, hợp pháp cua công dân.

 

Ba là: Trên cương vị công tác của mình cùng với Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện tập trung giám sát những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như: công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Kinh tế - văn hóa xã hội, chính sách phát triển nông nghiệp, việc quản lý xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện, công tác quán lý đất đai, vệ sinh môi trường, thu, chi tài chính, công tác quản lý trên các lĩnh vực dịch vụ, văn hóa xã hội. Trong quá trình giám, sát đặc biệt chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HĐND, các Ban HĐND đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát.

 

2. Ông Nguyễn Văn Hoan- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

… Nếu được các cử tri tín nhiệm bầu và trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa:

 

1. Luôn tu dường, rèn luyện đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãnh phí, làm trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên giữ mối liên hệ vói cử tri với nhân dân nơi công tác và nơi cư trú.

 

2. Tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công an huyện đoàn kết, có những chỉ đạo cụ thể, sát họp trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh văn hóa, an ninh kinh tê, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trật tự và trật tự an toàn giao thông. Làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

3. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự làm tốt nhiệm vụ an ninh, quôc phòng ờ địa phương, đấy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo thực hiện tốt đề án cải cách hành chính, phòng chống tiêu cực, kiên quyết đấu tranh với các biếu hiện sách nhiều, gây phiền hà cho nhân dân. Tập trung xây dựng lực lượng công an huyện, Công an các xà, thị trấn thực sự trong sạch, vững mạnh với phương châm “Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Yên Mô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 

4. Thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biêu HĐND, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, luôn bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cúa cử tri và nhân dân. Bản thân tôi sẽ tiếp thu và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND các câp, phôi họp với chính quyền, các cơ quan chuyên môn để giải quyết, đề nghị giải quyết và giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với các nội dung thuộc lĩnh vực an ninh trật tự trong phạm vi thẩm quyền, tôi sẽ chỉ đạo giải quyết một cách kịp thời và hiệu quả nhất.

 

3. Ông Trương Đình Hưởng- Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ, huyện Yên Mô

 

…Nếu được cử tri bầu vào Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, với ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, với tình cảm trước cử tri tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình đế hoàn thành trách nhiệm người đại biểu nhân dân, cụ thế là:

 

1. Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để có đủ năng lực tham gia đóng góp ý kiến vào các các hoạt động HĐND, các chương trình phát triển kinh tế, xà hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh. Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện nói chung và ba xă, Yên Phong, Yên Mỹ, Yên Hưng nói riêng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội.

 

2. Tích cực tham mưu Huyện ủy, ƯBND huyện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ về số lượng, có cơ cấu họp lỷ và có chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

3. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lang nghe và tiêp thu ý kiến của nhân dân, tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị theo quyền hạn của mình, kịp thời phản ảnh trung thực những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND huyện, với chính quyền các cấp, giải quyết các quyền lợi chính đáng của cử tri theo thấm quyền và theo đúng các quy định cúa pháp luật.

 

4. Luôn luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối, chính sách của Đảng về công tác Nội vụ, trong đó: Quan tâm tham mưu sáp xếp tố chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và ngưòi lao động trong các cơ quan, don vị cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động đặc biệt là cán bộ cơ sở; tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất và nguyện vọng chính đáng của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo...

 

4. Bà Phạm Thị Nga- Công chức địa chính xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.

 

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026: tôi sẽ tập chung vào những công việc sau:

 

Một là: Tôi phải nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình trở thành người đại diện của nhân dân.

 

Hai là: Tôi sẽ dành nhiều thời gian thường xuyên gắn bó, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, với cử tri; đồi mới cách thức tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe được nhiều ý kiến của nhân dân ở nhiều lĩnh vực, kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; chú trọng và kiến nghị với HĐND huyện.

 

Ba là: Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

 

5. Ông Thích Thanh Sự- Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Mô, Trụ trì chùa cống Hoàng, xã Yên Phong

 

… Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua. Sang những năm tiếp theo. Tôi xin hứa:

 

Thứ Nhất. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phải có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luân và biểu quyết các vấn đề và nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu HĐND.

 

Thứ 2. Đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau trong Giáo hội; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến phàn ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của cử tri.

 

Thứ 3. Phải thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri và nêu cao vai trò trách nhiệm của Đại biểu HĐND găn với việc thực hiện nhiệm vụ mà mình hoạt động. Thường xuyên truyên truyền vận động các tăng, ni, tín đồ phật tử và Nhân dân thực hiện tốt đường lối chức trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương,..

 

Thứ 4. Tuân thủ, chịu sự giám sát của cử tri về hoạt động của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Thứ 5. Đối với bản thân: Lập trường tư tưởng vững vàng, luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tích cực tham ra học tập, quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng.

 

6. Ông Trần Trung Thành- Công chức Phòng Nội vụ huyện Yên Mô

 

… Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biếu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026 tôi sè có điều kiện tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trong chương trình hành động của mình đó là:

 

1. Luôn tu dường đạo đức, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuât săc mọi nhiệm vụ được giao. Đóng góp xây dựng thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triến kinh tế - xà hội, an ninh - quốc phòng của huyện. Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuối, tre em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phôi họp với các ngành chức năng giái quyết vấn đề về công tác vệ sinh môi trường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mọi người đang là vấn đề mà nhân dân quan tâm.

 

2. Thường xuyên gần gũi với cử tri, tông họp các kiến nghị cua công dân, đề nghị HĐND huyện và các ngành chức năng giai quyết, dam bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cua công dân theo quy định trên cơ sớ tuân thú pháp luật. Tập trưng nghiên cứư đề xuất các giải pháp giúp ƯBND huyện và Chính quyền cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; nâng cao năng lực trình độ, tinh thần, thái độ cửa cán bộ, công chức, đại biểu HĐND và nhừng người hoạt động không chuyên trách, sè giúp cho việc giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo, hiệu quả hơn. Việc công khai các hoạt động của chính quyền và thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ ở cơ sở cũng giúp nhân dân thê hiện quyền lực và vai trò cùa mình trong việc giám sát hoạt động của chính quyền và của cán bộ, công chức qua đó hạn chế đưọ'c những sai phạm của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần ồn định tình hình chính trị, xà hội ở đja phương.

 

3. Tham mưu cho ƯBND huyện tăng cường việc Đào tạo, bồi dường đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp xà nói riêng có đu đức, đu tài đê hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu hết sức thiết thực và câp bách, có ỷ nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhanh và bền vững kinh tế xă hội ở địa phương và của huyện trong tiến trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

 

 

7.  Ông Phạm Ngọc Trường - Phó đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Yên Mô.

 

…Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biêu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử trí, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng họp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi, trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thân của nhân dân ... Thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

 

2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với công an huyện làm tốt công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại diện bảo vệ quyền và lọi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các chủ thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

 

3. Để làm tròn trách nhiệm của một một phó đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Yên Mô và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm. Tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để năng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mâu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật.

 

8. Bà Đỗ Thị Tuyết- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ

 

…Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026, tôi xin trình bầy chương trình hành động như sau.

 

1. Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng với tổ quốc với nhân dân, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

2. Thường xuyên liên hệ chặt trẽ với cử tri, thực hiện tốt các Chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân thông qua các kỳ tiếp xúc cử chi, để phản ánh trung thực, kịp thời với hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan chức năng chuyên môn về những vấn đề mà cử chi đang quan tâm.

 

3. Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ sở là cấp gần dân, sát dân nhất, để đáp ứng những kỳ vọng của cử chi và nhân dân, tôi sẽ tiếp tục Nghiên cứu các văn bản, tài liệu, tham gia đóng góp vào những vấn đề của HĐND nhất là về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề chính sách đãi ngộ đối với người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở đó, đề xuất làm cơ sở để HĐND huyện có những quyết sách phù họp với tình hình phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương. Đặc biệt là các chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến cơ sơ, trên địa bàn ứng cử, đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, làm động lực cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395745

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 171

Hôm qua : 326