Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/03/2023,

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 1- các xã: Mai Sơn, Yên Thắng, Khánh Thượng

Thứ năm, 20/05/2021 | Đã xem: 196 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong huyện đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng giới thiệu nội dung (trích đăng) chương trình hành động cúa các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô:

1. Ông Lê Văn Bình- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Mô.

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tôi sẽ bố trí, sắp xếp công việc một cách khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện để đáp ứng sự tin tưởng của cử tri và nhân dân. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

 

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe và thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND huyện, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

 

Thứ hai, thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhân dân quan tâm.

 

Thứ ba, Liên đoàn Lao động huyện với nhiệm vụ quan trọng là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ tích cực tham mưu làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn huyện: Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện có hiệu quả vai trò, chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là lao động nữ, lao động yếu thế, công nhân tại các công ty, doanh nghiệp.

 

Bản thân luôn sâu sát lắng nghe, nắm bắt tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của người lao động để phản ánh với cấp có thẩm quyền và cùng với chủ sử dụng lao động tìm ra cách giải quyết có lợi nhất cho người lao động.

 

Thứ 4, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành nghiêm chủ trưong của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho.

 

2. Ông Lê Xuân Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Mô khoá XIII (nhiệm kỳ 2016- 2021).

 

…Tôi rất vui mừng và phấn khởi được cơ quan nơi công tác và cử tri giới thiệu tham gia ứng cử đại biếu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV (nhiệm kỳ 2021-2026). Đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đôi với ban thân tôi. Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyên lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do cử tri ở địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

 

Trong nhiệm kỳ qua, với tư cách là đại biếu HĐND hoạt dộng chuyên trách, tôi tự nhận thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước phân công và Nhân dân giao phó; với vị trí công tác là Phó Chủ tịch HĐND huyện, lôi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cử tri, cùng với tập thể Thường trực HĐND huyện điều hòa, phối hợp thực hiện nhiệm vụ mà Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định.

 

Nếu tôi được cứ tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND huyện tôi sẽ có điều kiện: Tiếp tục quan tâm và đóng góp vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xà hội cua huyện và xà nhà. Trong nhừng năm tới quan tâm nhiều hơn đến việc kiên nghị với HĐND tính, HĐND huyện tiếp tục có các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tăng cường hỗ trợ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi cho nhân dân trên địa bàn huyện, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đề nghị các cấp có thẩm  quyền quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có cơ hội tìm kiếm việc làm. Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo v.v...; kiến nghị cấp trên có các chính sách hỗ trợ cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập cho nông dân, giúp cho nhân dân lao động có điều kiện sản xuất, vươn lên và nâng dần mức sông trong cộng đồng dân cư.

 

Nhiệm kỳ tới HĐND huyện tiếp tục giành thời gian vào việc giám sát, khảo sát những vấn đề mà cử tri quan tâm như việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, các hoạt động kinh doanh văn hóa; vấn đề về môi trường, nước sạch; vệ sinh an toàn thực phẩm. Là đại biểu, phải luôn quan tâm lắng nghe những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đối với những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm cần giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyêt bảo vệ quyên lợi hợp pháp và chính đáng của người dân.

 

3. Ông Bùi Khắc Hồng- Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thắng

 

...Được tham gia ứng cử đại biếu HĐND huyện lần này đối với bản thân là một vinh dự lớn, nhưng cũng là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, cũng là nghĩa vụ của công dân bản thân nguyện đóng góp phần sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, cũng như trong công tác xây dựng khôi đại đoàn kết toàn dân.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là Đại biêu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021 - 2026 bản thân tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lình vực mà bà con cử tri quan tâm, trong nhiệm kỳ công tác bản thân tôi dự kiến chương trình hành động và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

 

1. Phát huy sức trẻ, năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biếu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lăng nghe và nghe cho hết, suy nghĩ chín chắn, kỹ càng, tập họp các ý kiến phán ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân là cầu nối để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng tình hình phát triên kinh tế, xã hội, công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; chính sách tôn giáo; công tác giảm nghèo, An sinh xã hộị, công tác xây dựng nông thôn mói, nông thôn mới kiêu mẫu, công tác phòng chống dịch Covid 19. thông qua các hoạt động giám sát, phản biện và chất vấn tại các kỳ họp.

 

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩn chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, làng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tô chức kỹ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận, gia đình, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

3.Triến khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tô quốc Việt Nam là mái nhà trung trong việc xây dựng khối đại đoàn kết, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập họp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thực hiện dân chù, tàng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thảnh tốt nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong việc xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

 

4. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triên kinh tế xã hội huyện nhà nói chung và trên địa bàn 03 xã Mai Sơn - Yên Thắng - Khánh Thượng nói giêng, phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND.

 

4. Bà Đinh Thị Luạ- Công chức Liên đoàn Lao động huyện Yên Mô

 

… Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 -2026, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Một là: Phát huy hết khả năng, ham học hỏi, cầu thị để làm tốt vai trò của người đại biểu hội đồng nhân dân, dành nhiều thời gian đi thực tế, tiếp xúc cử tri định kỳ, lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân để phán ánh, đề xuất Hội đồng nhân dân huyện, các cấp chính quyền giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri:

 

Hai là: Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu hách dịch, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, xây dựng Liên đoàn Lao động huyện góp phần huyện trong sạch, vững mạnh.

 

Ba là: Luôn quan tâm, tham mưu đến chính sách chăm lo cán bộ, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bệnh hiểm nghèo, thất nghiệp do đại dịch covid... trong các công đoàn cơ sở khối cơ quan, DN ngoài khu vực nhà nước.

 

5. Bà Mai Thị Nhâm- Giáo viên Trường Mầm non Khánh Thượng

 

…Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được Luật tổ chức HĐND và UBND quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

 

- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

- Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học đế góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

 

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: giađình - nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em.

 

- Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

 

- Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách hỗ trợ về vật chất cho con em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn đế giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

 

- Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

 

- Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điểu kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

 

6. Ông Nguyễn Văn Nhân-: Bí thư Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thôn Trại Sối, xã Yên Thắng

 

… Nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chắc chắn tôi sẽ sắp xếp công việc của gia đình lắng nghe, tìm hiếu là cầu nối phản ánh trung thực tới cơ quan có thẩm quyền đê giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của của bà con đê kịp thòi có những quyết sách đúng, chúng, phù hợp với tình hình thực tế, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ về mọi mặt, đê làm tôt hơn công việc chuyên môn của mình. Trong mọi lĩnh vực công tác, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu. Đặc biệt tôi sẽ luôn đi sâu, đi sát tìm hiếu những tâm tư nguyện vọng của nhân dân đỗ tìm cách giúp ý kiến nhân dân đến được với cơ quan có thẩm quyền.

7. Bà Hà Thị Thảo- Giáo viên trường mầm non Khánh Thượng

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây:

* Thứ nhất:

- Tôi luôn giữ vững mối liên hệ chặt chẽ với cử chi nơi công tác, nơi cứ trú và đơn vị bầu cử, dành thời gian tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, những nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước và những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lóp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

 - Tôi cũng sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND và chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn xã nhà phát triển hơn, nhât là đời sông của bà con cử tri được nâng lên, và đặc biệt là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng xã nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

*Thứ hai:

- Với tư cách là ứng cử viên đại diện cho ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn. Ngoài ra tôi sẽ kết hợp tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: Gia đình - nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em.

 

- Huy động tối đa trẻ em đến trường đúng độ tuổi.

* Thứ ba:

Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đó cũng là tâm niệm của bản thân tôi để luôn phấn đấu không ngừng hoàn thiện mình trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Dù ở cương vị nào, tôi cũng xin hứa sẽ nỗ lực cống hiến sức mình cho quê hương.

 

8. Ông Mai Đức Triệu- Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

 

…Được sự hiệp thương giới thiệu của ƯBMTTQVN huyện, sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri huyện nhà.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026:

 

Trước hết, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt thẩm tra, giám sát của Ban, giám sát tập trung những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, như: các chương trình an sinh xã hội; công tác triển khai, tuyên truyền về chế độ chính sách đến với người dân, nhất là chế độ chính sách mới. Tăng cường giám sát việc thực hiện nâng cao chất lượng, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

 

Thứ hai, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri dưới nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi cơ sở, đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời cùng với các vị đại biểu HĐND huyện tham gia xây dựng, góp ý cho huyện có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề được cử tri quan tâm, như: phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ sở hạ tầng, vấn đề giao thông, vấn đề về quản lý đất đai, vấn đề vệ sinh môi trường, điện và nước sạch...,

 

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của Người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, các chính sách về an sinh xã hội.

 

Thứ tư, Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi, kiểm tra, bám sát đến cùng việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực và chịu sự giám sát của cử tri về mọi sự hoạt động của mình.

 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396912

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 8

Hôm qua : 396