Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

Năm 2022

Thứ tư, 12/01/2022 | Đã xem: 241 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH số 6035/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại- bà Lã Thị Liên, thị trấn Yên Thịnh

THÔNG BÁO 1834/TB-UBND ngày 22/12/2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu- Lã Thị Liên, thị trấn Yên Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 5849/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện Yên Mô năm 2023; Tài liệu kèm theo

BÁO CÁO 935/BC-UBND ngày 07/12/2022 Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý IV và năm 2022. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2023

KẾ HOẠCH số 175/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện Về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô

Quyết định 4430/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 vv giải quyết khiếu nại của ông Mai Văn THanh thôn Bình Hào, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (lần đầu)

BÁO CÁO 665/BC-UBND ngày 06/9/2022 Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 09 tháng. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ Quý IV năm 2022; phụ lục 1phụ lục 2phụ lục 3phụ lục 4; phụ lục 5phụ lục 6phụ lục 7phụ lục 8

QUYẾT ĐỊNH 3580/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại- Mai Văn Thanh, thường trú tại thôn Bình Hào, xã Yên Thắng

THÔNG BÁO 945/TB-UBND ngày 22/7/2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu- Mai Văn Thanh xã Yên Thắng

Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện vv giải quyết khiếu nại của bà Lã Thị Liên- Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh

BÁO CÁO số 402/BC-UBND ngày 06/6/2022 của UBND huyện về Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và 06 tháng đầu năm 2022. Phƣơng hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5Phụ lục 6Phụ lục 7Phụ lục 8

Công văn số 1069/UBND-TTr, ngày 30/5/2022 của UBND huyện Về việc đính chính nội dung trong Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND huyện

QUYẾT ĐỊNH số 3118/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của UBND huyện Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Linh Địa chỉ: Tổ dân phố Bồ Vi 2, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô (lần đầu)

QUYẾT ĐỊNH số 3095/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND huyện Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại- Lã Thị Liên, thị trấn Yển Thịnh

THÔNG BÁO 543/TB-UBND, ngày 24/5/2022 của UBND huyện Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu- Lã Thị Liên, thị trấn Yên Thịnh

QUYẾT ĐỊNH số 2818/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại- Lương Văn Linh, thị trấn Yên Thịnh

THÔNG BÁO số 258/TB-UBND ngày 13/4/2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu- Lương Văn Linh, thị trấn Yên Thịnh

Công văn số 615/UBND-TTr ngày 08/4/2022 của UBND huyện Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân- Lã Thị Liên, địa chỉ Tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh

BÁO CÁO 204/BC-UBND ngày 29/3/2022 Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021;

      Kèm Báo cáo 204

BÁO CÁO số 180/BC-UBND ngày 18/3/2022 Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; phụ lục kèm báo cáo

Công văn số 27/TTr ngày 03/3/2022 của Thanh tra huyện V.v báo cáo việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu)

QUYẾT ĐỊNH số 1315/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện vv Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Hoàn Địa chỉ: Tổ Dân phố Bồ Vy 1, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô (lần đầu)

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395216

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 219

Hôm qua : 181