Hôm nay, Thứ ba ngày 28/03/2023,

Năm 2021

Thứ ba, 26/10/2021 | Đã xem: 223 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

Thông báo số 128/TB-TTr ngày 31/12/2021 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2020 tại UBND xã Yên Phong

Thông báo số 127/TB-TTr ngày 31/12/2021 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2020 tại UBND xã Yên Mạc

Thông báo số 126/TB-TTr ngày 30/12/2021 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND xã Yên Phong

Thông báo số 125/TB-TTr ngày 30/12/2021 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND xã Yên Lâm

Thông báo số 124/TB-TTr ngày 30/12/2021 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND xã Yên Mạc

Thông báo số 123/TB-TTr ngày 30/12/2021 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND xã Yên Hưng

Thông báo số 122/TB-TTr ngày 30/12/2021 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND xã Yên Hòa

Quyết định số 6463/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện vv giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (bà Đinh Thị Hoàn, trú tại Tổ Dân phố Bồ Vy 1, thị trấn Yên Thịnh;)

THÔNG BÁO 417/TB-UBND ngày 24/12/2021 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu- Đinh Thị Hoàn, thị trấn Yên Thịnh

Công văn số 2267/UBND-TTr ngày 28/10/2021 của UBND huyện Về việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của bà An Thị Tho, trú tại xóm Hàng, thôn Tam
Dương, xã Khánh Dương

QUYẾT ĐỊNH số 5330/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Về việc giải quyết khiếu nại của bà An Thị Tho Trú tại xóm Hàng, thôn Tam Dương, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô (lần đầu)

QUYẾT ĐỊNH số 5049/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (bà An Thị Tho, trú tại xóm Hàng, xã Khánh
Dương)

THÔNG BÁO số 297/TB-UBND ngày 16/9/2021 của UBND huyện Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu (Bà An Thị Tho Trú tại xóm Hàng, thôn Tam Dương, xã Khánh Dương)

Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện vv giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Ngọc Khai hộ khẩu thường trú tại xóm 8, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (lần đầu)

THÔNG BÁO số 15/TB-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu- ông Hoàng Ngọc Khai và (vợ là bà Đinh Thị Bình)

QUYẾT ĐỊNH số 983/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện Về việc xác minh nội dung khiếu nại- ông Hoàng Ngọc Khai (vợ là bà Đinh Thị Bình), hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay xóm 8, xã Mai Sơn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

398340

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 272

Hôm qua : 332