Hôm nay, Thứ bảy ngày 23/09/2023,

Yên Thái tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 29/05/2020 | Đã xem: 424 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 28/5/2020, Đảng bộ xã Yên Thái đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tới dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban của huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ; các đồng chí đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên và 152 Đại biểu tiêu biểu đại diện cho 333 đảng viên toàn Đảng bộ đã về dự.

Các đại biểu dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thái đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Trong phát triển kinh tế: Đảng bộ luôn coi trọng phát triển nông nghiệp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trong 5 năm, tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 5.254 tấn, tăng 5%; giá trị 1ha canh tác năm 2019 đạt trên 125 triệu đồng, tăng 2,15 triệu đồng. Chăn nuôi thủy sản phát triển theo hướng chuyển từ mô hình nhỏ, lẻ sang chăn nuôi gia trại, trang trại. Hiện toàn xã đã chuyển đổi được trên 84ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình chăn nuổi tổng hợp và lúa- cá, nâng giá trị chăn nuôi thủy sản năm 2019 đạt 58,5 tỷ đồng. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại có bước phát triển, toàn xã có 1.459 lao động đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước, góp phần nâng cao thu nhập lên 142, 3 tỷ đồng, đạt 142,3% so với mục tiêu đại hội. Công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả cao. Đến nay hệ thống giao thông thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất xã hội cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX  đạt hiệu quả cao. Thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 9,1 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện. Trong 5 năm, toàn xã đã xây mới và sửa chữa 28 căn nhà cho các gia đình có khó khăn về nhà ở. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,62%. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến cuối nhiệm kỳ có 13 thôn xóm, 5 cơ quan, đơn vị được công nhận 5 năm liền đạt danh hiệu văn hóa, có 85% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại hội đoàn kết, đổi mới, phát triển

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được tăng cường. Hằng năm, có trên 91% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ 5 năm liền đạt TSVM, năm 2015 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ Yên Thái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thái đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn huyện. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để Đại hội nghiêm túc thảo luận đưa ra những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đồng tình với những nội dung đã được xác định trong báo cáo chính trị, đồng chí cũng đề nghị Đại hội tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã và các tổ chức đảng trực thuộc. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác quản lý đảng viên.

 

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế. Thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch vùng sản xuất và có kế hoạch sản xuất cụ thể để khai thác tốt hơn các yếu tố về địa hình, thổ nhưỡng phục vụ phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, khai thác hiệu quả diện tích sâu trũng và diện tích mặt nước của hệ thống ao, hồ ven núi để phát triển thủy sản, thủy cầm. Mở rộng diện tích mô hình sản xuất 4vụ/năm. Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu, chi ngân sách Nhà nước. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

 

Ba là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, phấn đấu có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

 

Bốn là, tập trung xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,  “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Năm là, từng đồng chí cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia lao động sản xuất và công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác nhân sự. Đồng thời phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới đảm bảo đúng quy trình, có chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII. Đồng thời lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Với tinh thần “Đoàn kết- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Thái lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, Các đại biểu đã phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

 

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

468454

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 156

Hôm qua : 669