Hôm nay, Thứ năm ngày 21/09/2023,

Yên Mô: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 12/09/2019 | Đã xem: 351 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 11/9/2019, huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) giai đoạn 2010-2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Hà, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối NTM; Đinh Thị Thúy Ngần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị phụ trách xã theo Quyết định 140-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện; đại biểu các công ty, doanh nghiệp; đại biểu các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hạ tầng kinh tế-xã hội được xây dựng, nâng cấp cơ bản hoàn thiện, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với các văn bản chỉ đạo và chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính sách hỗ trợ và tổ chức thực hiện nhiều chương trình như: Hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa thôn xóm; kiên cố hóa kênh mương; kinh phí mua xi măng cho các xã, thị trấn để hoàn thành xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang đường giao thông, rãnh thoát nước trong khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa - cá; các mô hình cây trồng, con nuôi mới; hỗ trợ lắp đặt máy bơm vô ống để phục vụ sản xuất; các mô hình canh tác có hiệu quả kinh tế cao; hỗ trợ 100% số tiền thu từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, giao đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn các xã trong năm về đích nông thôn mới và 01 năm kế tiếp; hỗ trợ kinh phí để phát triển Công nghiệp - TTCN và dạy nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường…

  Từ năm 2011-2018, huyện đã huy động tổng nguồn vốn 4.883.208 triệu đồng từ các nguồn ngân sách, doanh nghiệp, lồng ghép, tín dụng, nhân dân và các tổ chức, con em quê hương đóng góp để XD NTM. Giai đoạn 2011-2015 toàn huyện mới có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đến ngày 31/8/2019 có thêm xã Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 11/16 xã; huyện đạt 2/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra. Bình quân các xã đạt 18,1 tiêu chí, tăng 13,2 tiêu chí/xã so với năm 2011; các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới đã đạt 17,6 tiêu chí/xã; xã Yên Từ đạt và cơ bản đạt 11/14 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; 11 thôn xóm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt 7,6/10 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 3,75% (giảm 9,65% so năm 2015), thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 38,5 triệu đồng, tăng 24,4 triệu đồng so năm 2011.

Đặc biệt, thời gian qua, Yên Mô là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong công tác dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, đến năm 2014, huyện đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, bình quân mỗi hộ đã giảm từ 3,8 thửa xuống còn 1,9 thửa. Đã hình thành các vùng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tập trung như vùng sản xuất rau cần, rau rút ở xã Yên Hòa, sản xuất rau an toàn ở Phúc Lại, Yên Từ, sản xuất rau sạch, hành, ngải cứu, ớt xuất khẩu tại Khánh Dương, Mai Sơn, vùng liên kết sản xuất ngô ngọt xuất khẩu, khoai tây, đậu tương rau tại xã Yên Thái, Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Phong...; mô hình canh tác 4 vụ/năm được mở rộng với quy mô 56 ha cho giá trị thu hoạch từ 300-350 triệu đồng/ha/năm. Toàn huyện đã chuyển đổi được 724,4 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất mới (600,4 ha sản xuất cá-lúa, 29,6 ha ao nổi và 94,5 ha trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản). Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác năm 2018 đạt 117,9 triệu đồng/năm, tăng 22,6 triệu đồng so với năm 2011. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, phát triển. Toàn huyện có trên 340 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trên các lĩnh vực. Trong 9 năm qua đã thu hút được 9 doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc, giầy da xuất khẩu tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chương trình xây dựng NTM của huyện còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Tiến độ xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chậm; kết quả, chất lượng thực hiện các tiêu chí của một số xã chưa cao, chưa bền vững; tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản của một số xã còn cao; một số đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập...

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn NTM, thị trấn Yên Thịnh đạt tiêu chí đô thị loại V và cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đến năm 2021 đề nghị Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện là hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể; sự nỗ lực, phấn đấu của các tầng lớp nhân dân trong huyện và sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2019-2021, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về xây dựng Nông thôn mới.

Các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong XDNTM.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp; nhân rộng mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã, đảm bảo sản xuất ổn định, bền vững. Tạo mọi điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp, điểm tiểu thủ công nghiệp, nhất là các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, thân thiện với môi trường; khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ ở khu vực nông thôn…

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Đỗ Trọng Luận- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao thưởng cho 54 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020./.

Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Mô

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

467601

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 509

Hôm qua : 601