Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Yên Mô thực hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ ba, 30/03/2021 | Đã xem: 388 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những ngày này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai các bước theo kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, huyện đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Theo lịch trình các mốc thời gian và nội dung công việc phải triển khai thực hiện trong bầu cử được xác định thì nhiệm vụ chính, quan trọng hàng đầu là tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành theo 5 bước. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng; cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ảnh: Hội nghị hiệp thương bầu cử

Theo quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 có một số đổi mới đáng chú ý nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu nhất ra ứng cử. Như quy định rõ danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải đảm bảo số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6, điều 57, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tổ chức hội nghị về giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND với tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng, thẳng thắn trong việc đóng góp các ý kiến về tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất của các cá nhân được giới thiệu ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, đối với đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 có 63 người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, tỷ lệ đại diện hợp lý và chất lượng. Trong đó, tỷ lệ nữ 24 người ứng cử, chiếm 38%; ngoài Đảng 7 người chiếm gần 12%; tôn giáo 2 người chiếm 3,17%; tuổi trẻ 15 người chiếm 23,81%.

 

Hiện nay, huyện đang tiếp tục chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, đảm bảo đúng thời gian, nội dung, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú, theo quy định, kỳ này có đổi mới là trường hợp dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không đạt sự tín nhiệm của trên 50% số cử tri tham dự Hội nghị thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

 

Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiếp nhận và giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại của công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp... để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, từ đó nghiêm túc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử./.

Bùi Thúy– Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552191

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 151

Hôm qua : 679