Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Yên Mô tập trung xây dựng, thảo luận các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp

Thứ sáu, 28/02/2020 | Đã xem: 440 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy trên địa bàn huyện Yên Mô đã tích cực, chủ động triển khai các bước chuẩn bị tổ chức đại hội, trong đó chú trọng xây dựng, thảo luận các văn kiện trình đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thái (Yên Mô) thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định thành công đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã chỉ đạo các cấp ủy phải coi trọng các khâu, từ việc xây dựng đến thảo luận xin ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Trong đó yêu cầu, Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

Đồng thời, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đồng thời đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Đảng bộ xã Yên Thái là một trong những đơn vị thực hiện khá tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và sớm hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc. Đồng chí Mai Hoàng Hanh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đến ngày 16/2, 100% chi bộ trong xã đã tổ chức đại hội, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Các chi bộ đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo chính trị và đề án nhân sự, do vậy 100% chi bộ đã bầu đúng, bầu đủ cấp ủy, bí thư, phó bí thư; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng quy định. 

Đặc biệt, tại đại hội, các chi bộ tích cực tham gia thảo luận vào các văn kiện, qua đó đánh giá được những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua, chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đại hội cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Thái, thành công bước đầu trong chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc là tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện tốt các bước trong chuẩn bị đại hội cấp mình. Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ trực thuộc, các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo  Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã về dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội. Qua tổng hợp sơ bộ cho thấy, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhận được sự quan tâm, góp ý của các chi bộ cũng như của những người được xin ý kiến đóng góp. 

Theo đó, ngoài việc cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo báo cáo, Tổ văn kiện đã nhận được nhiều đề xuất về các giải pháp xây dựng Đảng và phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ tới như: Đề nghị Đảng bộ xã quan tâm thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để các thanh niên tham gia sinh hoạt, đồng thời cũng là “kênh” quan trọng để tổ chức Đoàn bồi dưỡng, giới thiệu cấp ủy xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú. Về phát triển kinh tế, nhiều ý kiến cho rằng, trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần có nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đi kèm với đó là chính sách hỗ trợ phù hợp cho việc tích tụ ruộng đất; chuyển đổi diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình lúa - cá, chuối - lúa - cá... “Đây thực sự là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. 

Bởi xuất phát từ thực tiễn, hiện nay Yên Thái gặp nhiều khó khăn trong việc làm thế nào để tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác khi năng suất lúa đã “kịch trần”; làm thế nào giải quyết bài toán thiếu lao động sản xuất nông nghiệp khi ngày càng có nhiều người tham gia làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, dẫn đến tình trạng có một số diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang... Các ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị là cơ sở quan trọng để Tiểu ban văn kiện tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo để đưa ra bàn thảo tại Đại hội”- đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Thái chia sẻ.

Cùng với Yên Thái, hiện nay đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội cấp mình. Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp ủy cũng đã chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị), đồng thời có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện đại hội trên đài truyền thanh để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân. Hiện nay, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành và sẽ được gửi xin ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, cán bộ chủ chốt cấp huyện đang nghỉ hưu trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2020.

Đồng chí Phạm Quốc Đạt, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện chu đáo các bước tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng quy định, quy trình, kế hoạch. Đến ngày 26/2, có 311/323 chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức đại hội (đạt 96%); 11/18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an, Quân sự, Trung tâm y tế tổ chức đại hội; 10/17 xã, thị trấn đã tổ chức xong đại hội cấp chi bộ. Dự kiến đến hết tháng 2, 100% chi bộ cơ sở sẽ hoàn thành đại hội. Nhìn chung, các chi bộ đã bám sát và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên nên quá trình tổ chức đại hội được tiến hành đúng trình tự, từ phiên trù bị tới phiên chính thức, đảm bảo phát huy dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Từ công tác chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, các Đảng ủy cơ sở đã rút ra nhiều kinh nghiệm thực tiễn để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581439

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 232

Hôm qua : 507