Hôm nay, Thứ năm ngày 21/09/2023,

Yên Mô: Quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về công tác quản lý đất đai

Thứ năm, 10/10/2019 | Đã xem: 375 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 10/10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về công tác quản lý đất đai.

Đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Vũ Gia Long, Phó Chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ở huyện có các đồng chí: Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện; cán bộ, công chức một số cơ quan chuyên môn liên quan. Ở xã có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức địa chính các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Gia Long, Phó Chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gồm: Quy định số 102-QĐi/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng và Quy định số 195-QĐi/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 31/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương tinh thần, ý thức học tập, nghiên cứu nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí đề nghị: Để sớm đưa các Quy định, Kết luận, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, nhất là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thuộc thẩm quyền, theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả. Kịp thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản trên đảm bảo các yêu cầu về thời gian, thành phần, nội dung. Thời gian hoàn thành hội nghị học tập, quán triệt ở cơ sở xong trước ngày 23/10/2019. Riêng các nội dung của Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2019 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, đề nghị các đảng bộ, chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề trong kỳ sinh hoạt tháng 11/2019./.

Phùng Luyên - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

467626

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 534

Hôm qua : 601