Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

Yên Mô khơi dậy sức dân

Thứ ba, 03/03/2020 | Đã xem: 360 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, huyện Yên Mô đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, qua đó khơi dậy sức dân và huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Bà con nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới"

Để phong trào thi đua yêu nước thực sự có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia, hàng năm, ngay từ những ngày đầu năm, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy, cổ vũ các tập thể, cá nhân hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, huyện Yên Mô đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp như: Thi đua sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; thi đua phát triển sản xuất công nghiệp- TTCN, xây dựng cơ bản, thương mại và dịch vụ... Theo đó, nhiều mô hình sản xuất mới được mở rộng và phát huy hiệu quả, góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác. 

Năm 2019, giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác của toàn huyện đã đạt 127,5 triệu đồng (tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2018 và tăng 2,5 triệu đồng/ha so với kế hoạch). Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản của toàn huyện đạt 1.320 tỷ đồng (tăng 33,6 tỷ đồng so với năm 2018). Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề truyền thống đã phát động rộng rãi các phong trào thi đua như: “Thi đua lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả”, “Tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm”; nhiều đơn vị cũng đã có nhiều đổi mới trong cách thức hoạt động, mở rộng quy mô, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, có tính cạnh tranh cao, qua đó đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện. 

Năm 2019, Yên Mô có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đó là nem chua Minh Công của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (thị trấn Yên Thịnh) và bình hoa văn Thập Toàn Hỷ của Công Ty TNHH Bảo tồn và Phát triển gốm Bồ Bát (xã Yên Thành); sản phẩm Nem chua Yên Mạc được công nhận nhãn hiệu công nghiệp - đặc sản Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình.

 Đặc biệt, thời gian gần đây, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đã được huyện Yên Mô quan tâm chỉ đạo quyết liệt, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân, chung sức tham gia xây dựng quê hương giàu mạnh. Đến nay, toàn huyện đã có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 87,5%), xã Yên Từ là 1 trong 3 xã đầu tiên trong toàn tỉnh được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Cũng trong năm 2019, huyện có 4 thôn xóm được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Cùng với phát động phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, huyện Yên Mô thường xuyên phát động các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa- xã hội. Nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Xây dựng xã hội học tập”,”Xây dựng trường chuẩn Quốc gia”... Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Năm 2019, ngành Giáo dục huyện Yên Mô đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đảm bảo an sinh xã hội được phát động thường xuyên đã huy động nguồn lực lớn giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo có điều kiện vươn lên.

Những năm qua, phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh; thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh” đã được huyện Yên Mô gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Năm 2019, qua bình xét thi đua, toàn huyện có trên 98% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; 100% đơn vị chính quyền cơ sở đạt từ khá trở lên, có 53% chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền được nâng lên, đáp ứng niềm tin của nhân dân.

Năm 2019, toàn huyện đã có trên 2.300 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó tỷ lệ khen thưởng chuyên đề, đột xuất, tỷ lệ người lao động trực tiếp được khen thưởng tăng cao. Vì vậy đã động viên những người lao động trực tiếp hăng hái thi đua, tích cực giành nhiều thành tích trong học tập, công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397956

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 220

Hôm qua : 832