Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/08/2022,

Yên Mô: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Thứ tư, 09/12/2020 | Đã xem: 450 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 08/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Thông qua đó, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội. Động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển công nghiệp và dịch vụ, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, hiện đại. Phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác quốc phòng- quân sự địa phương, đưa Yên Mô phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2021; đồng thời từng bước triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới: các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Chương trình hành động này để tập trung lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức triển khai với lộ trình, thời gian cụ thể. Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đưa nội dung nghị quyết thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết phải gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; phải đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ thực hiện phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất./.

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

322290

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 4

Hôm qua : 214