Hôm nay, Thứ năm ngày 25/04/2024,

Yên Mô hoàn thành gieo trồng, chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ các cây trồng vụ Đông Xuân năm 2024

Thứ năm, 22/02/2024 | Đã xem: 81 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Vụ Đông xuân năm 2024, tranh thủ thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi, các xã, thị trấn đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc nhân dân xuống đồng gieo cấy lúa và trồng các cây màu đảm bảo tập trung, nhanh gọn. Đến ngày 06/02 toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng vụ Đông xuân đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất, sớm hơn 02 ngày so với kế hoạch.

Ảnh: Bà con nông dân trong huyện đang chăm sóc lúa vụ Đông Xuân

 

Đến nay, lúa gieo vãi đang giai đoạn 1,5- 2,5 lá, lúa cấy đang giai đoạn bén rễ- hồi xanh, cây lạc đang giai đoạn 2- 3 lá thật, sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Để tạo điều kiện cho các cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, phấn đấu giành thắng lợi vụ Đông xuân năm 2024, phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cho lúa và các cây màu cụ thể:

 

Sau khi gieo cấy xong, các HTX NN tổ chức và phát động nhân dân diệt chuột đợt 2 (từ giữa tháng 02- cuối tháng 02/2024) theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND huyện về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2024.

 

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, các HTX Nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện điều tiết nước hợp lý để chăm sóc và dưỡng lúa sau gieo cấy: đối với lúa gieo vãi cần đưa nước láng mặt ruộng khi cây lúa đạt từ 1-1,5 lá, đối với diện tích lúa cấy nhất là diện tích lúa cấy bằng máy cần duy trì mực nước mặt từ 3- 5cm ngay sau khi cấy xong 2- 3 ngày để khống chế hạt cỏ nảy mầm, tạo điều kiện cho lúa bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh, sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

 

Hướng dẫn các hộ nông dân bón nhử (đối với lúa gieo vãi), bón thúc lần 1 cho cây lúa xong trước ngày 25/02/2024; bón thúc lần 2 cho cây lúa xong trước ngày 05/4/2024. Lượng phân bón cho cây lúa cho 1 sào (360 m2) ở các giai đoạn cụ thể như sau:

 

TT

Cây lúa

Bón nhử

Bón thúc lần 1

Bón thúc lần 2

1

Lúa gieo vãi

Khi cây lúa có

từ 2- 2,5 lá

Khi cây lúa có

 từ 3,5- 4 lá

Khi cây lúa ở giai đoạn phân hóa đòng

-

Lúa lai

Bón 1- 2 kg phân đạm + 1 kg phân kali

Bón 2- 3 kg phân đạm + 1,5- 2 kg phân kali/sào

Bón 1 kg phân đạm + 2,5- 3 kg phân kali/sào

-

Lúa thuần

Bón 1- 1,5 kg phân đạm + 1 kg phân kali/sào

Bón 1,5- 2,5 kg phân đạm + 1-1,5 kg phân kali/sào

Bón 0,5- 1 kg phân đạm + 2- 2,5 kg phân kali/sào

2

Lúa cấy

 

Khi cây lúa bén rễ, hồi xanh

Khi cây lúa ở giai đoạn phân hóa đòng

-

Lúa lai

 

Bón 3- 5 kg phân đạm + 1,5- 2 kg phân kali/sào

Bón 1 kg phân đạm + 2,5- 3 kg phân kali/sào

-

Lúa thuần

 

Bón 2,5- 4 kg phân đạm + 1- 1,5 kg phân kali/sào

Bón 0,5- 1 kg phân đạm + 2- 2,5 kg phân kali/sào

 

 

Đối với mô hình sản xuất lúa ứng dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới (xã Yên Thắng, Khánh Thượng, Khánh Dương, Yên Hòa, Yên Lâm), cần hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa đảm bảo quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của các công ty, doanh nghiệp sản xuất giống, phân bón theo quy định, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, làm cơ sở để nhân rộng trong những vụ, năm tới góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe nhân dân…. Sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả theo Chỉ thị 653/CT- BNN-BVTV ngày 25/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Đối với các cây màu: Cần hướng dẫn các hộ nông dân kiểm tra, dặm tỉa để đảm bảo mật độ và chăm sóc kịp thời theo quy trình kỹ thuật từng loại cây trồng tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Đối với cây lạc: Tiến hành xới xáo, bón thúc lần 1 khi lạc có 3- 4 lá thật, bón mỗi sào: từ 2- 3 kg phân đạm + 2 kg phân kali), rạch cách gốc 5- 7 cm, rắc đều phân, sau đó lấp đất, xới xáo, vun nhẹ. Bón thúc lần 2 khi lạc héo hoa rộ: bón mỗi sào từ 2- 3 kg phân kali + 10 kg vôi bột, rạch cách gốc 10-12 cm, rắc đều phân sau đó lấp đất và vun cao gốc lạc, vôi nên rắc trực tiếp vào thân, lá lạc. Nên phun bổ sung các loại phân bón qua lá (Komix, Atonix, KH…) phun cho lạc từ 2- 3 lần (ở các giai đoạn lạc có 3- 4 lá thật, lạc ra hoa bói và lạc héo hoa rộ) để bổ sung thêm các chất trung, vi lượng tạo điều kiện cây lạc sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất và sản lượng.

 

Các HTX Nông nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện theo dõi, điều tra, dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa và các cây màu để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, bảo vệ kết quả sản xuất vụ Đông xuân năm 2024.

 

Tác giả: Phòng Nông nghiệp huyện Yên Mô

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

589914

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 189

Hôm qua : 973